Eesti keeles
Insurance         Villas         Holiday         Cruises         Gift Voucher         Transfers         Contact us
Tarbijakaitse-alane teadaanne:
    1. Air Tours Estonia teeb oma parima, et hoida oma veebis olev informatsioon võimalikult ajakohastatuna. Kuid sellest hoolimata ei garanteeri Air Tours Estonia info ôigsust, kuna saatkonnad ja konsulaadid vöivad päevapealt muuta viisataotlemise tingimusi, tähtaegu ja riigilõive, ning ei pea sellest kellelegi teatama.
    2. Ükskôik millise riigi viisa taotlemine on protsess, kus juriidilisest seisukohast osaleb ainult 2 poolt: vastav riik (institutsioonina) ja reisija (üksikisikuna). Air Tours Estonia võimalik osalus selles protsessis on ainult kaudne ja piirneb (a) mittesiduva konsultatsiooni andmisega vajaminevate dokumentide kohta ning (b) kliendi poolt vormistatud avalduse ja -hangitud saatedokumentide toimetamises Air Tours Estonia büroost vastava riigi saatkonda ja tagasi. Viisataotluse töötlemise protsessis Air Tours Estonial puudub igasugune roll.
    3. Eeltoodust tulenevalt ei võta Air Tours Estonia endale mingit juriidilist ega moraalset vastutust mistahes vôimalike kahjude suhtes, mida klient kannab seoses viisa väljastamise vôi mitteväljastamisega antud reisijale antud riigi poolt. Samuti ei vastuta Air Tours Estonia juhul, kui vastava riigi (saatkonna) esindajate poolt ja/vôi nende valduses olles on rikutud vôi kaotatud kliendi pass.
    4. Viisaga seotud küsimused ja päringud saada e-mailile info@airtours.ee või helista 6 27 60 50.

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED


Sihtmaa: AMEERIKA ÜHENDRIIGID, US

Ameerika Ühendriikide Saatkond
Kentmanni 20,15099 Tallinn, Eesti
Tel: 668 8100 ; Faks: 668 8134

e-mail: VisaTallinn@state.gov
kodulehekülg: http://www.usemb.ee

viimati muudetud: 17.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS
1. VIISAVABADUSE PROGRAMM
Alates 17. novembrist 2008 saavad Eesti passi omanikud sõita Ameerika Ühendriikidesse viisavabalt, juhul kui neil on olemas BIOMEETRILINE PASS.
NB! Palun tutvuda eelnevalt informatsiooniga:
http://estonian.estonia.usembassy.gov/estakkk.html

Vajalikud dokumendid ja tingimused riiki sisenemiseks:
* BIOMEETRILINE pass, kehtiv veel 6 kuud pärast reisi lõppu,biomeetrilise passi näidis:
http://www.pass.ee/index.php/pass/est/mis_on_pass__1
* kehtiv elektrooniline reisiluba (ESTA), reisiluba tuleb kindlasti välja printida!
ESTA - Electronic System for Travel Authorization: http://estonian.estonia.usembassy.gov/misesta.html
NB! ESTA menüüst on võimalik valida eestikeelne versioon, vastata tuleb ainult INGLISE KEELES, eesti keelsele versioonile tuleb ESTA-lt vastus samuti eesti keeles
* edasi- tagasi kinnitatud piletid, ühesuuna pileteid ei aksepteerita!
* täidetud I-94W ankeet ( ankeedid täidetakse lennu ajal ning on mõeldud piirivalvele piiripunktis esitamiseks).

Lisainformatsioon:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5769
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/id_visa/business_pleasure/vwp/vwp.xml

NB! Kui Eesti passi omanikul pole biomeetrilist passi, tuleb viisat eelnevalt taotleda saatkonnas Tallinnas.
Juba kehtivat US viisat omavad isikud saavad Ameerika Ühendriikidesse reisida viisa kehtivuse ajal ja vastavalt viisa väljastamise tingimustele, ega pea ESTA kaudu reisiluba taotlema.

NB! Alaealiste laste puhul, kui reisitakse kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, peab olema teise vanema või mõlema vanema poolt notariaalselt kinnitatud vanemaluba.
Lisada juurde koopiad lapse sünnitunnistusest ja vanemate passidest.

VIISA VORMISTAMINE SAATKONNAS:
Iga taotleja, kaasa arvatud laps alates 14 a. ja üle selle, peab minema isiklikult saatkonda vestlusele.
Dokumente ei ole vaja enne intervjuud saatkonda viia.

Intervjuule tuleb eelnevalt registreeruda: http://www.usemb.ee
* viisaintervjuud toimuvad E, K ja R kell 10.00 - 11.30.

Saatkonda ei pea minema määratud ajast varem ja arvestama peaks vähemalt poole tunnise viibimisega saatkonnas.
Intervjuu aega saab kinni panna kuni kaks kuud varem.

Vajalikud dokumendid saatkonnas viisa vormistamiseks:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale kavandatavat reisi lõppu
* 1 värviline passifoto, kinnitatud ankeedi DS 156 külge.

NÕUDED FOTOLE: 5 x 5 cm, tehtud vähem kui kuus kuud tagasi, valge taustaga ja otse vaates kaamerasse
* 1 elektrooniline viisaankeet DS 156 ingliskeelne vorm (vaata viisaankeedid).

NB! saatkond ei aksepteeri käsitsi kirjutatud ankeete.
Peale ankeedi täitmist tuleb vajutada "continue", trükkida täidetud ankeet välja ning allkirjastada.

Rohkem infot ankeetide täitmise kohta:
http://www.usemb.ee/applicf.php

Viisaankeet tuleb täita ka laste puhul olenemata sellest, kas lapsel on oma pass vôi on ta märgitud vanema passi
* mehed- vanuses 16 kuni 45 aastat, kes taotlevad mitteimmigrandi viisat, olenemata rahvusest, peavad täitma viisa-avalduse lisavormi DS 157, kas eesti või inglise keeles. NB! Saatkond ei aksepteeri käsitsi kirjutatud ankeete.
Ankeet:
http://estonian.estonia.usembassy.gov/ankeedid.html
* maksekorralduse kviitung viisalõivu tasumise kohta

LISADA TURISMI PUHUL:
* edasi-tagasi piletite broneering;
* töökohatôend, kus peab olema kirjas: amet ning kui kaua on sellel ametikohal töötatud, palga suurus ja puhkuse pikkus.
* pangakonto väljavõte (viimased 6 kuud) või mingi muu tõestus, et on olemas vastavad rahalised vahendid.
Kui taotleja sõidu finantseerib keegi teine, siis on vajalik selle inimese panga konto väljavõte või kiri töökohast

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse (aksepteeritakse ka faksikutset)
Kui reisi eesmärk on konverents või sõidetakse firma kutsel Ameerikasse, tuleb intervjuule kaasa võtta kutse Ameerikast, kus on kirjas reisi eesmärk
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökohatôend, kus peab olema kirjas: reisi eesmärk, kestus ja kes tasub sõidu eest

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* pôhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Viisalôiv:
* 1507 EEK (muutub tihti, viisalõivu kontrollida enne tasumist: http://www.usemb.ee/uusviisa.php)
* viisalõiv tuleb tasuda ka laste puhul olenemata sellest, kas lapsel on oma pass vôi on laps märgitud vanema passi

Viisalõiv tuleb tasuda SEB Panga arvele:
SEB Pank
Kood 401
A/A 10052003618000
Saaja: Ameerika Saatkond
NB! Kui viisalõiv tasutakse internetis, tuleb märkida makse saajaks:
U.S.Disbursing Officer

3. Tähtaeg:
* umbes 1 nädal.
Viisat ei saa kätte intervjuu ajal, konsulaarosakond väljastab passid ja viisad posti teel, ELS teenust kasutades.
Viisa taotlejatel palutakse saatkonnas täita ELSi vorm, kuhu tuleb märkida aadress, telefoni number ja eelistatav kättetoimetamise aeg.
Passid on võimalik kätte saada paari päeva kuni nädala jooksul peale intervjuud, siis tuleb tasuda ka ELSile postikulude eest vastavalt hinnakirjale 50-60 krooni.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED.
* saatkond avatud E-R kell 8.30 - 17.30
* kui on tegemist gruppidega (alates 6 inimest), tuleb intervjuu aeg broneerida meili teel: VisaTallinn@state.gov
* saatkond võib nõuda lisadokumente, mis aitavad tôestada majanduslikke, sotsiaalseid vôi perekondlikke sidemeid Eestiga
* alaealiste laste puhul, kui reisitakse kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, peab olema teise vanema või mõlema vanema poolt notariaalselt kinnitatud vanemaluba. Lisada juurde koopiad lapse sünnitunnistusest ja vanemate passidest.
* lisainformatsiooni, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5769

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Iga taotleja, kaasa arvatud laps alates 14 a. ja üle selle, peab minema isiklikult saatkonda vestlusele.
Dokumente pole vaja enne intervjuud saatkonda viia.
Intervjuule tuleb eelnevalt registreeruda:
http://www.usemb.ee

* viisaintervjuud toimuvad E, K ja R kell 10.00 - 11.30.
Saatkonda ei pea minema määratud ajast varem ja arvestama peaks vähemalt poole tunnise viibimisega saatkonnas.
Intervjuu aega saab kinni panna kuni kaks kuud varem.
NB! ENNE REISI BRONEERIMIST TÄPSUSTADA SAATKONNA KODULEHELT VÕIMALIK VIISA INTERVJUU AEG JA ARVESTADA LISAKS KA VIISA VORMISTAMISE AJAGA!

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale kavandatavat reisi lõppu
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud peale kavandatavat reisi lõppu
* 1 värviline passifoto, kinnitatud ankeedi DS 156 külge.
NÕUDED FOTOLE:
5 x 5 cm, tehtud vähem kui kuus kuud tagasi, valge taustaga ja otse vaates kaamerasse

* 1 elektrooniline viisaankeet DS 156 ingliskeelne vorm.
NB! saatkond ei aksepteeri käsitsi kirjutatud ankeete. Peale ankeedi täitmist tuleb vajutada "continue", trükkida täidetud ankeet välja ning allkirjastada.

Rohkem infot ankeetide täitmise kohta:
http://www.usemb.ee/applicf.php

Viisaankeet tuleb täita ka laste puhul olenemata sellest, kas lapsel on oma pass vôi on ta märgitud vanema passi
* mehed vanuses 16 kuni 45 aastat, kes taotlevad mitteimmigrandi viisat, olenemata rahvusest, peavad täitma viisa-avalduse lisavormi DS 157, kas eesti või inglise keeles.

NB! Saatkond ei aksepteeri käsitsi kirjutatud ankeete.
Ankeet:
http://estonian.estonia.usembassy.gov/ankeedid.html

* maksekorralduse kviitung viisalõivu tasumise kohta

LISADA TURISMI PUHUL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökohatôend, kus peab olema kirjas: amet ning kui kaua on sellel ametikohal töötatud, palga suurus ja puhkuse pikkus.
* pangakonto väljavõte (viimased 6 kuud) või mingi muu tõestus, et on olemas vastavad rahalised vahendid.
Kui taotleja sõidu finantseerib keegi teine, siis on vajalik selle inimese panga konto väljavõte või kiri töökohast

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse ( aksepteeritakse ka faksikutset )
Kui reisi eesmärk on konverents või sõidetakse firma kutsel Ameerikasse, tuleb intervjuule kaasa võtta kutse Ameerikast, kus on kirjas reisi eesmärk
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökohatôend, kus peab olema kirjas: reisi eesmärk, kestus ja kes maksab sõidu eest

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* pôhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Viisalôiv:
* 1507 EEK (muutub tihti, viisalõivu kontrollida enne tasumist: http://www.usemb.ee/uusviisa.php)
* viisalõiv tuleb tasuda ka laste puhul olenemata sellest, kas lapsel on oma pass vôi on laps märgitud vanema passi

Viisalõiv tuleb tasuda SEB Panga arvele:
SEB Pank
Kood 401
A/A 10052003618000
Saaja: Ameerika Saatkond

NB! Kui viisalõiv tasutakse internetis, tuleb märkida makse saajaks:
U.S.Disbursing Officer

3. Tähtaeg:
* umbes 1 nädal.
Viisat ei saa kätte intervjuu ajal, konsulaarosakond väljastab passid ja viisad posti teel, ELS teenust kasutades. Viisa taotlejatel palutakse saatkonnas täita ELSi vorm, kuhu tuleb märkida
aadress, telefoni number ja eelistatav kättetoimetamise aeg. Passid on võimalik kätte saada paari päeva kuni nädala jooksul peale intervjuud, siis tuleb tasuda ka ELSile postikulude eest vastavalt hinnakirjale 50-60 krooni.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED.
* saatkond avatud E-R kell 8.30 - 17.30
* viisaintervjuud toimuvad E, K ja R kell 09.30 - 12.00
* saatkonda intervjuule peavad minema lapsed alates 14 a ja üle selle
* kui tegemist on gruppidega (alates 6 inimest), tuleb eelnevalt saatkonnas kinni panna intervjuu aeg, tel: 66 88 100
* Saatkond võib nõuda lisadokumente, mis aitavad tôestada majanduslikke, sotsiaalseid vôi perekondlikke sidemeid Eestiga
* alaealiste laste puhul, kui reisitakse kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, peab olema teise vanema või mõlema vanema poolt notariaalselt kinnitatud vanemaluba. Lisada juurde koopiad lapse sünnitunnistusest ja vanemate passidest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5769

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Tingimused samad, mis Vene passi puhul.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: ARAABIA ÜHENDEMIRAADID, AE

Embassy of the United Arab Emirates
Hiroshimastr.18-20,D-10785, Berlin, Germany
Tel: + 49 3051 6516 Fax: + 49 3051 6900
Email: berlin@uae-embassy.de
koduleht: http://www.uae-embassy.de

Viimati muudetud: 17.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS
Viisat ei saa vormistada saatkonna kaudu. Viisakinnitus peab tulema Araabia Ühendemiraatidest (kutsuja ehk sponsor AÜE-s saab olla: hotell, turismibüroo, lennufirma, AÜE kodanikud).
Kinnituse olemasolul otsustab viisa saamise piiriametnik.
Turistiviisa väljastatakse kuni 30 päevaks, viisa on ühekordse sisenemisega.

Pass peab kehtima vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel.

PAKETIREIS:
Viisaloa peab saama Reisikorraldaja firma (nt. Aurinkomatkat, Finnmatkat jne.)
Kõik tingimused ja hinnad tuleb otse nendelt küsida. Tavaliselt piisab passikoopiast ja viisalõiv on u. 50 EUR.

LENNUPILETID JA HOTELL:
Sellisel juhul peaks viisaloa saama hotellist.
Võtke hotelliga ühendust ning nemad ütlevad oma tingimused.

TRANSIIDI PUHUL:
Transiitviisat pole vaja juhul kui:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
* jätkatakse lendu 24 tunni jooksul
* on olemas kinnitatud lennupiletid ja vajadusel viisa sihtriiki
* ei väljuta lennujaama transiittsoonist

Juhul, kui pole täidetud kõiki antud tingimusi, tuleb taotleda transiitviisat, mille saamiseks on vajalik sponsori olemasolu. Enne lennupiletite broneerimist tuleb alati kontrollida viisainfot, kuna see võib muutuda!

MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* alla 30.a. vallalistel naistel võib olla viisa saamisega probleeme
* viisat pole võimalik saada, kui passis on Iisraeli viisa või Iisraeli sisseõidu- või väljasõidutemplid.

Lisainformatsioon:

http://www.uaeinteract.com/travel/visas.asp

* Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5842

VENE PASS, ELAMIS-JA TÖÖLUBA EESTIS
Viisa vajalik.
Tingimused samad, mis EV passi puhul.

MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* alla 30.a. vallalistel naistel võib olla viisa saamisega probleeme
* viisat pole võimalik saada, kui passis on Iisraeli viisa või Iisraeli sisseõidu- või väljasõidutemplid.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS-JA TÖÖLUBA EESTIS
Viisat saada pole võimalik.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: ARGENTIINA, AR

Embassy of Argentina
Bulevardi 5 A 11, 00120 Helsinki, Finland
Tel: +358 9 4242 8700 Faks: +358 9 4242 8701
E-mail: consular.section@embargentina.fi
koduleht: http://www.embargentina.fi

viimati muudetud: 17.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletid
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav on reisikindlustuse olemasolu

Rohkem informatsiooni Argentiina kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5772

Laps alla 21.a.,kes reisib kas ühe vanema või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) notariaalselt kinnitatud vanemaluba. Lisada koopiad lapse sünnitunnistusest ja vanema(te) passidest.Juhul kui laps reisib üksinda, peab olema vanemaloas märgitud, kelle juurde Argentiinas laps reisib ja kes vastutab lapse eest Argentiinas viibimise ajal.
NB! NOTARIAALSELT KINNITATUD VANEMALUBA PEAB OLEMA OMAKORDA LEGALISEERITUD Eesti Välisministeeriumis.

Rohkem informatsiooni vanemaloa legaliseerimise kohta,
Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4815

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 ankeet
* 1 värviline foto (dokumendi formaat)
* edasi-tagasi piletite broneeringud

LISADA TURISMI KORRAL:
* hotelli broneering
* pangakonto 6 kuu väljavôte(inglise keeles) koos panga templiga
* töökoha garantiikiri või kinnituskiri õppeasutusest (inglise keeles)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse ( originaal )
* erakutse ( originaal ja notariaalselt kinnitatud )
* töökoha garantiikiri või kinnituskiri õppeasutusest (inglise keeles)
* pangakonto 6 kuu väljavôte(inglise keeles)koos panga templiga

2. Viisalôiv:
* turismiviisa (kuni 90 päeva)- 30 EUR
* kutsega äriviisa (kuni 90 päeva)- 50 EUR
* transiitviisa (kuni 10 päeva) - 20 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* kuni 3 tööpäeva konsulaadi siseselt.
Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 2 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisaosakond avatud : E-R 09.00-16.00
* lapsed, kes on märgitud vanemate passi, peavad ka esitama eraldi ankeedi ja fotod, viisalôiv samuti 30 EUR
* laps alla 21 a.,kes reisib kas ühe vanema või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) notariaalselt kinnitatud vanemaluba. Lisada koopiad lapse sünnitunnistusest ja vanema(te) passidest.Juhul kui laps reisib üksinda, peab olema vanemaloas märgitud, kelle juurde Argentiinas laps reisib ja kes vastutab lapse eest Argentiinas viibimise ajal.

NB! NOTARIAALSELT KINNITATUD VANEMALUBA PEAB OLEMA OMAKORDA LEGALISEERITUD Eesti Välisministeeriumis.

Rohkem informatsiooni vanemaloa legaliseerimise kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4815

EESTI HALL EESTI VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused on samad , mis Vene passile, v.a viisa käsitluse aeg.

Viisa käsitluse aeg:
* umbes 2,5 nädalat saatkonna siseselt, kuid võib minna ka kauem aega, kuna viisakinnitus peab tulema Argentiinast.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 2 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: ARMEENIA, AM

Embassy of the Republic of Armenia
17 Kirov St., Minsk, Belarus
Tel/fax.: + 375 172 275153; Fax: + 375 172 275153
E-mail: armrep@cis.minsk.by
kodulehekülg: http://www.armeniaforeignministry.com

Viimati muudetud: 17.11.2009


EESTI VABARIIGI PASS
Viisa vajalik.

1. E- viisa:
E-viisat saavad taotleda ainult need Eesti passi omanikud, kelle reisi eesmärgiks on turism ja Armeeniasse sisenemine toimub Zvartnotsi Rahvusvahelisest Lennujaama kaudu.
Passi kehtivus peab olema vähemalt 6 kuud pärast reisi, passis peab olema vähemalt 1 vaba lehekülg.

E-viisa kehtivus:
E-viisa on ainult ühekordse sisenemisega ning viisa väljastatakse alates taotluse sisse andmise kuupäevast kuni 90-ks päevaks, viisaga saab Armeenias viibida kuni 21 päeva. Turismi eesmärgil saab E-viisat kohapeal pikendada veel 14-ks päevaks.
Teistel juhtudel on vajalik viisat taotleda Armeenia saatkonnast Minskis.

NB! E-viisaga ei saa reisida Mägi-Karabahhiasse.

E-Viisa taotlemine:
E-viisa taoltus tuleb täita ja esitada interneti teel, vajalik on krediitkaardi olemasolu.
Taotlus on vajalik täita siin:
http://www.armeniaforeignministry.am/eVisa/index.htm

E-viisa salvestatakse elektrooniliselt ja viisakinnitus saadetakse Armeenia Välisministeeriumi poolt taotluses märgitud emailile.
Viisa TULEB välja printida ja esitada koos passiga piiril.
Vastus E-viisa väljastamise või mitte saamise korral saadetakse umbes 2 tööpäeva jooksul, kuid võib võtta ka kauem aega.

E-viisalõiv:
* 60 USD (vajalik krediitkaart- MasterCard; Visa)
* lastele alla 18 a- E-viisa tasuta

NB! Kui puudub krediitkaart, pole võimalik E-viisat taotleda ning viisa tuleb vormistada saatkonnas Minskis.

2.Vormistades viisa saatkonnas Minskis, on vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 värviline passifoto
* info töökoha kohta (firma nimi, aadress, telefon ja taotleja amet)
* taotleja kodune aadress ja telefon
* täpne reisi marsruut

3.Tähtaeg:
* 7 tööpäeva saatkonna siseselt

4.Viisalõiv:
* ühekordse sisenemisega viisa, kehtiv 21 päeva- 1905 EEK

5.MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* Mägi-Karabahhiasse pole võimalik Armeenia viisaga reisida.
Selleks peab taotlema viisat Mägi –Karabahhia esindusest,mis asub Jerevanis, rohkem informatsiooni:
http://www.nkrusa.org/country_profile/travel_tourism.shtml

* Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5773

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

1.Viisavaba kuni 90 päeva.

Passi kehtivus peab olema vähemalt 3 kuud alates Armeeniasse sisenemisest.

Vastav informatsioon, Armeenia Välisministeerium:
http://www.armeniaforeignministry.com/

2.MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* Mägi-Karabahhiasse pole võimalik Armeenia viisaga reisida.
Selleks peab taotlema viisat Mägi –Karabahhia esindusest,mis asub Jerevanis, rohkem informatsiooni:
http://www.nkrusa.org/country_profile/travel_tourism.shtml

* Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5773

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.
Eesti halli välismaalase passi omanik ei saa taotleda E-viisat, viisadokumendid tuleb saata saatkonda Minskis. Võimalik on vormistada AINULT ühekordse sisenemisega, kuni 21 päevast turismiviisat.

1.Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 värviline passifoto
* info töökoha kohta (firma nimi, aadress, telefon ja taotleja amet)
* taotleja kodune aadress ja telefon- täpne reisi marsruut
* täpne reisimarsuut

2.Viisalõiv:
* ühekordse sisenemisega viisa, kehtiv kuni 21 päeva- 1905 EEK

3.Tähtaeg:
* 7 tööpäeva saatkonna siseselt

4.MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* Mägi-Karabahhiasse pole võimalik Armeenia viisaga reisida. Selleks peab taotlema viisat Mägi –Karabahhia esindusest,mis asub Jerevanis, rohkem informatsiooni:
http://www.nkrusa.org/country_profile/travel_tourism.shtml

* Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5773

* saatkond võib nõuda lisadokumente.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: AUSTRAALIA, AU

Australian Embassy
Wallstrasse 76-79, Berlin 10179, Germany
Tel: +49 30 880088-0, 700129129 (viisaosakond)
Fax: +49 30 22489293
e-mail: visaquestions.berlin@dfat.gov.au
kodulehekülg: http://www.germany.embassy.gov.au/beln/home

viimati muudetud: 17.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Alates 27. oktoobrist 2008 on vajalik Austraaliasse sisenemisel elektrooniline reisiluba Evisitor.
Ilma elektroonilise kinnituseta pole võimalik Austraaliasse siseneda.

Evisitor- eletroonilise reisloa tingimused:
* tegemist on lühiajalise viibimisega Austraalias (kuni 3 kuud pärast riiki sisenemist)
* reisi eesmärk on kas turism või ärireisid (konverentsid, läbirääkimised, firmade külastus).

NB! Juhul kui viibimine Austraalias on kauem kui 3 kuud ning toimub muudel eesmärkidel kui turism ja ärireisid, näit. töötamine või õppimine - tuleb taotleda vastav viisa. Lisainformatsiooni ja tingimused viisa taotlemiseks leiate Austraalia Immigratsiooni- ja Kodakondsusameti kodulehel:
http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm

1. Vajalikud dokumendid Evisitor- elektroonilisele reisiloale:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* Evisitor eletrooniline reisiluba (meilile tulnud kinnituse väljatrükk)
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks.

2. Evisitor- elektroonilise reisiloa taotlemine:
Registreerimine elektroonilises reisisüsteemis peab toimuma vähemalt kaks nädalat enne reisi, toiming on tasuta. Evisitor elektrooniline reisiluba:
http://www.immi.gov.au/e_visa/evisitor.htm

NB! PALUN TUTVUDA EELNEVALT EVISITOR TINGIMUSTEGA, tingimused asuvad samal leheküljel- Before you start!

3. Evisitor- elektroonilise reisiloa kehtivus:
Registreerimine on kehtiv 12 kuud ning võimaldab iga sisenemise puhul viibida Austraalias kuni 3 kuud.

NB! JUHUL, KUI REISIB laps alla 18 a., koos ühe vanemaga või ilma vanemateta, peab lapsel kaasas olema vanemaluba (inglise keeles), lisaks lapse sünnitunnistuse koopia ning vanema või vanemate passikoopiad.
Lapse sünnitunnistus peab olema tõlgitud ametliku tõlkebüroo poolt inglise keelde.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* lisainformatsiooni Austraalia kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5775
* Berliini saatkonna viisaosakond avatud: E,K,R kell 10.00-11.00
* viisaküsimustele saab telefoni teel infot: E-N kell 14.00-18.00, R kell 14.00-17.00
* Austraalia Saatkonna poolt aksepteeritud arstikeskus, Karell Arstikeskus: http://www.karell.ee

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.
Viisat saab vormistada Austraalia Saatkonnas Berliinis.

1.Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt reisi ajal
* kehtiv elamis- ja tööluba Eestis või ID kaardi koopia (mõlemast poolest)
* vorm 956- juhul kui viisadokumendid saadetakse Air Tours Estonia kaudu:
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/956.pdf
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* krediitkaardi autorisatsiooni vorm (Visa või Mastercard):
http://www.germany.embassy.gov.au/beln/files/authorisation.pdf

LISADA TURISMIREISI PUHUL:
* 1 värviline foto, dokumendi formaat
* ankeet ( vorm 48R ):
inglise keeles:
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/48r.pdf
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* pangakonto väljavõte (inglise keeles)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), kus peab olema lisaks informatsioon, kui kaua on taotleja töötanud firmas

LISADA ERAKUTSE KORRAL:
* viisadokumendid on samad, mis turimiviisa puhul
* erakutse, aksepteeritakse ka faxikutset. Kutsujaks saab olla kas Austraalia kodanik või omab kutsuja alalist elamisluba Austraalias.

LISADA ÄRIVIISA KORRAL (Short Stay Business visa, form 456):

NB! Vormi 456 saab kasutada juhul, kui tegemist on kas konverentsi või lühiajalise ärireisiga.
Vormi 456 EI SAA kasutada juhul kui reisi eesmärk on näitlemine, laulmine või filmimine, näit. reklaam.

* 2 värvilist fotot, dokumendi formaat
* ankeet ( vorm 456 ):
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/456.pdf
* kutse, saatkond aksepteerib ka faksikutset, kui kutsuja korraldab majutuse- peab see olema märgitud kutses (täpne aadress ja periood).
Kui tegemist on kongressiga, tuleb esitada tôend registreerimise kohta
* hotelli broneering, kui kutsuja ei korralda majutust
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)- mis kinnitab, et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest (inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist. Juhul kui töökoht/õppeasutus katab kõik reisiga seonduvad kulutused, peab see olema töökoha garantiikirjas kirjas
* pangakonto väljavõte (inglise keeles), juhul kui töökoht/õppeasutus ei kata reisiga seonduvaid kulutusi.

Lisainformatsiooni äriviisa kohta:
http://www.immi.gov.au/skilled/business/456/eligibility-visitor.htm

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:

NB! Transiitviisa vajalik igal juhul.

* ankeet, vorm 876:
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/876.pdf
* 1 värviline foto, dokumendi formaat
* pôhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering
* pangakonto väljavõte(inglise keeles)

2.Viisalõiv:
* kuni 3 kuud äri- või turismiviisa - 60 EUR
* transiitviisa (kehtib alates sisenemisest 72h)- tasuta
Viisalõivud:
http://www.germany.embassy.gov.au/beln/fees.html

NB! Viisa eest saab tasuda AINULT krediitkaardiga (Mastercard; Visa)
Juhul, kui viisad vormistatakse läbi Air Tours Estonia,lisandub Air Tours Estonia teenustasu.

3.Tähtaeg:
* turismiviisa/ era- ja äriviisad- umbes 5 nädalat saatkonna siseselt
* transiitviisa- umbes 3 nädalat saatkonna siseselt.
Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale 4-5 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4.MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisaosakond töötab E,K,R kell 10.00-11.00
* viisaküsimustele vastatakse E-N kell 14.00-18.00, R kell 14.00-17.00
* passis peab olema vähemalt 2 vaba viisalehte
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* FORM 456 (Short Stay Business visa)- lubab viibida Austraalias alates sisenemisest kuni 3 kuud, väljastatakse kas ühekordse või mitmekordse sisenemisega
* laps, kellel on oma pass, peab esitama saatkonnale eraldi ankeedi ning tasuma viisalõivu
* kui laps alla 18 a. reisib ainult koos ühe lapsevanemaga või ilma vanemateta, peab saatkonnale esitama lapsevanema/lapsevanemate poolt vanema loa (vorm 1229), koos lapse sünnitunnistuse koopia ning mõlema vanema- ja lapse passikoopiatega.
Vanemaluba, vorm 1229 ja lapse sünnitunnistus peavad olema tõlgitud inglise keelde ja notariaalselt kinnitatud.
* kui reisija on 70 a. vôi vanem, peab olema esitatud meditsiiniasutusest tôend, et tema tervislik seisund lubab reisida,
Austraalia Saatkonna poolt aksepteeritud arstikeskus:
http://www.karell.ee
* juhul kui viisat ei väljastata, viisalõivu ei tagastata
* lisainformatsiooni Austraalia kohta, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5775

5.VôIMALUS TAOTLEDA VIISAT Air Tours Estonia KAUDU:
Teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisatingimused ja viisalõivud samad, mis Vene passi puhul.
Viisa saamine pole garanteeritud.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: AUSTRIA, AT

Austria Saatkond
Vambola 6, Tallinn 10114
tel: 627 8740; faks: 631 4365

viimati muudetud: 17.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva.
Saab reisida nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsiooni Austria kohta:
* Eesti Välisministeerium: http://www.vm.ee/?q=et/node/5776

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

Juhul, kui on olemas kehtiv elamis- ja tööluba Eestis- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VäLISMAALASE PASS, ELAMIS-JA TööLUBA EESTIS
Viisavaba peale 21.12.07,
Juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Rohkem informatsiooni Schengeni viisaruumi kohta:
* Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828

Lisainformatsiooni Austria kohta:
* Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5776

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: BAHAMA SAARED, BS

Suurbritannia Saatkond
Wismari 6, Tallinn 10136
Tel: 667 4700, 667 4716 (viisaosakond); Faks: 667 4725
e-mail: tallinnvisainfo@fco.gov.uk
infotallinn@fco.gov.uk
kodulehekülg:
http://ukinestonia.fco.gov.uk/en/visas/visa-to-commonwealth

viimati muudetud: 17.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi, milles on vähemalt 1 vaba lehekülg
* edasi- tagasi piletite broneering,elektroonilise pileti puhul- koopia elektroonilisest piletist, kruiisireisjatel- koopia reisi broneeringust
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

Vastav informtasioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5844

Bahama Välisministeerium:
http://www.mfabahamas.org/New%20visa%20to%20the%20bahamas.htm

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi, milles on vähemalt 1 vaba lehekülg
* edasi- tagasi piletite broneering, elektroonilise pileti puhul- koopia elektroonilisest piletist, kruiisireisjatel- koopia reisi broneeringust
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

Vastav informtasioon:
http://www.bahamas.com/vacation-planning/other-countries

Bahama Välisministeerium:
http://www.mfabahamas.org/New%20visa%20to%20the%20bahamas.htm

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

NB! Reisibüroo kaudu viisat teha pole võimalik, iga taotleja peab minema isiklikult saatkonda.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi) või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 1 värviline passipilt (45mm x 35mm), heledal taustal, mitte vanem kui 6 kuud
* internetis täidetud viisaankeet:
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/

Ankeet tuleb peale täitmist välja printida ja taotleja poolt allkirjastada.
Ankeedi täitmisel tuleb kinni panna kohe intervjuu aeg saatkonnas.

Ankeeti täites kasutada suuri tähti (CAPS LOCK).
Kodakondsust (country of nationality) sisestades peavad kodakondsuseta isikud (halli passi omanikud) valima ripp-menüüst Stateless (1954 convention).

Ankeeti märkida kohale:
* Purpose of Application- Overseas territory or Commonwealth
* Type of Application- tuleb valida, kas- Commonwealth Application või Overseas Territory Application

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* hotelli broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* erakutse (originaal) koos kutsuja passikoopiaga
* firmakutse (originaal)
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri(inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

2. Viisalôiv:
* 2090 EEK

3. Tähtaeg:
* vähemalt 2 kuud, kuid võib minna ka kauem aega, kuni Suurbritannia Saatkond teeb järelpärimise ning saab viisakinnituse Bahamalt.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisasaatkond avatud E- N kell 10.00-12.30
* telefoni teel saab viisainfot E-R kell 14.00-15.00
viisaosakond on 2009 a. suletud järgmistel kuupäevadel:
24.12, 25.12, 28.12.
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* kui reisib alla 18 a. laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
* NB! Kõik dokumendid peavad olema originaalid või kinnitatud koopiad.
Saatkond ei tagasta taotlejale originaal dokumente!

VIISAINTERVJUU:
* uue viisataotluse süsteemi kohaselt koosneb Suurbritannia viisa taotlemine:
internetis avalduse täitmisest, kodulehel külastusaja kinnipanemisest ja saatkonnas käimisest.
Lisaks peab viisa taotleja Saatkonnas andma sõrmejäljed ja esitama lisadokumendid
* viisaintervjuul peab taolteja olema 15 minutit varem
* lapsed alla 14 a. saavad minna intervjuule koos vanemaga.
Lapsed alates 14 a. peavad minema intervjuule üksinda, ilma vanemata.
* rohkem informatsiooni Bahama kohta,
Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5844

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: BANGLADESH, BD

Embassy of the People`s Republic of Bangladesh
6 Zemledelchesky Pereulok, 119121 Moscow/ Russian Federation
Tel: +7 495 246 78 04; Faks: +7 495 248 31 85
E-post: bangla@com2com.ru

viimati muudetud: 17.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Viisa vajalik.

Eesti kodanikul on õigus viisat taotleda Dhaka rahvusvahelises lennujaamas.
Selline viisa kehtib kuni 15 päeva.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav on reisikindlustuse olemasolu

Vastav informatsioon:
Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5846

Viisa vormistamisel saatkonnas Moskvas täpsustada enne viisatingimused üle, kuna need võivad olla muutunud!

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 3 ankeeti
* 3 värvilist fotot, (6cm*4cm)
* edasi-tagasi piletid
* erakutse vôi firmakutse, legaliseeritud Bangladeshi Välisministeeriumis

2. Viisalôiv (täpsustada eelnevalt üle, võib muutuda!):
* ühekordse sisenemsega viisa 10 USD
* kahekordse sisenemisega viisa 20 USD

3. Tähtaeg:
* umbes 3 tööpaeva konsulaadi siseselt.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* laps, kes reisib vanema passis, pole vaja eraldi viisat taotleda, piisab kui on vanemal viisa olemas.
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

NB! Kuna saatkond asub Moskvas, siis Air Tours Estonia kaudu viisat vormistada pole võimalik.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisatingimused on samad, mis Eesti Vabariigi passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisat tuleb taotleda saatkonnas Moskvas.
Vajalikud dokumendid ja viisalõivud on samad, mis Eesti passile.
Viisadokumentidele tuleb lisada elamis-ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi.
Viisa saamine ei ole garanteeritud.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: BARBADOS, BB

Suurbritannia Saatkond
Wismari 6, Tallinn 10136
tel: 667 4700, 667 4716 (viisaosakond); faks: 667 4725
e-mail: tallinnvisainfo@fco.gov.uk
infotallinn@fco.gov.uk

Kodulehekülg:
http://ukinestonia.fco.gov.uk/en/visas/visa-to-commonwealth

Viimati muudetud: 17.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Turistile viisavaba kuni 3 kuud 6 kuu pikkuse perioodi jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* edasi- tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5847

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
Turistile viisavaba kuni 28 päeva.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* edasi- tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus

Vastav informatsioon:

Vene Föderatsiooni Välisministeerium:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

Rohkem informatsiooni Barbadose kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5847

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Reisibüroo kaudu viisat teha pole võimalik, iga taotleja peab minema isiklikult saatkonda.

1.Vajalikud dokumendid:

* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi) või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 1 värviline passipilt (45mm x 35mm), heledal taustal, mitte vanem kui 6 kuud
* internetis täidetud viisaankeet:
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/

Ankeet tuleb peale täitmist välja printida ja taotleja poolt allkirjastada.

Ankeedi täitmisel tuleb kinni panna kohe intervjuu aeg saatkonnas.

Ankeeti täites kasutada suuri tähti (CAPS LOCK). Kodakondsust (country of nationality) sisestades peavad kodakondsuseta isikud (halli passi omanikud) valima ripp-menüüst Stateless (1954 convention).

Ankeeti märkida kohale:
* Purpose of Application- Overseas territory or Commonwealth
* Type of Application- tuleb valida, kas- Commonwealth Application või Overseas Territory Application

LISADA TURISMIREISI JA TRANSIIDI KORRAL:
* põhimaa viisa (transiidi korral)
* hotelli broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga), lisada turismireisi korral
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* erakutse (originaal) koos kutsuja passikoopiaga
* firmakutse (originaal)
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri(inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

2. Viisalôiv:
* 2090 EEK

3. Tähtaeg:
* vähemalt 2 kuud, kuid võib minna ka kauem aega, kuni Suurbritannia Saatkond teeb järelpärimise ning saab viisakinnituse Barbadoselt.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E-N kell 10.00-12.30.
* telefoni teel saab viisainfot: E-N kell 14.00-15.00
* viisaosakond on 2009 a. suletud järgmistel kuupäevadel:
24.12, 25.12, 28.12.
* viisa saamine ei ole garanteeritud
* kui reisib alla 18 a. laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
* saatkond võib nõuda lisadokumente

NB! Kõik dokumendid peavad olema originaalid või kinnitatud koopiad.
Saatkond ei tagasta taotlejale originaal dokumente!

VIISAINTERVJUU:
* uue viisataotluse süsteemi kohaselt koosneb Suurbritannia viisa taotlemine:
Internetis avalduse täitmisest,
kodulehel külastusaja kinnipanemisest ja
saatkonnas käimisest.
Lisaks peab viisa taotleja Saatkonnas andma sõrmejäljed ja esitama lisadokumendid
* viisaintervjuul peab taolteja olema 15 minutit varem
* lapsed alla 14 a. saavad minna intervjuule koos vanemaga. Lapsed alates 14 a. peavad minema intervjuule üksinda, ilma vanemata.

Rohkem informatsiooni Barbadose kohta:
Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5847

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: BELGIA, BE

Embassy of the Kingdom of Belgium
Kalliolinnantie 5, 00140, Helsinki
Tel: +358 9 170 412; Fax: +358 9 628 842
Email: Helsinki@diplobel.be
kodulehekülg:
http://www.diplomatie.be/helsinki

viimati muudetud: 17.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva.
Saab reisida nii kehtiva passi kui isikutunnistuse (ID-kaardi) alusel.

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Rohkem informatsiooni Belgia kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5777

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Juhul, kui on olemas kehtiv elmis- ja tööluba Eestis on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba peale 21.12.07,
Juhul kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba(inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Rohkem informatsiooni Schengeni viisaruumi kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828

Rohkem informatsiooni Belgia kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5777

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: BOSNIA-HERZEGOVINA, BA

Embassy of Bosnia and Herzegovina
Birger Jarlsgatan 55/3,11145 Stockholm/ Sweden
tel: + 468 44 00 540/ konsulaarosakond: + 468 24 83 60
faks: + 468 24 98 30
email: amb.bih.sto@telia.com
Saatkond avatud: E-R 09.00-17.00,
telefoni teel saab viisainfot: E-R 10.00-13.00.

viimati muudetud: 17.11.2009

EESTI PASS

Eesti Vabariigi Kodanikule viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus

NB! Välismaalased peavad 48 tunni jooksul pärast riiki sisenemist end politseis registreerima.
Kui peatute hotellis, tuleb hotellist täpsustada, kas hotell pakub registreerimisteenust.

Rohkem informtasiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5853

Lapsed alla 18 a., kes reisivad kas ühe vanema või ilma vanemateta, peavad omama notariaalselt kinnitatud reisiluba inglise keeles.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
Viisatingimused on samad, mis Eesti Vabariigi passi omanikele.
Lisaks on vajalik elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
Viisatingimused on samad, mis Eesti Vabariigi passi omanikele.
Lisaks peab olema vajadusel piiril ette näidata elamis- ja tööluba
Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi.

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4841

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: BOTSWANA, BW

Embassy of the Republic of Botswana
Tyrgatan 11, Box 26024,
10041 Stockholm / Sweden
Tel: + 468 545 25 880; Fax: +468 723 00 87
viimati muudetud: 17.11.2009

EESTI PASS

Eesti kodanikud võivad Botswanas viisavabalt viibida kuni 90 päeva.

Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus kogu viisa perioodiks

Rohkem informatsiooni Botswana kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5854

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* koopia elamis- ja tööloast Eestis, või koopia ID kaardist (mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.
* 2 ankeeti
* 2 värvilist ühesugust passifotot, mitte vanemad kui 6 kuud

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* kinnitus piisavate rahaliste vahendite kohta, näit. kas pangakonto väljavõte, reisitshekid või krediitkaardi väljavõte

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse Botswanast, juhul kui kutsuja katab kõik reisikulud ja korraldab majutuse- peab olema see kutses kirjas
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
Juhul, kui töökoht katab kõik reisikulud, peab olema see ka kirjas
* kinnitus piisavate rahaliste vahendite kohta, näit. pangakonto väljavõte, reisitshekid või krediitkaardi väljavõte- juhul kui kutsuja või töökoht ei kata reisikulusid

LISADA TRANSIIDI KORRAL:
* põhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering
* kinnitus piisavate rahaliste vahendite kohta, näit. pangakonto väljavõte, reisitshekid või krediitkaardi väljavõte.

2.Viisalõiv:
* ühekordse sisenemisega viisa - 460 SEK

NB! Viisalõiv täpsustada enne saatmist üle, kuna see võib muutuda!

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* 8 tööpäeva saatkonna siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

Kuna saatkond asub Stockholmis, siis on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Ei aksepteerita Eesti halli välismaalse passi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: BRASIILIA, BR

Embassy of Brazil
Itäinen Puistotie 4 B 1, 00140 Helsinki
tel: + 358 9 684 15013 ; faks: + 358 9 650 084
e- mail: brasemb.helsinki@kolumbus.fi
kodulehekülg: http://www.brazil.fi

viimati muudetud: 18.11.2009

NB! Reisides järgmistesse Brasiilia regioonidesse:
Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Piaui, Rio grande do Sul, Rondõnia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Tocantinas-
on soovitav 10 päeva enne reisi vaktsineerida end kollapalaviku vastu.

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5778

Lisainformatsiooni vaktsineerimise kohta:
http://www.vaktsiin.ee/reis/gloobus/lounaameerika/article_id-102

EESTI VABARIIGI PASS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud ja ILMA KAANTETA
* 1 ankeet (täidetud trükitähtedega)
* 1 värviline passifoto, suurus 3 x 4 cm, foto tuleb ankeedile kleepida (mitte klammerdada!)
* edasi-tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks

LISADA TURISMI KORRAL:
* hotelli broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), kui on tegemist FIE-ga või firma omanikuga, siis B-kaardi koopia
* ôpilase puhul koolitôend (inglise keeles)
* viimase ühe kuu väljavõte pangast või internetipangast (inglise keeles)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse (originaal)
* erakutse (aksepteeritakse ka faxikutset, võimalusel saata originaal)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), kui on tegemist FIE-ga või firma omanikuga, siis siis B-kaardi koopia
* hotelli broneering (juhul kui kutsuja ei korralda majutust)

NB! KUI REISIB ALLA 18 AASTANE LAPS:
* sünnitunnistuse koopia
* Eesti Välisministeeriumis legaliseeritud vanemaluba – juhul kui alla 18 a. laps reisib kas ühe vanemaga või ilma vanemateta.

Vanemate luba peab olema notariaalselt kinnitatud ja Eesti Välisministeeriumis legaliseeritud.

Täpsem informatsioon:
Eesti Välisministeerium:
http://www.eu2018.ee/est/kat_441/4583.html

Legaliseeritud vanemaluba saata koos viisadokumentidega saatkonda ,kus saatkond selle kinnitab- tasu 26 EUR dokumendi kohta.

2. Viisalôiv:
* kuni 90 päeva turismiviisa - 27 EUR
* kuni 90 päeva äriviisa - 63 EUR
* laste puhul (nii vanemate passis kui ka oma passiga) on viisalôiv sama, mis täiskasvanute puhul.

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* 7 tööpäeva.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E-R 10.00-13.00, 14.00-16.00
* viisaosakond avatud E-R 10-00-13.00
* ankeedil "NIMI" kohale tuleb märkida esimesena eesnimi ja siis perekonnanimi
* vene nimede puhul peab nimed kirjutama ankeeti täpselt nii nagu nad on passi kirjutatud
* allkiri peab olema täpselt sarnane passis oleva allkirjaga
* passis peab olema viisa jaoks vähemalt 2 kõrvuti lehekülge
* VIISA VÄLJASTATAKSE alates välja andmise kuupäevast 90 päevaks. Brasiiliasse sisenemine peab olema toimunud 90 päeva jooksul alates viisa välja andmise kuupäevast. Brasiilias võib viibida kokku max 90 päeva, kui Saatkond väljastab kuni 90 päevase viisa ainult piisavalt põhjendatud viisadokumentide esitamisel. Üldjuhul väljastatakse viisa kuni 30-ks päevaks.
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

1. Tingimused ja tähtajad samad, mis Eesti passi puhul.

NB! Koos dokumentidega tuleb esitada:
Elamis- ja tööluba Eestis või koopia ID-kaardi mõlemast poolest.
ID-kaardi või Eesti elamis-ja tööloa kehtivus peab olema vähemalt 6 kuud.

2. Viisalôiv:
* kuni 90 päeva turismiviisa 78 EUR
* kuni 90 päeva äriviisa 91 EUR
* laste puhul ( nii vanemate passis kui ka oma passiga ) viisalôiv sama, mis täiskasvanute puhul.

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused ja tähtajad samad, mis Eesti passi puhul.

NB! Koos dokumentidega tuleb esitada:
Elamis- ja tööluba Eestis või koopia ID-kaardi mõlemast poolest.
ID-kaardi või Eesti elamis-ja tööloa kehtivus peab olema vähemalt 6 kuud.

Eesti halli välismaalase passi omanikku võidakse kutsuda isiklikult saatkonda vestlusele.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: BULGAARIA, BG

Embassy of the Republic of Bulgaria
Kuusisaarentie 2B, 00340 Helsinki/ Finland
Tel: +358 9 458 40 55; Fax: +358 9 458 45 50
E-mail: bulembfi@yahoo.com
koduleht: http://www.mfa.bg/helsinki

viimati muudetud: 18.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva.
Reisimiseks sobib nii kehtiv EV pass kui ka ID kaart.

Bulgaariasse sisenenud välismaalane on kohustatud 5 päeva jooksul registreerima kohalikus välismaalaste administratiivkontrolli teenistuses oma peatuskoha aadressi.
Aadressi registreerimist võib teostada ka majutusteenust pakkuv füüsiline või juriidiline isik.
Registreerimiskaarti tuleb säilitada riigist lahkumise hetkeni.

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).

Rohkem informatsiooni Bulgaaria kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5779

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba juhul kui:
* Vene passi omanikul on olemas elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, (passi ja elamiloa kehtivus vähemalt 3 kuud pärast reisi)
* on abielus EU kodanikuga ja nad reisivad KOOS elukaaslasega Bulgaariasse.

Tingimused viisavabaks sisenemiseks Bulgaariasse:
* abielutunnistus + apostill, mis on tõlgitud saatkonna poolt aksepteeritud tõlgi poolt bulgaaria keelde
* taotleja ja tema abikaasa passikoopiad
* koopia taotleja elamisloast või ID- kaardi mõlemast poolest Eestis, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* soovitav edasi- tagasi piletite broneeringu koopia

Abielutunnistusest + apostillist tuleb teha ametlik tõlge eesti keelest bulgaaria keelde.
Bulgaaria saatkond aksepteerib kindlat ametlikku tõlki.
Tõlgitud dokumendid tuleb saata Bulgaaria Saatkonda Helsingis, kus konsul need legaliseerib.
Legaliseerimiseks arvestada 1 tööpäev, legaliseerimise maksumus on 15 EUR inimese kohta.
Legaliseeritud loaga võib reisda nii kaua kui elamisluba kehtib või kui passi kehtivus läbi saab.

JUHUL KUI VENE PASSI OMANIK EI OLE ABIELUS EU KODANIKUGA JA NAD EI REISI KOOS BULGAARIASSE, TULEB TAOTLEDA VIISAT BULGAARIA SAATKONNAST HELSINGIS.

NB! Bulgaaria viisat on võimalik taotlema hakata kuni 30 päeva enne reisi algust!

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* passikoopia
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* koopia elamis- ja tööloast Eestis või ID-kaardi mõlemast poolest (ID-kaardi koopiad soovitavalt ühel lehel)
* 1 ankeet
* 1 värviline passifoto
* reisikindlustus, mis kehtib kogu Euroopas ja katab vähemalt 500 000 EEK

LISADA TURISMIREISI PUHUL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering/ voucher, kinnitusega, et selle eest on tasutud

LISADA KUTSEGA REISI PUHUL:
* firmakutse (originaal, vastava vormi kohta täpsustada üle saatkonnast)
* erakutse (originaal, vastava vormi kohta täpsustada üle saatkonnast)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* edasi-tagasi piletite broneering

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
* põhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Viisaloiv:
* 35 EUR - ühekordse sisenemisega turismiviisa
* 70 EUR - kiirviisa

VIISA TASUTA:
* 0-5 a.lapsed (5a. kaasa arvatud)
* pensionäridele (vajalik koopia pensionitunnistusest)
* kui reisivad koos viisatotleja ja tema EL kodanikust abikaasa (vajalik abikaasa passikoopia + abielutunnistuse koopia)

Viisalõivule lisandub Sir Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* 12 kalendripäeva
* 5 tööpäeva - kiirviisa, saab vormistada ainult Vene passidele

NB! Kiirviisat saab vormistada vaid erandkorras, taotlejal on vajalik eelnev kokkulepe saatkonnaga.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E-R kell 10.00-12.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente

NB! Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).

Bulgaariasse sisenenud välismaalane on kohustatud 5 päeva jooksul registreerima kohalikus välismaalaste administratiivkontrolli teenistuses oma peatuskoha aadressi.
Aadressi registreerimist võib teostada ka majutusteenust pakkuv füüsiline või juriidiline isik. Registreerimiskaarti tuleb säilitada riigist lahkumise hetkeni.

Rohkem informatsiooni Bulgaaria kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5779

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused samad, mis EV passi omanikel.

Piiril tuleb nõudmise korral esitada:
* kehtiv reisikindlustus,
* edasi-tagasi piletite broneering ja
* Bulgaarias viibimise finantseerimiseks piisavate rahaliste vahendite olemasolu (umbes 50 Eur päevas/ inimese kohta).

Pikema viibimise või tööleasumise puhul on endiselt vajalik Bulgaaria viisa.

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828

MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles)
* Bulgaariasse sisenenud välismaalane on kohustatud 5 päeva jooksul registreerima kohalikus välismaalaste administratiivkontrolli teenistuses oma peatuskoha aadressi.
Aadressi registreerimist võib teostada ka majutusteenust pakkuv füüsiline või juriidiline isik.
Registreerimiskaarti tuleb säilitada riigist lahkumise hetkeni.

Rohkem informatsiooni Bulgaaria kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5779

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: CABO VERDE, CV

Erkki Hämäläinen, Honorary Consul
Hanikka 51, 02360 Espoo
Tel: + 358 40 500 6949; Fax: + 358 9 888 1016
E- mail: erkki.hamalainen@ceoconsulting.fi

Viimati muudetud: 18.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Viisa vajalik.

Transiidi- ja turistiviisasid väljastab:
* kas Cabo Verde esindus Helsingis või
* riigipiiril piirivalve.

Vajalikud dokumendid viisale piiril:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 1 värviline passifoto
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu

Viisalõiv on ühekordse sisenemisega, kuni 30-ne päevase viisa puhul umbes 20 USD.

1. Taotledes viisat Cabo Verde esindusest Helsingis, turismiviisa puhul:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 2 ankeeti
* 2 värvilist passifotot
* hotelli broneering
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Tähtaeg:
* umbes 10 kalendripäeva saatkonna siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalõiv:
* ühekordse sisenemisega (maksimaalselt kuni 30 päeva) - 20 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* alla 18.a. laps, kes reisib kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt allkirjastatud notariaalselt kinnitatud vanemaluba (portugali keeles).
Vanemaloale lisada koopiad vanema(te) passist(passidest) ja lapse sünnitunnistusest.

Rohkem informatsiooni Cabo Verde kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5859

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisat saab taotleda Cabo Verde esindusest Helsingis.

1. Vajalikud dokumendid turismiviisa puhul:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või koopia ID kaardi mõlemast poolest, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 2 ankeeti
* 2 värvilist passifotot
* hotelli broneering
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Tähtaeg:
* umbes 10 kalendripäeva saatkonna siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalõiv:
* ühekordse sisenemisega (maksimaalselt kuni 30 päeva) - 20 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* alla 18.a. laps, kes reisib kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt allkirjastatud notariaalselt kinnitatud vanemaluba (portugali keeles). Vanemaloale lisada koopiad vanema(te) passist(passidest) ja lapse sünnitunnistusest.

Rohkem informatsiooni Cabo Verde kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5859

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS-JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.
Viisatingimused samad, mis Vene passi omanikele.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: COLOMBIA, CO

Embassy of the Republic of Colombia
Ul. Zwyciezcow 29, 03-936 Warsaw/ Poland
tel: + 48 22 617 7157/ 48 22 617 0973
faks: + 48 22 617 66 84
email: embcol@medianet.pl

viimati muudetud: 18.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Reisi eesmärk turism:

* Eesti Vabariigi kodanikel:
alates 01.05.2008 viisavaba kuni 180 päeva aasta jooksul.

Muudel eesmärkidel reisijatele väljastatakse piiril luba riiki sisenemiseks.
Loa kestvuse otsustab piiriametnik.

Täpsema informatsiooni saamiseks peab taotleja ühendust võtma Colombia Suursaatkonna Varssavis.

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5860

Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* hotelli broneeringu kinnitus
* soovitav reisikindlustus kogu viisa perioodiks

NB! soovitav on ennast enne reisi registreerida Eesti Välisministeeriumis:
http://www.vm.ee/?q=et/registreerumine

Juhul kui reisib alla 18 aastane laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, tuleb eelnevalt saatkonnast üle täpsustada nõuded vanemaloale!

VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Reisi eesmärk turism:

* Venemaa Kodanikel:
alates 20.04.2009 viisavaba kuni 90 päeva.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* kinnitatud edasi- tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus kogu viisa perioodiks

NB! soovitav on ennast enne reisi registreerida

Eesti Välisministeeriumis:
http://www.vm.ee/?q=et/registreerumine

Muudel juhtudel viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 passikoopia
* koopia elamis- ja tööloast Eestis või koopia ID kaardi mõlemast poolest, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 4 värvilist passipilti (suurus 3 x 3 cm)
* 1 ankeet
* viimase 3 kuu pangakonto väljavõte (inglise keeles)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* notariaalselt kinnitatud küllakutse (erakutse puhul)
* firmakutse (originaal)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)

2. Tähtaeg:
* vähemalt 1 nädal saatkonna siseselt.
Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale 4-5 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalõiv:
* täpsustada üle (võib muutuda)

NB! Viisalõivule lisandub rahvuvaheline pangaülekande tasu 350 EEK, kogu ülekande kohta.

Lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

Panga rekvisiidid:
Ambasada Kolumbii
ul. Zwyciezców 29
03-936 Warszawa

SWIFT/BIC: CITIPLPXXXX
IBAN: PL 11 1030 1654 0000 0000 3164 9000
CURRENCY: USD

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* passis peab olema vähemalt 3 vaba lehekülge
* saatkond avatud E-R kell 09.00-15.00.
* juhul kui reisib alla 18 aastane laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, tuleb eelnevalt saatkonnast üle täpsustada nõuded vanemaloale!

NB! Kuna saatkond asub Varssavis, on Air Tours Estonia teenuse kasutamine voimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused on samad, mis Eesti passile.
Vajalikele dokumentidele peab olema lisatud kas ID- kaart (originaal) või on passis olemas elamis- ja tööluba Eestis.
Nii ID-kaart kui elamis- ja tööluba Eestis kehtivus peab olema vähemalt 6 kuud pärast reisi.

Vastav informtasioon: Colombia Saatkond Varssavis.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: COSTA RICA, CR

Embassy of the Republic of Costa Rica
Skippergata 33, 8th floor, N-0154 Oslo, Norway
tel: +47 22 425 823; faks: +47 22 330 408
e-mail: embassy@costarica.no

viimati muudetud: 18.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS
Eesti Vabariigi passi omanikud:
* viisavaba kuni 90 päeva 6 kuu jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv 6 kuud pärast Costa Ricasse sisenemist, passis peab olema vähemalt 1 vaba lehekülg
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* soovitav reisikindlustus

NB! Costa Ricast väljumisel tuleb tasuda maalt lahkumise maks 26 USD, mida saab tasuda nii USD kui krediitkaardiga.

Lisainformatsiooni Costa Rica kohta:

Eesti Välisministeerium
http://www.vm.ee/?q=et/node/5780

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

Vene passi omanikud:
* viisavaba kuni 30 päeva.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast Costa Ricasse sisenemist, passis peab olema vähemalt 1 vaba lehekülg
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* soovitav reisikindlustus

Vastav informatsioon:

Costa Rica Turismiamet:
http://www.visitcostarica.com/ict/paginas/informacionturistica.asp

NB! Costa Ricast väljumisel tuleb tasuda maalt lahkumise maks 26 USD, mida saab tasuda nii USD kui krediitkaardiga.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

Vajalik elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast Costa Ricasse sisenemist.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: DOMINIKAANI VABARIIK, DO

Embassy of the Dominican Republic
Sibyllegatan 13, IV, S-114 42, Stockholm, Sweden
Tel: + 468 667 46 11 (kell 9.00-14.00)
Faks:+ 468 667 51 05 või
+ 468 667 46 11 (peale kella 14.00 )
e-mail: stockholm@domemb.se

viimati muudetud: 18.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Alates 18.12.2007 Eesti kodanik saab siseneda Dominikaani Vabariiki turistikaardiga.
Saab taoleda piiril maksimaalselt kuni 30-ks päevaks.
Turistikaardi maksumus on umbes 10 USD.

Muud vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavad rahalised vahendid

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5781

NB! Alla 13.a. laps (13.a. kaasa arvatud),kes reisib ühe vanemaga või ilma vanemateta, peab olema piiril vajadusel ette näidata vanema(te) poolt allkirjastatud vanemaluba (inglise või hispaania keeles).Vanemaloale tuleb lisada koopiad vanema(te) passist(passidest) ja lapse sünnitunnistusest.Lapse sünnitunnistus peab olema ametliku tõlkebüroo poolt tõlgitud hispaania keelde.
Kõik eelpool nimetatud dokumendid peab saatma legaliseerimiseks Dominikaani Saatkonda Stockholmis.
Legaliseerimise maksumus on 500 SEK, millele lisanduvad kulleritasud saatkonda ja tagasi.
Kui laps reisib ilma vanemateta siis peab olema vanemaloal kirjas kuhu ja kelle juurde ta sõidab.
Lisainfot saab Dominikaani Vabariigi Saatkonnast Stockholmis.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Vene passiga saab AINULT lennujaamast taotleda turistikaarti kuni 30-ks päevaks.
Turistikaardi maksumus on umbes 10 USD.

Lisaks on vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavad rahalised vahendid

NB! Alla 13.a. laps (13.a. kaasa arvatud),kes reisib ühe vanemaga või ilma vanemateta, peab olema piiril vajadusel ette näidata vanema(te) poolt allkirjastatud vanemaluba (inglise või hispaania keeles).Vanemaloale tuleb lisada koopiad vanema(te) passist(passidest) ja lapse sünnitunnistusest.Lapse sünnitunnistus peab olema ametliku tõlkebüroo poolt tõlgitud hispaania keelde.
Kõik eelpool nimetatud dokumendid peab saatma legaliseerimiseks Dominikaani Saatkonda Stockholmis. Legaliseerimise maksumus on 500 SEK, millele lisanduvad kulleritasud saatkonda ja tagasi.
Kui laps reisib ilma vanemateta siis peab olema vanemaloal kirjas kuhu ja kelle juurde ta sõidab.
Lisainfot saab Dominikaani Vabariigi Saatkonnast Stockholmis.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui Eesti hallil välismaalase passil on passis kehtiv USA, Euroopa Liidu liikmesriigi, Kanada või Suurbritannia VIISA ,on õigus Dominikaani Vabariiki reisida viisavabalt ja seal viibida kuni 30 päeva turistikaardi alusel.
Turistikaardi maksumus on umbes 10 USD.

Muud vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavad rahalised vahendid

NB! ALATI kontrollida eelnevalt viisa kehtivust (perioodi) ja lubatud sisenemiste- ja päevade arvu viisal.

Kui reisib alla 13.a. laps (13.a. kaasa arvatud),kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on tingimused vanemaloale samad, mis Eesti kodaniku passi puhul.

NB! Viisavabalt EI SAA REISIDA Dominikaani Vabariiki kui passis on AINULT KEHTIV ELAMISLUBA EESTIS.
Sellisel juhul on vajalik taotleda viisat eelnevalt saatkonnast Stockholmis.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
* passikoopia
* koopia elamis- ja tööloast Eestis või ID-kaardi mõlemast, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel.
* 1 ankeet
* 3 värvilist fotot (dokumendi formaat)
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering

2. Viisalôiv:
* tavaviisa - 350 SEK
* kiirviisa - 750 SEK

Viisalõivule lisandub pangaülekande tasu 350 EEK kogu maksekorralduse kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

Panga rekvisiidid:
Nordea Bank
SWIFT: NDEASESS
IBAN SE87 3000 0000 0416 6100 9952

3. Tähtaeg:
* tavaviisa- 2 nädalat konsulaadi siseselt
* kiirviisa - 3 tööpäeva konsulaadi siseselt

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* Viisaosakond avatud: E-R kell 09.00-14.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente

NB!
* alla 13.a. laps (13.a. kaasa arvatud),kes reisib ühe vanemaga koos või ilma vanemateta, peab olema saatkonnale esitatud vanema(te) poolt allkirjastatud vanemaluba (inglise või hispaania keeles).Vanemaloale tuleb lisada koopiad vanema(te) passist(passidest) ja lapse sünnitunnistusest.Lapse sünnitunnistus peab olema ametliku tõlkebüroo poolt tõlgitud hispaania keelde. Kõik eelpool nimetatud dokumendid peab saatma legaliseerimiseks Dominikaani
Saatkonda Stockholmis.
Legaliseerimise maksumus on 500 SEK.

Kui laps reisib ilma vanemateta siis peab olema vanemaloal kirjas kuhu ja kelle juurde ta sõidab.
Lisainfot saab Dominikaani Vabariigi Saatkonnast Stockholmis.

Kui laps on vanemate passis vôi kui tal on oma pass, peab ta samuti täitma ankeedi ja lisama 3 fotot

Kui laps on märgitud vanema passi, pannakse talle vanema passi eraldi viisa, seega peab arvestama vähemalt 2 tühja lisa leheküljega vanema passis.

NB! Kuna saatkond asub Stockholmis, siis on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.

Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: ECUADOR, EC

Embassy of the Republic of Ecuador
Engelbrektsgatan 13, 114 32 Stockholm/ Sweden
tel: + 468 679 6043/ 679 6070
faks: + 468 611 55 93
koduleht: http://www.embecu.se/

viimati muudetud: 18.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav on reisikindlustuse olemasolu

NB! Ecuadorist lahkudes tuleb tasuda riigist lahkumise maks, umbes 40.80 USD.

Rohkem informatsioonI:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5782

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 90 päeva aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav on reisikindlustuse olemasolu

NB! Ecuadorist lahkudes tuleb tasuda riigist lahkumise maks, umbes 40.80 USD.

Vastav informatsioon:

Vene Föderatsiooni Välisministeerium:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

Rohkem informatsiooni Ecuadori kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5782

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 90 päeva aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav on reisikindlustuse olemasolu

NB! Ecuadorist lahkudes tuleb tasuda riigist lahkumise maks, umbes 40.80 USD.

Vastav informatsioon:

http://www.embecu.se/

Rohkem informatsiooni Ecuadori kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5782

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: EGIPTUS, EG

Embassy of the Arab Republic of Egypt
Itäinen Puistotie 2,00140 Helsinki/ Finland
tel: + 358 9 477 7470
faks: + 358 9 477 74721
kodulehekülg: http://www.sis.gov.eg

viimati muudetud: 18.11.2009

EESTI PASS

Turistiviisat on võimalik saada piirilt kuni 30 päevaks.

Viisalõiv on umbes 15 USD.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast soovitava viisa perioodi lõppu, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering

Vormistades viisat Saatkonnas Helsingis:

1. Vajalikud dokumendid turismi-, äri- ja transiitviisa puhul:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast soovitava viisa perioodi lõppu
* 1 ankeet
* 1 värviline passipilt

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL (k.a. messid, konverentsid):
* firmakutse
* erakutse (võib olla ka faksitud)

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
* põhimaa viisa

2. Viisalõiv.

Turismiviisa :
* ühekordne sisenemine 25 EUR
* mitmekordne sisenemine 35 EUR

Äriviisa (k.a. messid, konverentsid):
* ühekordne sisenemine 40 EUR
* mitmekordne sisenemine 65 EUR

Transiitviisa (kehtiv 2 päeva):
* ühekordne sisenemine 25 EUR
* mitmekordne sisenemine 35 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* 5 tööpäeva konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* viisa kehtib alates viisa väljastamise kuupäevast kuni 3 kuud
* laps vanema passis ei maksa viisalõivu ja eraldi ankeeti pole vaja täita

Lisainformatsiooni Egiptuse kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5783

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

1. Viisatingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

NB! Nõutav nii viisale piirilt kui saatkonnast elamis- või tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast soovitava viisa perioodi lõppu.

2.Viisalõiv:
* turismiviisa,ühekordse sisenemisega - 20 EUR

Teised viisalõivud samad, mis Eesti kodaniku passile.

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3.Tähtaeg:
* 9 tööpäeva saatkonna siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 3 päeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Air Tours Estonia kaudu ei ole võimalik viisat vormistada.

1. Kõik taotlejad peavad minema isiklikult saatkonda, soovitav on eelnevalt Saatkonnaga kokku leppida aeg.

Saatkonnas täidab taotleja spetsiaalse ankeedi, lisaks on vaja passist ja elamisloast Eestis koopiat.

NB! passi ja elamisloa kehtivus peab olema vähemalt 6 kuud pärast reisi.
Passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks.

2. Tähtaeg:
Vastus viisa saamine kohta võtab aega vähemalt 4-5 nädalat.
Kui Saatkonnal on olemas luba viisa väljastamise kohta , peab taotleja minema passiga saatkonda ning viisa pannakse passi.

3. Viisalõiv:
* ühekordse sisenemisega/kuni 30-ne päevane turismiviisa - 15 EUR

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: FILIPIINID, PH

Embassy of the Philippines
Skeppsbron 20 ltr.S-111 30 Stockholm, Sweden
tel: + 468 23 0606; faks:+ 468 14 0714
email: consular@philembassy.se
kodulehekülg: http://www.philembassy.se

viimati muudetud: 18.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Eesti kodanikud:
turismi ja äri eesmärkidel: viisavabalt kuni 21 päeva.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5784

Kui Filipiinidel soovitakse viibida kauem kui 21 päeva, tuleb taotleda viisat Stockholmi saatkonnast.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 1 ankeet
* 1 värviline foto suuruses: 4,5 cm x 3,5 cm

LISADA TURISMI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering

LISADA KUTSEGA/ ÄRIREISI KORRAL:
* kutse (aksepteeritakse ka faksikutset)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Viisalôiv:
* turismiviisa 354.- SEK
* äriviisa 354.- SEK

Viisalõivule lisandub pangaülekande tasu 350 EEK kogu maksekorralduse kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
a/a 5277 10 199 49
IBAN # SE 935 0000 0000 5277 10 199 49
SWIFT code ESSESESS
Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm

3. Tähtaeg:
* 7 tööpäeva konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasisesekslogistikaks.

NB! Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid saab saatkonda saata mitte varem, kui 1 kuu enne reisi.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E-R 09.00-17.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

NB! Kuna saatkond asub Stockholmis, siis on Estraveli teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel. Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 21 päeva, kas turismi- või ärireisi eesmärgil.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Vastav informatsioon:
http://www.dfa.gov.ph/consular/visa-02.htm

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi) või koopia ID-kaardi mõlemast poolest(kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi).
* 1 ankeet
* 1 värviline foto suuruses: 4,5 cm x 3,5 cm

LISADA TURISMI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering

LISADA KUTSEGA/ ÄRIREISI KORRAL:
* kutse (aksepteeritakse ka faksikutset)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Viisalôiv:
* turismiviisa 354.- SEK
* äriviisa 354.- SEK

Viisalõivule lisandub pangaülekande tasu 350 EEK kogu maksekorralduse kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

Skandinaviska Enskilda Banken (SEB)
a/a 5277 10 199 49
IBAN # SE 935 0000 0000 5277 10 199 49
SWIFT code ESSESESS
Sergels Torg 2, 106 40 Stockholm

3. Tähtaeg:
* umbes 1 kuu saatkonna siseselt,kuid võib võtta ka kauem aega kuni saadakse viisakinnitus Filipiinidelt.
Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E-R 09.00-17.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

NB! Kuna saatkond asub Stockholmis, siis on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: GAMBIA, GM

Suurbritannia Saatkond
Wismari 6, Tallinn 10136
Tel: 6 6747 00; 6 674 716 (viisaosakond)
Faks: 6 6747 25
e-mail: tallinnvisainfo@fco.gov.uk
infotallinn@fco.gov.uk
Kodulehekülg: http://ukinestonia.fco.gov.uk/en/visas/visa-to-commonwealth

viimati muudetud:18.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

NB! Iga taotleja peab minema isiklikult saatkonda.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* 1 värviline passipilt (45mm x 35mm), heledal taustal, mitte vanem kui 6 kuud
* internetis täidetud viisaankeet:
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/

Ankeet tuleb peale täitmist välja printida ja taotleja poolt allkirjastada.

Ankeedi täitmisel tuleb kinni panna kohe intervjuu aeg saatkonnas.

Ankeeti täites kasutada suuri tähti (CAPS LOCK).

Ankeeti märkida kohale:
* Purpose of Application- Overseas territory or Commonwealth
* Type of Application- tuleb valida, kas- Commonwealth Application või Overseas Territory Application

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* hotelli broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* erakutse (originaal) koos kutsuja passikoopiaga
* firmakutse (originaal)
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* hotelli broneeringu kinnitus, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* töökoha garantiikiri(inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.

LISADA TRANSIIDI KORRAL:
* põhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri(inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

2. Tähtaeg:
* umbes 10 tööpäeva saatkonna siseselt.

3. Viisaloiv:
* ühekordse sisenemisega viisa - 893 EEK

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisa kehtib alates välja andmise kuupäevast kuni 3 kuud. Selle perioodi jooksul peab olema toimunud Gambiasse sisenemine ja väljumine
* viisasaatkond avatud E- N kell 10.00-12.30
* telefoni teel saab viisainfot E-R kell 14.00-15.00
* viisaosakond on 2009 a. suletud järgmistel kuupäevadel:
24.12, 25.12, 28.12.
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* kui reisib alla 18 a. laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).

NB! Kõik dokumendid peavad olema originaalid või kinnitatud koopiad.
Saatkond ei tagasta taotlejale originaal dokumente!

VIISAINTERVJUU:
* uue viisataotluse süsteemi kohaselt koosneb Suurbritannia viisa taotlemine:
* internetis avalduse täitmisest,
* kodulehel külastusaja kinnipanemisest ja
* saatkonnas käimisest.

Lisaks peab viisa taotleja Saatkonnas andma sõrmejäljed ja esitama lisadokumendid
* viisaintervjuul peab taolteja olema 15 minutit varem

Lapsed alla 14 a. saavad minna intervjuule koos vanemaga.
Lapsed alates 14 a. peavad minema intervjuule üksinda, ilma vanemata

Rohkem informatsiooni Gambia kohta:

Eesti Välisministeerium
http://www.vm.ee/?q=et/node/5871

VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

NB! Viisadokumentidele tuleb lisada elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi) või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

NB! Viisadokumentidele tuleb lisada elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi) või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi.

NB! Ankeeti täites tuleb kodakondsust valides (country of nationality) sisestada ripp-menüüst: Stateless (1954 convention).

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: GHANA, GH

Embassy of Ghana
Stavangerstr. 17&19, 10439 Berlin, Germany
tel: + 49 30 5471 490 (sekretär),
viisaosakond: + 49 30 5471 4962
fax: + 49 30 446 74 063
e-mail: consular@ghanaemberlin.de
kodulehekülg: http://www.ghanaemberlin.de

viimati muudetud: 18.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 4 ankeeti, täita inglise keeles ja trükitähtedega
* 4 värvilist passifotot
* kollapalaviku vaktsineerimise tõendist koopia
* soovitav on reisikindlustus

LISADA TURIMIVIISA KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus

LISADA ÄRIVIISA KORRAL:
* kutse Ghanast
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL (kuni 48 h alates riiki sisenemist):
* põhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Viisalôiv:
Turismi- ja äriviisa:
* ühekordse sisenemisega - 50 EUR
* mitmekordse sisenemisega - 100 EUR

Transiitviisa:
* ühekordse sisenemisega - 25 EUR
* kahekordse sisenemisega - 50 EUR

Viisalõivule lisandub rahvuvaheline pangaülekande tasu 350 EEK, kogu ülekande kohta.

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

Embassy of Ghana
Deutsche Bank Berlin
IBAN: DE82100700000063564900

3. Tähtaeg:
* umbes 1 kuu saatkonna siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. Märkused, selgitused:
* saatkond avatud E,T,N,R: 10.00-13.00, kolmapäeviti on saatkond suletud.
* TURISMIVIISA väljastatakse alates viisakinnituse saamise kuupäevast kuni 3-ks kuuks. Selle aja jooksul peab olema toimunud riiki sisenemine ja väjumine.
* TRANSIITVIISA väljastatakse alates viisakinnituse saamise kuupäevast kuni 3-ks kuuks.
Ghanas saab transiitviisaga viibida alates riiki sisenemisest kuni 48 tundi.
* saatkond võib nõuda lisadokumente

Rohkem informatsiooni Ghana kohta:
http://www.touringghana.com/

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5872

NB! Kuna saatkond asub Berlinis, siis on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel. Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused samad, mis Eesti passi omanikele, v. a viisa käsitluse aeg.

Viisadokumentidele tuleb lisada:
* elamis- ja tööluba Eestis, või ID kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.

Viisa käsitluse aeg:
* umbes 2 kuud saatkonna siseselt.
Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused samad, mis Eesti passi omanikele, v. a viisa käsitluse aeg.

Viisadokumentidele tuleb lisada:
* elamis- ja tööluba Eestis, või ID kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.

Viisa käsitluse aeg:
* umbes 2 kuud saatkonna siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: GRUUSIA, GE

Embassy of Georgia
13, Poshko str., LT-08123 Vilnius 2004, Lithuania
Tel: + 370 5 212 78 48; Faks: + 370 5 272 36 23
E-post: embassy@georgia.w3.lt
koduleht: http://www.lithuania.mfa.gov.ge

Viimati muudetud: 18.11.2009

EESTI PASS

NB! Välisministeerium soovitab Gruusiasse reisimisel säilitada kõrgendatud ettevaatlikkus.
Vältida reisimist Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse ning nende lähialadele.
Ettevaatlikus tuleb säilitada reisides maanteel M27, eelkõige Igoeti ja Gori ümbruses.
Lahingutegevuse tagajärjel kannatanud aladelt (Lõuna-Osseetia, Gori linna ümbrus ning Abhaasia kontrolljoon) on leitud miine ja teisi lõhkekehi.
Välisministeerium soovitab vastavaid piirkondi vältida kuni ohutuks kuulutamiseni.
Kohapeal jälgida võimude korraldusi ning säilitada pidev ettevaatlikkus.

Vastav informatsioon,

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5785

Eesti passile on Gruusiasse sisenemine viisavaba turismi eesmärgil kuni 90 päeva.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Kui isik soovib Gruusias viibida kauem kui 90 päeva (nt äri-, ravi, koolituse- või muul eesmärgil) peab ta taotlema vastavat viisat Gruusia Saatkonnast.

NB! Kui alaealine laps reisib isikliku passi ja oma vanematega Gruusiasse, peab olema kaasas apostille tunnistusega kinnitatud sünnitunnistus ja ametlikult kinnitatud tõlge.
Kui laps reisib ainult ühe vanemaga või võõra isikuga, on vaja teise vanema või vanemate volitust ja apostille tunnistusega kinnitatud sünnitunnistust koos ametlikult kinnitatud tõlkega.

Rohkem informtasiooni Gruusia kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5785

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisat piiril saab taotleda:
* Tbilisi rahvusvahelises lennujaamas asuvast Välisministeeriumi viisaosakonnast;
* Batumi rahvusvahelises lennujaamas asuvast Välisminsiteeriumi viisaosakonnast.

NB! Muudest piiripunktidest pole viisa saamine garanteeritud.

Vajalikud dokumendid viisale piirilt:
* pass- kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* elamiluba Eestis või ID kaart kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* värviline passifoto
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav on info majtuse kohta või kutse
* soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Ankeet täidetakse kohapeal.

Viisalõiv: kuni 1 kuuline turimiviisa- umbes 30 USD.

Kinnitus Vene Föderatsiooni Välisministeeriumist:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

NB! Kui alaealine laps reisib isikliku passi ja oma vanematega Gruusiasse, peab olema kaasas apostille tunnistusega kinnitatud sünnitunnistus ja ametlikult kinnitatud tõlge. Kui laps reisib ainult ühe vanemaga või võõra isikuga, on vaja teise vanema või vanemate volitust ja apostille tunnistusega kinnitatud sünnitunnistust koos ametlikult kinnitatud tõlkega.

NB! Välisministeerium soovitab Gruusiasse reisimisel säilitada kõrgendatud ettevaatlikkus. Vältida reisimist Lõuna-Osseetiasse ja Abhaasiasse ning nende lähialadele. Ettevaatlikus tuleb säilitada reisides maanteel M27, eelkõige Igoeti ja Gori ümbruses.
Lahingutegevuse tagajärjel kannatanud aladelt (Lõuna-Osseetia, Gori linna ümbrus ning Abhaasia kontrolljoon) on leitud miine ja teisi lõhkekehi.
Välisministeerium soovitab vastavaid piirkondi vältida kuni ohutuks kuulutamiseni. Kohapeal jälgida võimude korraldusi ning säilitada pidev ettevaatlikkus.

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium
http://www.vm.ee/?q=et/node/5785

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
Viisatingimused samad, mis Vene passile.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: GUATEMALA, GT

Embassy of the Republic of Guatemala
Wittstocksgatan 30, S-115 27 Stockholm/ Sweden
tel: + 468 660 5229; faks: + 468 660 4229
mail: embassy@guatemala.se
kodulehekülg: http://www.guatemala.se

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba turismi eesmärgil kuni 90 päeva korraga.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium
http://www.vm.ee/?q=et/node/5876

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused:
samad, mis Eesti passile, juhul kui on olemas elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.

ID-kaart või elamis- ja tööluba Eestis peab olema piiril ette näidata koos muude vajalike dokumentidega.

Vajalikud dokumendid:
samad, mis Eesti passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused:
samad, mis Eesti passile, juhul kui on olemas elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.

ID-kaart või elamis- ja tööluba Eestis peab olema piiril ette näidata koos muude vajalike dokumentidega.

Vajalikud dokumendid:
samad, mis Eesti passile.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: HIINA, CN

Hiina Rahvavabariigi Saatkond /
Embassy of the People's Republic of China
Narva mnt. 98, 15009 Tallinn
Tel: 6015 830(sekretär), 6015 831; Fax: 6016 566
Mail: chinaemb@online.ee
mailoffice@chinaembassy.ee
kodulehekülg: http://www.chinaembassy.ee

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI PASS

Hiina RV erihalduspiirkonnad:
* Hongkong
* Macau
Eesti passile viisavabad kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav reisikindlustuse olemasolu

Hiina RV viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 1 ankeet (vT. `viisaankeedid internetis`)
* 1 värviline foto (3 x 4 cm)
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), nõuded märkustes ja selgitustes!
* õpilase/ üliõpilase puhul- garantiikiri õppeasutusest koos panagakonto väljavõttega, lisainfo märkustes ja selgitustes!
* kui taotleja on pensionär või mittetöötav isik - taotleja pangakonto väljavõte, lisainfo märkustes ja selgitustes!
* kui reisib laps kas ühe vanema, või mõlema vanemaga- on vajalik saatkonnale esitada sünnitunnistusest koopia.

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* hotelli broneering

LISADA ERAKUTSEGA REISI KORRAL:

NB! Kutse peab olema kinnitatud kas riigi turismiametis, kohalikus omavalitsuses või Hiina Välisministeeriumis:

* erakutse (originaal),
kutses peab olema kirjas kutsuja täpsed andmed(nimi/aadress/telefoni number), keda kutsutakse ja periood millal kutsutakse. Kui majutus on kutsuja korraldada siis peab kutses olema sellekohane viide. Kutse peab olema kutsuja poolt allkirjastatud.
* hotelli broneering (juhul kui kutsuja ei korralda majutust)

LISADA ÄRIVIISA KORRAL:

NB! Kutse peab olema kinnitatud kas kohalikus omavalitsuses või Hiina Välisministeeriumis!

* firmakutse (originaal),
kutses peab olema kirjas firma täpsed andmed (nimi, aadress, telefoni number), keda kutsutakse ja periood millal kutsutakse ning mitmekordse sisenemisega viisat soovitakse. Kui majutus on kutsuja korraldada siis peab kutses olema sellekohane viide.Kutse peab olema firma blanketil, kutsuja poolt allkirjastatud ning firma templiga.
* hotelli broneering

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
* põhimaa viisa

2. Viisalôiv/ käsitluse aeg:

Käsitluse aeg 1 nädal saatkonna siseselt.
* ühekordse sisenemisega viisa - 800 EEK
* kahekordse sisenemisega viisa - 1200 EEK
* mitmekordse sisenemisega viisa, kehtiv 6 kuud
(EI KEHTI TURISMI PUHUL, taotlejal peab olema kinnitatud kutse Hiinast)- 1600 EEK
* mitmekordse sisenemisega viisa, kehtiv 1 aasta (EI KEHTI TURISMI PUHUL, taotlejal peab olema kinnitatud kutse Hiinast)- 2400 EEK

NB! KIIRVIISA (valmis järgmiseks saatkonna lahtioleku päevaks), viisalõivule lisandub 320 EEK.

3. Märkused, selgitused:
* viisataotluste vastuvôtt ja passide väljastamine toimub:
T ja N kell 14.00-17.00
* passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* saatkond võib nõuda lisadokumente

* ÜHEKORDSE SISENEMISEGA VIISA- väljastatakse:
alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast maksimaalselt kuni 3-ks kuuks.
Viisale märgitud perioodi jooksul peab olema toimunud Hiinasse sisenemine.

* KAHEKORDSE SISENEMISEGA VIISA- väljastatakse:
alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast maksimaalselt kuni 3-ks kuuks.
Viisale märgitud perioodi jooksul peavad olema toimunud kõik Hiinasse sisenemised.

NÕUDED TÖÖKOHA GARANTIIKIRJALE:
* firma blanketil, allkirjastatud ja firma templiga.

NB! Garanitiikiras PEAB OLEMA:
1. firma nimi;
2. millega firma tegeleb;
3. töötaja/taotleja ees- ja perekonnanimi,
4. töötaja palga number ja et töökoht säilib reisi vältel ja peale reisilt naasmist;
5. reisi kuupäevad.
6. Kui firma katab reisikulud, peab garantiikirjas olema sellekohane viide.

ÕPILASE/ ÜLIÕPILASE garantiikiri:
* õppeasutusest peab kinnitama et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* Lisada taotleja pangakonto väljavõte (kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid) või garantiikiri vanematelt/ isikult- kes katab taotleja eest Hiinas viibimise kulud ning tema töökoha garantiikiri.

PENSIONÄRI VÕI MITTETÖÖTAVA ISIKU puhul:
* pangakonto väljavõte (kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid) või garantiikiri isikult, kes katab taotleja kulud Hiinas ning tema töökoha garantiikiri.

KUI REISIB ALLA 18 a. LAPS ILMA VANEMATETA:
* on vajalik mõlema vanema poolt allkirjastatud reisiluba (inglise keeles)

TTIBETI AUTONOOMNE PIIRKOND

Viisat saab taotleda AINULT erijuhul.

Saatkond nõuab:
* ametlik kiri/küllakutse Tiibeti Turismi Valitsuselt.

Viisat Tiibetisse väljastatakse:

AINULT turismigruppidele (alates 5 inimest), üksikiskule viisat ei väljastata.

NB! Kuna vastav informatsioon võib pidevalt muutuda, tuleb täpsustada nõuded eelnevalt üle saatkonnast

Rohkem informatsiooni Hiina Rahvavabariigi kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5786

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Hongkongi viisatingimused:
vt. www.airtours.ee Viisavormistamise tingimused

1. Hiina RV viisa vajalik.
* Viisatingimused samad, mis Eesti passile, v.a viisalõiv.
* Viisadokumentidele lisada elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart(originaal), kehtiv vähemalt aasta pärast reisi.

2. Käsitluse aeg:
Käsitluse aeg 1 nädal saatkonna siseselt.

3. Viisalõiv:
* ühekordse sisenemisega viisa - 465 EEK
* kahekordse sisenemisega viisa - 700 EEK
* mitmekordse sisenemisega viisa, kehtiv 6 kuud (EI SAA TAOTLEDA TURISMI KORRAL), taotlejal peab olema kinnitatud kutse Hiinast- 930 EEK
* mitmekordse sisenemisega viisa, kehtiv 1 aasta (EI SAA TAOTLEDA TURISMI KORRAL), taotlejal peab olema kinnitatud kutse Hiinast)- 1395 EEK

* NB! KIIRVIISA: viisalõivule lisandub 320.- EEK
valmis järgmiseks saatkonna lahtioleku päevaks

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused ja -lõivud:
* samad, mis EV passi omanikele.

Hongkongi ja Macau `sse on viisa vajalik.

Hongkongi viisatingimused:
www.airtours.ee viisatingimused

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: HISPAANIA, ES

Hispaania Saatkond
Liivalaia 13/15, 6 korrus Tallinn
Tel: 667 6658 (konsulaarosakond)
667 6651 (üldtelefon)
email: consulado.estonia@mae.es
http://www.mae.es/Embajadas/Tallin/est/Home/

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 3 kuud.
Reisimiseks sobib: kehtiv pass;
kehtiv ID kaart

NB!Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsiooni Hispaania kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5787

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui on olemas kehtiv elamis- ja tööluba Eestis- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VäLISMAALASE PASS, ELAMIS -JA TööLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 viisavaba, kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* kinnitus majutuse olemasolu kohta või kutse.

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Hispaania kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5787

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: HOLLAND, NL

Royal Netherlands Embassy
Torna iela 4-1a, Jacob's Barracks
LV-1050 Riga, Latvia
Tel: +371 67326147; Fax: +371 67326151
e-mail: info@netherlandsembassy.lv
Kodulehekülg: http://www.netherlandsembassy.lv/

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva.

Reisimiseks sobib: * kehtiva passi
* kehtiv ID kaart

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopiad lapse sünnitunnistusest ja vanemate passidest.

Lisainformatsiooni Hollandi kohta:

Eesti Välisministeerium
http://www.vm.ee/?q=et/node/5788

HOLLANDI ANTILLID

Eesti Vabariigi kodanikule: viisavaba kuni 30 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* kehtiv pass
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus.

NB! Hollandi Atillidesse sisenemine AINULT PASSI ALUSEL!!
ID- kaart EI SOBI!!!

ARUBA

Eesti Vabariigi kodanikule: viisavaba kuni 90 päeva korraga.

Vajalikud dokumendid:
* kehtiv pass
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* piisavad rahalised vahendid
- soovitav reisikindlustus.

NB! Arubale sisenemine AINULT PASSI ALUSEL!!!
ID-kaart EI SOBI!!!

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Juhul, kui on olemas kehtiv elamis- ja tööluba Eestis- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 viisavaba, kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

ARUBA:

Viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul, vajalikud dokumendid:
* kehtiv pass
* kehtiv elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart (originaal)
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* piisavad rahalised vahendid
* hotelli broneering
* soovitav reisikindlustus

Vastav informatsioon:
http://www.netherlandsembassy.lv/

MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud: R-R kell 09:30 - 13:00 /14:00 - 17:30
* Arubale reisimisel:
kehtivad samad tingimused, mis on reisimisel Schengeni liikmesriikidesse
* Hollandi ülemereterritooriumidel , v.a Aruba ei kehti Schengeni viisad.
Vajalik on eelnevalt taotleda viisat saatkonnas Riias.
Läbi reisibüroo viisat totleda ei ole võimalik.
Eelnevalt tuleb saatkonnas kokku leppida aeg!
* kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Hollandi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5788

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: HONDURAS, HN

Embassy of Honduras
Stjärnvägen 2, 7th fl.,
18134 Lindigö, Stockholm/ Sweden
Tel: + 46 8 731 50 84; Faks:+ 46 8 636 99 83
e-mail: hondurasembassy@telia.com
koduleht: http://www.hondurasembassy.se

viimati muudetud: 18.06.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva 6 kuu jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus.

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5882

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 90 päeva 6 kuu jooksul,kui on olemas Eestis elamis- ja tööluba või ID kaart.

Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või iD kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi.
NB! Vastav dokument tuleb piiril kindlasti ette näidata!
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 90 päeva 6 kuu jooksul, juhul kui on olemas Eestis elamis- ja tööluba või ID kaart.

Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või iD kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi.
NB! Vastav dokument tuleb piiril kindlasti ette näidata!
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: HONGKONG, HK

Hiina Rahvavabariigi Saatkond /
Embassy of the People's Republic of China
Narva mnt. 98, 15009 Tallinn
Tel: 6015 830(sekretär), 6015 831
Fax: 6016 566
Mail: chinaemb@online.ee
mailoffice@chinaembassy.ee
kodulehekülg: http://www.chinaembassy.ee

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI PASS

Hiina RV erihalduspiirkonnad:
* Hongkong viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul
* Macau viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav reiskindlustus

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5786

PUNANE VENE PASS, ELAMIS -JA TööLUBA EESTIS

Venemaa kodanikud saavad viibida Hongkongis kuni 14 päeva viisavabalt.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* Eestis elamis- ja tööluba või ID kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* reiskindlustus kogu viisa perioodiks

Vastav informatsioon:

Hongkongi Immigatsiooniamet:
http://www.immd.gov.hk/ehtml/hkvisas_4.htm#note%20for%20dip%20req

Juhul kui viibimine Hongkongis ületab 14-t päeva, on vajalik taotleda viisat Hiina RV Saatkonnast Tallinnas.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* elamisluba- ja tööluba Eestis või ID-kaart(originaal), kehtiv vähemalt aasta pärast reisi
* 1 ankeet ((Hongkongi ankeet)
* 1 värviline foto (3 x 4 cm)
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), nõuded märkustes ja selgitustes!
* õpilase/ üliõpilase puhul- garantiikiri õppeasutusest koos panagakonto väljavõttega, lisainfo märkustes ja selgitustes!
* kui taotleja on pensionär või mittetöötav isik - taotleja pangakonto väljavõte,lisainfo märkustes ja selgitustes!
* kui reisib laps kas ühe vanema, või mõlema vanemaga- on vajalik saatkonnale esitada sünnitunnistusest koopia.

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* hotelli broneering

LISADA ERAKUTSEGA REISI KORRAL:

NB! kutse peab olema kinnitatud kas riigi turismiametis, kohalikus omavalitsuses või Hiina Välisministeeriumis:

* erakutse (originaal),
kutses peab olema kirjas kutsuja täpsed andmed(nimi/aadress/telefoni number), keda kutsutakse ja periood millal kutsutakse. Kui majutus on kutsuja korraldada siis peab kutses olema sellekohane viide. Kutse peab olema kutsuja poolt allkirjastatud.
* hotelli broneering (juhul kui kutsuja ei korralda majutust)

LISADA ÄRIVIISA KORRAL:

NB! kutse peab olema kinnitatud kas kohalikus omavalitsuses või Hiina Välisministeeriumis:
* firmakutse (originaal),
kutses peab olema kirjas firma täpsed andmed (nimi,aadress,telefoni number), keda kutsutakse ja periood millal kutsutakse ning mitmekordse sisenemisega viisat soovitakse. Kui majutus on kutsuja korraldada siis peab kutses olema sellekohane viide.Kutse peab olema firma blanketil, kutsuja poolt allkirjastatud ning firma templiga
* hotelli broneering

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
* põhimaa viisa

2.Viisalôiv:

Käsitluse aeg 1 nädal saatkonna siseselt.
* ühekordse/ mitmekordse sisenemisega viisa - 390 EEK

* KIIRVIISA (valmis järgmiseks saatkonna lahtioleku päevaks), viisalõivule lisandub 320 EEK.

3. MÄRKUSED, SELGITUSED:
* viisataotluste vastuvôtt ja passide väljastamine toimub T ja N 14.00-17.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge.
* kui reisib alla 18 a. laps ilma vanemateta, on vajalik mõlema vanema poolt allkirjastatud reisiluba (inglise keeles).

NÕUDED TÖÖKOHA GARANTIIKIRJALE:
1. garantiikiri firma blanketil, allkirjastatud ja firma templiga.
2. Peab olema firma nimi, millega firma tegeleb;
3. töötaja/taotleja ees- ja perekonnanimi,
4. palga suurus ning et töökoht läilib reisi vältel ja pärast reisilt naasmist.
5. reisi kuupäevad,

Kui firma katab reisikulud, peab garantiikirjas olema sellekohane viide.

ÕPILASE/ ÜLIÕPILASE garantiikiri:
1.õppeasutusest peab kinnitama et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
2.Lisada taotleja pangakonto väljavõte (kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid) või garantiikiri vanematelt/ isikult- kes katab taotleja eest Hiinas viibimise kulud ning tema töökoha garantiikiri.

PENSIONÄRI VÕI MITTETÖÖTAVA ISIKU puhul:
1. pangakonto väljavõte (kui pangakontol on olemas piisavad rahalised vahendid) või garantiikiri isikult, kes katab taotleja kulud Hiinas ning tema töökoha garantiikiri.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisat saab taotleda ainult Hiina RV saatkonnast Tallinnas.

Vajalikud dokumendid:
viisalõiv ning viisa käsitluse aeg samad, mis Vene passi omanikele.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: HORVAATIA, HR

Embassy of the Republic of Croatia
Kruunuvuorenkatu 5,
00160 Helsinki, Finland
Tel: + 358 9 622 22 32; Faks: + 358 9 622 22 21
Mail: croemb.helsinki@mvpei.hr
kodulehekülg: http://www.mvp.hr/MVP.asp?pcpid=1615

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Eesti kodanikul: viisavaba kuni 90 päeva kuue kuu jooksul.

Reisil võib kasutada: kehtiv pass või
kehtiv ID kaart

RIIKI SISENEMISEL VAJALIKUD DOKUMENDID:
* edasi-tagasi piletid
* majutuse olemasolu
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu (näit. krediitkaart), kui peatutakse hotellis on piirmääraks 100 Eurot/inimese kohta, kui peatutakse eraisiku juures on piirmääraks 50 Eurot/inimese kohta.

NB! Välismaalased peavad oma viibimise Horvaatias registreerima.
See nõue ei kehti juhul, kui elatakse Horvaatias hotellis või mõnes muus turistide majutuspaigas.
Registreerida tuleb end 24 tunni jooksul riiki saabumisest, Zagrebis saab registreerida end politsei välismaalaste osakonnas aadressil Petrinjska 30; väljaspool Zagrebi saab registreerida end lähimas politseijaoskonnas või turismiinfopunktis.

Alla 18 aasta vanused lapsed, juhul kui nad reisivad ilma oma vanemateta, vajavad riiki sisenemiseks ja riigist lahkumiseks mõlema vanema notariaalselt kinnitatud nõusolekut (inglise keeles), näidisvorm:
http://www.estemb.hu/static/files/080/horvaatia_lapsevanemate_luba.doc

Lisainformatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5789

PUNANE VENE PASS, ELAMIS -JA TööLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 90 päeva kuue kuu jooksul AINULT siis, kui on olemas järgmised dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* HOTELLI VOUCHER koos reisikinnitusega- juhul, kui tegemist on reisbüroo kaudu organiseeritud turismigrupiga
* KUTSE HORVAATIAST- erakutse (originaal ja notariaalselt kinnitatud) või ärikutse (originaal), vaata lisainfot märkustes ja selgitustes!
* piisavad rahalised vahendid (näit. krediitkaart), kui peatutakse hotellis on piirmääraks 100 Eurot/inimese kohta, kui peatutakse eraisiku juures on piirmääraks 50 Eurot/inimese kohta
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks

NB! Saatkonnas Helsingis peab ALATI viisa vormistama siis, kui puudub organiseeritud reisikinnitus koos majutusega või kinnitatud kutse Horvaatiast.
Reisibüroo kaudu pole võimalik viisat vormistada, iga taotleja peab isiklikult saatkonda minema. Soovitav on eelnevalt saatkonnaga kokku leppida aeg!

1.Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* 1 ankeet
* 2 värvilist passifotot, suurus 35 x 45 mm
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* pangakonto väljavõte (originaal), vaata lisainfot märkustes ja selgitustes!
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks

LISADA TURISMI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus

LISADA TRANSIIDI KORRAL:
(kehtib alates riiki sisenemisest kuni 5 päeva):
* vajadusel põhimaa viisa
* reisi voucherid: edasi-tagasi piletite broneering ja hotelli broneeringu(te) kinnitused

NB! Reisijad, kes ei ööbi Horvaatias, vajavad riigi läbimiseks transiitviisat!

2. Viisalõiv:

* 35 EUR

3. Tähtaeg:

* umbes 1 nädal saatkonna siseselt.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:

* saatkond avatud E-R:10.00-16:30
* konsulaarosakond avatud E-R: 10:00-13:00
* saatkond võib nõuda lisadokumete
* piisavad rahalised vahendid:
kui peatutakse hotellis on piirmääraks 100 Eurot/inimese kohta, kui peatutakse eraisiku juures on piirmääraks 50 Eurot/inimese kohta

* lisainformatsiooni kutse kohta saab, kas Horvaatia Välisministeeriumi kodulehelt või Horvaatia Suursaatkonnast Helsingis.

Horvaatia Välisministeeriumi:
http://www.mvpei.hr/MVP.asp?pcpid=1615

* alla 18 aasta vanused lapsed, juhul kui nad reisivad ilma oma vanemateta, vajavad riiki sisenemiseks ja riigist lahkumiseks mõlema vanema notariaalselt kinnitatud nõusolekut (inglise keeles), näidisvorm:

http://www.estemb.hu/static/files/080/horvaatia_lapsevanemate_luba.doc

* välismaalased peavad oma viibimise Horvaatias registreerima.
See nõue ei kehti juhul, kui elatakse Horvaatias hotellis või mõnes muus turistide majutuspaigas.
Registreerida tuleb end 24 tunni jooksul riiki saabumisest, Zagrebis saab registreerida end politsei välismaalaste osakonnas aadressil Petrinjska 30; väljaspool Zagrebi saab registreerida end lähimas politseijaoskonnas või turismiinfopunktis.

Lisainformatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5789

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

Lisaks on vajalik elamis- ja tööluba Eestis või on piiril ette näidata ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi.

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828

Lisainformatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5789

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: IIRIMAA, IE

ITAALIA SUURSAATKOND TALLINNAS
Demini Building, 2.korrus
Vene 2, 10123 Tallinn
Tel: 681 1888; Faks: 681 1889
kodulehekülg:http://www.inis.gov.ie/

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba.

Reisimiseks sobib:
* kehtiv pass
* kehtiv ID- kaart

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5790

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused on samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

NB!REISIBÜROO TEENUST EI SAA KASUTADA, IGA TAOTLEJA PEAB MINEMA SAATKONDA ISIKLIKULT.

SOOVITAV ON EELNEVALT SAATKONNAGA ÜHEDUST VÕTTA JA TÄPSUSTADA VAJALIKE DOKUMENTIDE NIMEKIRI.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 3 ühesugust värvilist fotot, dokumendi formaat
* 1 ankeet (originaal, isekopeeruv, mille saab saatkonnast)

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering
* töökohatôend (inglise keeles)
* pangakonto väljavôte

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* erakutse (originaal)
* firmakutse (originaal)
* töökoha garantiikiri (ingl. keeles)
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering (kui kutses pole märgitud kes katab elamiskulud)

2. Tähtaeg:
* 2-10 nädalat konsulaadi siseselt.

3 Viisalôiv:
* 935 EEK

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:

* saatkond avatud E-R 10.00-13.00 ja 14.00 - 15.30
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on vajalik vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5790

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: IISRAEL, IL

Embassy of Israel
Yrjönkatu 36, Helsinki 00100, Finland
Tel: +358 9 6812 0233; Faks: +358 9 1356 959
e-mail: info@helsinki.mfa.gov.il
koduleht: http://HELSINKI.MFA.GOV.IL

viimati muudetud: 18.11.2009

EESTI PASS

Eesti kodanikud: VIISAVABALT kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast saabumispäeva
* edasi- tagasi piletid
* reisikindlustus kogu perioodiks
* riigis viibimiseks vajalikud rahalised vahendid
* soovitav on kaasa võtta majutuse kinnitus või kutse Iisraelist

NB! Iisraeli sisenemisel/ väljumisel pannakse piiril passi riiki sissesõidu- ja väljasõidutemplid. Juhul, kui isikul on plaanis sama passiga hiljem külastada mõnda araabia riiki (v.a. Egiptus või Jordaania), siis tuleb EELNEVALT täita vorm 17L ja esitada koos passiga piiril. Kindlasti tuleb EELENVALT teavitada ka piirikontrolli, et sissesõidu- ja väljasõidutemplit passi ei löödaks, vaid lüüakse mõlemad templid vormile 17L. Iisraelist väljumisel , ei võeta ära vormi 17L , vajadusel on see hiljem kinnituseks, et passi omanik on eelnevalt Iisraelis viibinud.

Vastav informatsioon:

http://www.goisrael.com/Tourism_Euk/HomePage.htm
* Planning your trip
* Visa in Israel

LisainformatsioonI:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5791

Kui reisib alla 18 aastane laps, kas üksi või ühe vanemaga, tuleb täpsustada vajalikud tingimused/ lisadokumendid üle saatkonnast.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba turismi eesmärgil kuni kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast saabumisepäeva
* edasi- tagasi piletid
* majutuse kinnitus või kutse Iisraelist
* reisikindlustus kogu perioodiks
* riigis viibimiseks vajalikud rahalised vahendid

NB! Kui on tegemist tööalase lähetusega, mille eesmärk on kas konverentsid, läbiraakimised või firma külastus- saab Iisraeli siseneda samadel tingimustel, mis turismiviisa puhul. Vajalikele dokumentidele tuleb lisada kutse Iisraelist.

Lisainformatsiooni viisatingimuste kohta:
http://www.goisrael.com/rus/Tourist+Information/Visa+Cancellation.htm

NB! Iisraeli sisenemisel/ väljumisel pannakse piiril passi riiki sissesõidu- ja väljasõidutemplid. Juhul, kui isikul on plaanis sama passiga hiljem külastada mõnda araabia riiki (v.a. Egiptus või Jordaania), siis tuleb EELNEVALT täita vorm 17L ja esitada koos passiga piiril. Kindlasti tuleb EELENVALT teavitada ka piirikontrolli, et sissesõidu- ja väljasõidutemplit passi ei löödaks, vaid lüüakse mõlemad templid vormile 17L. Iisraelist väljumisel , ei võeta ära vormi 17L , vajadusel on see hiljem kinnituseks, et passi omanik on eelnevalt Iisraelis viibinud.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5791

Kui reisib alla 18 aastane laps, kas üksi või ühe vanemaga, tuleb täpsustada vajalikud tingimused/ lisadokumendid üle saatkonnast.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

NB! Viisat ei saa taotleda reisibüroo kaudu, iga taotleja peab minema isiklikult saatkonda.
Soovitav on eelnevalt saatkonnaga kokku leppida külastuse aeg.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 ankeet
* 2 passifotot, mitte vanemad kui 6 kuud
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte , panga templiga (originaal).

LISADA TURISMI KORRAL:
* hotelli broneering

LISAKUTSEGA REISI KORRAL:
* küllasõidu korral läheb Iisraelis elav sugulane kohalikku Internal Office'sse (Tel Avivis) ja taotleb sealt "invitation form", kuhu kirjutab kutsutava andmed (sh passinumber, külastuse kestvus jm). Internal office võtab ise ühendust konsulaadiga Helsingis ja sealt helistatakse kutsutavale ning palutakse tal koos passiga tulla saatkonda. Viisa pannakse passi sisse kohe.

2. Viisalôiv:
* 17 EUR (võib muutuda)

3. Tähtaeg:
* vähemalt kuni 2 nädalat konsulaadi siseselt, oleneb millal saadakse vastus Iisraelist.Kui vastus viisa saamise osas on tulnud, peab taotleja passiga minema saatkonda ja viisa pannakse passi.

4. Märkused, selgitused:

* saatkond avatud: E-R kell 10.00 - 13.00, telefoni teel saab küsimusi esitada E-N kell 10.00 - 15.00, R kell 10.00 - 14.30.
Vene keelne teenindus telefoni teel:
E-N kell 11.30 - 15.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* kui viisat taotletakse alla 18 aastasele lapsele, tuleb ankeedile panna mõlemate vanemate allkirjad

Kui reisib alla 18 aastane laps, kas üksi või ühe vanemaga, tuleb täpsustada vajalikud tingimused/ lisadokumendid üle saatkonnast

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5791

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: INDIA, IN

Embassy of India
Satamakatu 2 A 8, 00160 Helsinki
Tel: +358 9 228 9910; Faks: +358 9 62212 08
E- mail: visa@indianembassy.fi
kodulehekülg: http://www.indianembassy.fi/

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI PASS

NB! India reisihoiatus!

Välisministeerium soovitab vältida reisimist Pakistaniga piirnevatele aladele.
Inimröövide ja vägivalla tõttu ei ole soovitav külastada Kirde-Indiasse jäävaid Assami Nagalandi, Tripura ning Manipuri osariike.
Samuti ei ole soovitav reisida Inda põhjaosas asuvasse Bihari osariiki, mida on tabanud viimase 50 aasta tugevaimad üleujutused.
Indias säilitada pidev ettevaatlikkus terrorismiohtu tõttu.
Eesti kodanikele osutavad konsulaarabi Eesti aukonsulid ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide saatkonnad.

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisminsiteerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5792

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast eeldatavat Indiast lahkumise kuupäeva
* 1 ankeet
* 1 värviline passifoto, mis tuleb ankeedile kleepida (mitte klammerdada!)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL, k.a ÄRIVIISAD, KONVERENTSID JA KOOLITUSED:
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* erakutse ( originaal ja notariaalselt kinnitatud )
* kutse Indiast (võib olla ka faxikutse)- lisada äriviisa puhul
* konverentsi tööplaan ja kutse- lisada konverentsi puhul

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* põhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

NB! Transiitviisa kehtib alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast kuni 15 päeva.Indias saab viibida transiitviisaga kokku 72 tundi.

2. Viisalôiv:
* 1-6 kuud turismiviisa (mitmekordse sisenemisega) -50 EUR
* konverentsiviisa (ühekordse sisenemisega) – 94 EUR
* kuni 12 kuud äriviisa (mitmekordse sisenemisega) - 141 EUR
* ühe -ja kahekordse sisenemisega transiitviisa - 24 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* 4 tööpäeva konsulaadi siseselt.
Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* kosulaarosakond avatud: 09.00-12.00, viisadokumentide vastuvõtmine ja passide väljastamine 14.00-16.30
* passis peab olema vähemalt kaks kõrvuti vaba lehekülge

* KONVERENTSIVIISA:
väljastatakse alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast kuni 1-ks kuuks, konverentsiviisad on alati ühekordse sisenemisega.

* TURISMIVIISA:
EV passile väljastatakse turismiviisa alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast kuni 6-ks kuuks ning viisa on mitmekordse sisenemisega.

VENE PASS JA EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS

* turismiviisat väljastatakse alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast kuni üheks kuuks ja viisa on ainult ühekordse sisenemisega.

* TRANSIITVIISA:
Transiitviisa väljastatakse alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast kuni 15-ks päevaks. Transiitviisa kehtib 72 tundi pärast Indiasse sisenemist.

NB! Rohkem kui 180 päeva Indias viibimise korral peavad isikud registreeruma 14 päeva jooksul peale saabumist Foreigners Regional Registration Office'is.

Indiasse reisija peab arvestama, et mitmesse piirkonda ning osariiki sisenemiseks on nõutav eriluba, mida väljastavad India esindused üle maailma, India siseministeerium, kohalikud välismaalaste registreerimispunktid ja kohalikud valitsusorganid.
Infot vastavate piirkondade ning lubade väljastamise kohta saab ka India reisibüroodest.
(http://www.incredibleindia.org)

Rohekm informatsiooni:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5792

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

NB! India reisihoiatus!

Välisministeerium soovitab vältida reisimist Pakistaniga piirnevatele aladele. Inimröövide ja vägivalla tõttu ei ole soovitav külastada Kirde- Indiasse jäävaid Assami Nagalandi, Tripura ning Manipuri osariike. Samuti ei ole soovitav reisida Inda põhjaosas asuvasse Bihari osariiki, mida on tabanud viimase 50 aasta tugevaimad üleujutused. Indias säilitada pidev ettevaatlikkus terrorismiohtu tõttu. Eesti kodanikele osutavad konsulaarabi Eesti aukonsulid ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide saatkonnad.

Rohkem informatsiooni:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5792

1. Viisa vajalik.
* Viisatingimused samad, mis Eesti passi omanikele.
Vajalik elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast eeldatavat Indiast lahkumise kuupäeva.

2. Viisalôiv:
* ühekordse sisenemisega turismiviisa, kehtivus 1 kuu alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast - 62 EUR
* konverentsiviisa (ühekordse sisenemisega) – 62 EUR
* äriviisa (ühekordse sisenemisega) - 62 EUR
* ühe -ja kahekordse sisenemisega transiitviisa - 62 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* umbes 1,5 nädalat konsulaadi siseselt.
Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* kosulaarosakond avatud: 09.00-12.00, viisadokumentide vastuvõtmine ja passide väljastamine 14.00-16.30
* passis peab olema vähemalt kaks kõrvuti vaba lehekülge

KONVERENTSIVIISA:
väljastatakse alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast kuni 1-ks kuuks, konverentsiviisad on alati ühekordse sisenemisega.

TURISMIVIISA:
väljastatakse Vene passile alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast kuni 1-ks kuuks, viisa on ühekordse sisenemisega.

TRANSIITVIISA:
väljastatakse alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast kuni 15-ks päevaks. Transiitviisa kehtib 72 tundi pärast Indiasse sisenemist.

NB! Rohkem kui 180 päeva Indias viibimise korral peavad isikud registreeruma 14 päeva jooksul peale saabumist Foreigners Regional Registration Office'is.

Indiasse reisija peab arvestama, et mitmesse piirkonda ning osariiki sisenemiseks on nõutav eriluba, mida väljastavad India esindused üle maailma, India siseministeerium, kohalikud välismaalaste registreerimispunktid ja kohalikud valitsusorganid. Infot vastavate piirkondade ning lubade väljastamise kohta saab ka India reisibüroodest.
(http://www.incredibleindia.org)

Rohekm informatsiooni:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5792

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

NB! India reisihoiatus!
Välisministeerium soovitab vältida reisimist Pakistaniga piirnevatele aladele. Inimröövide ja vägivalla tõttu ei ole soovitav külastada Kirde-Indiasse jäävaid Assami Nagalandi, Tripura ning Manipuri osariike. Samuti ei ole soovitav reisida Inda põhjaosas asuvasse Bihari osariiki, mida on tabanud viimase 50 aasta tugevaimad üleujutused. Indias säilitada
pidev ettevaatlikkus terrorismiohtu tõttu. Eesti kodanikele osutavad konsulaarabi Eesti aukonsulid ja teiste Euroopa Liidu liikmesriikide saatkonnad.

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5792

1. Viisa vajalik.
Vajalikud dokumendid ja tähtajad on samad, mis Eesti kodaniku passi puhul, v.a viisa kehtivuse aeg ja viisalõiv.

Lisaks on vajalik elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast eeldatavat Indiast lahkumise kuupäeva.

NB! Alates 06.11.06 väljastatakse VIISAT INDIASSE ainult ühekordse sisenemisega, viisa kehtib alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast kuni 30 päeva ning selle aja jooksul peab olema toimunud Indiasse sisenemine ja väljumine.

2. Viisalõiv:
* turismiviisa, ühekordse sisenemisega - 50 EUR
* konverentsiviisa, ühekordse sisenemisega – 94 EUR

NB! Kui tegemist on äriviisaga siis teeb otsuse viisa saamise kohta saatkond.

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: INDONEESIA, ID

Embassy of the Republic of Indonesia
Kuusisaarentie 3, 00340 Helsinki/ Finland
Tel: +358 9 477 0370; Fax: +358 9 458 2882
kodulehekülg: http://www.indonesian-embassy.fi
Email: info@indonesian-embassy.fi

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI PASS

EV passi omanikud reisides:
* turismi;
* kultuuri;
* äri ja riiklikel eesmärkidel

SAAVAD VIISA KUNI 30 PÄEVA PIIRILT.
VIISAT KOHAPEAL PIKENDADA EI SAA!!

Vajalikud dokumendid viisa saamiseks piiril:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale Indoneesiasse sisenemist.
Passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge.
* edasi-tagasi piletite broneering
* vähemalt 1000 USD inimese kohta või kehtiv krediitkaart

Viisalõivud:
* viisa kuni 7 päeva 10 USD
* viisa 7-30 päeva 25 USD

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5883

Nimekiri lennujaamadadest ja piiripunktidest, kust on võimalik saada viisat piirilt, Indoneesia Saatkond Helsingis:
http://www.indonesian-embassy.fi/main/index.php?lang=&p=ConsularVisa_Services/8

VORMISTADES VIISAT SAATKONNAS HELSINGIS:

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast Indoneesiasse sisenemist, passis olema vähemalt 5 vaba lehekülge viisa jaoks
* 1 ankeet
* 2 värvilist passifotot (suurus 4 x 6 cm)

LISADA TURISMI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering ( lennunumbriga! )
* hotelli broneering (telefoni numbri,faksinumbri ja aadressiga! )

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse
* erakutse ( originaal ja notariaalselt kinnitatud )
* edasi-tagasi piletite broneering ( lennunumbriga )
* hotellibroneering ( aadressiga ), kui kutses ei ole majutus märgitud
* töökoha garantiikiri ( inglise keeles )

2. Viisalôiv:
* ühekordse sisenemisega viisa - 40 EUR
* mitmekordse sisenemisega viisa - 90 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* turismiviisa - 1 nädal konsulaadi siseselt
* äriviisa/ konverentsiviisa - 2 nädalat konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:

* viisataotluste vastuvõtt kell 9.30-12.30
* saatkond võib nõuda lisadokumente

NB! TURISMI- JA ÄRIVIISA kehtib alates viisadokumentide käsitlusse võtmise kuupäevast kuni 90 päeva. Täpse päevade arvu, mis lubab olla kohapeal Indoneesias, määrab konsul.

Indoneesias on kolm regiooni, mida saab külastada ainult eriloaga.
Need regioonid oleksid: Aceh, Maluku ja Irian Jaya.
Eriloa saamiseks tuleb pöörduda saatkonna poole Helsingis.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

Vastav informatsioon:

Indoneesia Saatkond Helsingis
http://www.indonesian-embassy.fi/main/index.php?lang=EN&p=ConsularVisa_Services/8

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

NB! Viisa saamine pole garanteeritud!

1. Vajalikud dokumendid:
* pass (kehtiv vähemalt 6 kuud), passis peab olema vähemalt 5 vaba lehekülge viisa jaoks
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast Indoneesiasse sisenemist
* 1 ankeet
* 2 värvilist passifotot (suurus 4 x 6 cm)

LISADA TURISMI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering ( lennunumbriga! )
* hotelli broneering (telefoni numbri,faksinumbri ja aadressiga! )

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse
* erakutse ( originaal ja notariaalselt kinnitatud )
* edasi-tagasi piletite broneering ( lennunumbriga )
* hotellibroneering ( aadressiga ), kui kutses ei ole majutus märgitud
* töökoha garantiikiri ( inglise keeles )

LISADA TRANSIIDI KORRAL:
* põhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering ( lennunumbriga! )

2. Viisalôiv:
* transiitviisa- 20 EUR
* ühekordse sisenemisega viisa - 40 EUR
* mitmekordse sisenemisega viisa - 60 EUR
* transiitviisa - 20 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* turismiviisa - vähemalt 5 nädalat konsulaadi siseselt, kuid võib võtta ka kauem aega
* äriviisa/ konverentsiviisa - vähemalt 5 nädalat konsulaadi siseselt, kuid võib võtta ka kauem aega.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:

NB! Kui tegemist on noorte naistega, kes reisivad ilma meessoost saatjata, on viisat Indoneesiasse väga raske saada!

* viisataotluste vastuvõtt saatkonnas Helsingis kell 9.30-12.30
* saatkond võib nõuda lisadokumente

TRANSIITVIISA väljastatakse alates viisadokumentide käsitlusse võtmise kuupäevast kuni 90-ks päevaks ning transiitviisaga saab Indoneesias viibida kuni 14 päeva alates riiki sisenemise kuupäevast

TURISMI- JA ÄRIVIISA kehtib alates viisadokumentide käsitlusse võtmise kuupäevast kuni 90 päeva.
Täpne päevade arv, mis lubab Indoneesias viibida sõltub lennupiletite broneeringust, kuid üle 30-ne päeva pole võimalik viisat saada.

Indoneesias on kolm regiooni, mida saab külastada ainult eriloaga.
Need regioonid oleksid: Aceh, Maluku ja Irian Jaya. Eriloa saamiseks tuleb pöörduda saatkonna poole Helsingis.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: IRAAN, IR

Embassy of the Islamic Republic of Iran
Kulosaarentie 9, 00570 Helsinki
tel: +358 9 6869 2424; faks: +358 9 686 92410
email: consulate@iran.fi (konsulaarosakond)
embassy@iran.fi
kodulehekülg: http://www.iran.fi

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI VABARIIGI PASS

Viisa vajalik.
1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 2 ankeeti, ankeedid peavad olema originaalid- mitte teha koopiaid!
* 2 värvilist fotot (dokumendi formaat)
* edasi-tagasi piletid

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* hotelli broneering

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse Iraanist

Kutsuja peab vormistama kutse spetsiaalsel vormil, mille vormid ja juhised saab Iraani Välisministeeriumist. Ühe esksemplari peab kutsuja saatma saatkonda ja teise, inglise keelse vormi peab saatma viisa taotlejale.

2. Viisalôiv:
* 1-kordne viisa- 15 EUR
* 2-kordne viisa- 20 EUR
* mitmekordse sisenemisega viisa- 30 EUR
* transiitviisa- 10 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* min. 20 päeva konsulaadi siseselt, olenevalt kui kiiresti tuleb vastus Iraanist, vastuse saamisega võib minna ka kauem.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. Märkused, selgitused:
* passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* saatkond avatud E-R kell 8.30-16.30,
viisaosakond E-R kell 09.00-12.30,
viisaküsimustele vastatakse telefoni teel E-R kell 15.00-16.00

NB! viisat ei ole võimalik saada, kui passis on Iisraeli viisa või Iisraeli sisseõidu- või väljasõidutemplid.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

Passis peab olema:
* elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi) või lisada viisadokumentidele koopia ID-kaardi mõlemast poolest (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi).

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

Passis peab olema:
* elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi) või lisada viisadokumentidele koopia ID-kaardi mõlemast poolest (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi).

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: ISLAND, IS

Taani Saatkond
Wismari 5, Tallinn 15 047
tel: 6 306 400; faks: 6 306 421
e-mail: tllamb@um.dk
kodulehekülg: http://www.denmark.ee

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni kolm kuud.

Reisimiseks sobib: kehtiv passi või
kehtiv ID-kaart

Lisainformatsiooni:

Eesti Välisministeerium::
http://www.vm.ee/?q=et/node/5793

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

Kui on olemas kehtiv elamis- ja tööluba Eestis- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 Viisavaba:
kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:

* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828

* Islandi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5793

NB! Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: ITAALIA, IT

Itaalia Saatkond
Vene tn.2, 3. korrus, 10123 Tallinn
tel: 6 276 160; faks: 6 311 370
E- mail: ambasciata.tallinn@esteri.it
consolare.tallinn@esteri.it
kodulehekülg: http://www.italembtallinn.ee/

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI PASS

Eesti kodanikele viisavaba kuni 90 päeva.

Reisimiseks sobib: kehtiv pass või
kehtiv ID-kaart.

Juhul kui reis on pikem kui 12 päeva on vajalik registreerida vastava piirkonna politseijaoskonnas (Questura) nõutamaks vajalikku elamisluba.
Antud kohustuse mittetäitmise korral võidakse välisriigi kodanik Itaalia territooriumilt välja saata, mis toob kaasa sissesõidukeelu 5. aastaks kõikidesse Schengeni lepingu riikidesse.

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5794

PUNANE VENE PASS, ELAMIS -JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui on olemas:
* kehtiv elamis- ja tööluba Eestis- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Al. 21.12.07, Viisavaba, kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Itaalia kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5794

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: JAAPAN, JP

Jaapani Suursaatkond
Harju 6, 15069 Tallinn
Tel: 6 310 531/ 631 05 32
Faks: 6 310 533
Email: info@japemb.ee
koduleht: http://www.japemb.ee

viimati muudetud:19.11.2009

EESTI PASS

EV kodanikul viisavaba 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid,
NB! Soovitav on kaasa võtta piisavalt sularaha (reisitšekke), kuna krediit- ning deebetkaardiga (sh Cirrus, Maestro) maksmine ning sularaha väljavõtmine võib osutada keeruliseks
* soovitav reisikindlustus

NB! Jaapanisse reisijad peavad piiril andma sõrmejäljed mõlema käe nimetissõrmelt ja laskma teha näofoto,

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium
http://www.vm.ee/?q=et/node/5795

Lisaks:
tuleb täita maaletuleku kaart (Disembarkation card), mida tuleb kogu reisi vältel alal hoida.

Viisaperioodi vältel Jaapanist lahkudes, eriti pikemaajalisel riigis viibimisel, on soovitav taotleda tagasipöördumisluba (Re-entry permit to Japan), mis kergendab tolliprotseduure Jaapanisse naasmisel.

Ilma vastava loata pole sel perioodil õigust töötada.
Immigratsioonireeglite rikkumine võib kaasa tuua 5-aastase riiki sisenemise keelu.

Täpsem informatsioon Jaapani Välisministeerium:
http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html

Laps alla 18 a., kes reisib ainult koos ühe lapsevanema või ilma vanemateta, peab omama reisiluba (inglise keeles), allkirjastatud vanema/ vanemate poolt.
Võtta ühendust saatkonnaga.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5795

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Reisibüroo kaudu viisat teha pole võimalik, taotleja peab viima viisadokumendid isiklikult saatkonda.

1. Vajalikud dokumendid:
* kutse Jaapanist
* garantiikiri Jaapnist- kus peab olema kirjas, et kutsuja vastutab kutsutava eest ning informatsiooni kutsuja (eraisik/firma) kohta.
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* elamis-ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* 2 värvilist fotot (45mm x 45mm), mitte vanemad kui 6 kuud
* 2 ankeeti (ankeet on ``viisaankeedid internetis``)
* pangakonto väljavôte (inglise keeles), turismi puhul arvestada 50 EUR päevas/ inimese kohta
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks

NB! Ilma kutse- ja garantiikirjata pole võimalik Jaapani viisat saada!

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* hotelli broneering
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles, märkida keskmine palk 6 viimase kuu jooksul)

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* pôhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firma- või erakutse (originaal)
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)

2. Tähtaeg:
* vähemalt 3 nädalat saatkonna siseselt, oleneb kui kiiresti saadakse vastus Jaapanist.

3. Viisalôiv:
* tasuta

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisataotluste vastuvôtt E-R 09.30-11.30 ja 13.30-16.30
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* viisalõiv tuleb tasuda viisa kätte saamisel
* viisa väljastatakse alates viisadokumentide sisse andmise kuupäevast kuni 90-ks päevaks, sisenemine Jaapanisse peab olema toimunud selle perioodi jooksul.
* laps alla 18.a., kes reisib ühe vanemaga või üksi,peab saatkonnale esitama vanemate poolt allkirjastatud loa ning vanemate passidest koopiad ning koopia lapse sünnitunnistusest.

NB! Jaapnis võib viibida alates riiki sisenemise kuupäevast kuni 90 päeva.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused ja tähtajad samad, mis Vene passi omanikele, v.a fotode arv ja viisalõiv.

Viisadokumentidele vajalik lisada 3 värvilist fotot (45mm x 45mm).

Viisalõiv: 300 EEK

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: JAMAICA, JM

Suurbritannia Saatkond
Wismari 6, Tallinn 10136
Tel: 6 6747 00; 6 674 716 (viisaosakond)
Faks: 6 6747 25
e-mail: tallinnvisainfo@fco.gov.uk
infotallinn@fco.gov.uk
kodulehekülg: http://ukinestonia.fco.gov.uk/en/visas/visa-to-commonwealth

viimati muudetud: 19.11.2009

EESTI PASS

Kuni 30-ne päevast viisat saab taotleda piirilt.

Viisalõiv on 20 USD.

Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates riiki sisenemisest
* tagasisôidupilet
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reiskindlustus

NB! Kui soovitakse Jamaical viibida kauem kui 30 päeva, elama või õppima asuda, tuleb saatkonnast üldistel alustel taotleda viisat.

Kui reisib laps alla 18 a. ilma vanemateta , on vajalik vanemate poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5886

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kuni 30-ne päevast viisat saab taotleda piirilt.

Viisalõiv on 20 USD.

Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates riiki sisenemisest
* tagasisôidupilet
* piisavad rahalised vahendid

NB! Kui soovitakse Jamaical viibida kauem kui 30 päeva, elama või õppima asuda, tuleb saatkonnast üldistel alustel taotleda viisat.

Kui reisib laps alla 18 a. ilma vanemateta , on vajalik vanemate poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).

Vastav informatsioon:

Vene Föderatsiooni Välisministeerium:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5886

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kuni 30-ne päevast viisat saab taotleda piirilt.

Viisalõiv on 20 USD.

Viisa taotlemiseks vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates riiki sisenemisest
* elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud alates riiki sisenemisest. NB! Vastav dokument peab olema piiril ette näidata!
* tagasisôidupilet
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reiskindlustus

Kui soovitakse Jamaical viibida kauem kui 30 päeva, elama või õppima asuda, tuleb saatkonnast üldistel alustel taotleda viisat.

Kui reisib laps alla 18 a. ilma vanemateta , on vajalik vanemate poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: JORDAANIA, JO

Honorary Consulate of Jordan
Linnanherrankuja 4,00950 Helsinki/ Finland
Tel: +358 40 4121816; Fax: +358 9 3434 9464
E-mail: jordanconsulate@elisanet.fi

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

NB! Viisat saab taotleda AINULT Queen Alia lennujaamast Ammanis.

Viisa kehtib alates välja andmise kuupäevast kuni 1 kuu ja on AINULT ühekordse sisenemisega.
Viisalõiv umbes 10 dinaari.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates riiki sisenemise kuupäevast.
Viisa jaoks peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* passipilt
* edasi –tagasi piletite broneering

NB! KOHAPEAL SAAB VIISAT PIKENDADA!
Kokku kuni 3 kuud.
Kui Jordaanias viibitakse kauem kui 28 päeva, tuleb ennast registreerida kohalikus politseijaoskonnas 2 nädala jooksul alates Jordaaniasse sisenemise kuupäevast.

1. Helsingi Saatkonnas viisat vormistades

vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates riiki sisenemise kuupäevast
* 2 ankeeti
* 2 värvilist fotot (dokumendi formaat)

LISADA TURISMIREIS KORRAL:
* edasi- tagasi piletite broneering
* hotelli broneering

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse (võib olla ka koopia)

2.Tähtaeg:
* kuni 4 tööpäeva saatkonna siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalõiv:
* kuni 3 kuud, ühekordse sisenemisega viisa 20 EUR
* kuni 6 kuud, mitmekordse sisenemisega viisa 35 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E,T ja R kell 09.30-10.30/ 14.30-15.30
K kell 08.30-14.30 ja N kell 08.30-15.30
* saatkond võib nõuda lisadokumente

NB! Kui Jordaanias viibitakse kauem kui 28 päeva, tuleb ennast registreerida kohalikus politseijaoskonnas 2 nädala jooksul alates Jordaaniasse sisenemise kuupäevast.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisat saab taotleda:
* Moskva Satkonnast või
* Queen Alia lennujaamast Ammanis.

NB! Viisa kehtib alates välja andmise kuupäevast kuni 1 kuu ja on AINULT ühekordse sisenemisega.
Viisalõiv umbes 10 dinaari.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates riiki sisenemise kuupäevast.
Viisa jaoks peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* passipilt
* edasi –tagasi piletite broneering

Embassy of the Hashemite Kingdom of Jordan
Mamonovsky Pereulok 3, Moscow/ Russian Federation
tel: +7 95 299 1242/ 299 9564; faks: +7 95 2994354
email: emjordan@dol.ru

NB! Viisat läbi Air Tours Estonia taotleda ei ole võimalik, iga taotleja peab isiklikult saatkonnaga ühendust võtma.

Kohapeal Jordaanias saab taotleda AINULT Queen Alia lennujaamast Ammanis.

Viisa kehtib alates välja andmise kuupäevast 1 kuu ja on AINULT ühekordse sisenemisega.

Viisalõiv umbes 10 dinaari.

2. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates riiki sisenemise kuupäevast.
Viisa jaoks peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* edasi –tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu

NB! Võimalus on viisat kohapeal pikendada (kokku kuni 3 kuud).
Kui Jordaanias viibitakse kauem kui 28 päeva, tuleb ennast registreerida kohalikus politseijaoskonnas 2 nädala jooksul alates Jordaaniasse sisenemise kuupäevast.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Air Tours Estonia kaudu pole võimalik viisat vormistada.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: KAIMANISAARED, KY

Suurbritannia Saatkond Tallinnas
Wismari 6, 10136 Tallinn
Telefon: 667 4700 ; Faks: 667 4755
E-mail: tallinnvisainfo@fco.gov.uk
infotallinn@fco.gov.uk
koduleht: http://ukinestonia.fco.gov.uk

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

EV kodanikule VIISAVABA KUNI 6 KUUD.
Viisat on võimalik pikendada kuni 6 kuu võrra.

Vajalik on:
* kehtiv reisidokument ning
* soovitavalt tagasisõidupilet
* tõendama piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5888

Kasulikud lingid:

Kaimanisaarte reisiinfo: http://www.caymanislands.ky/

Kaimanisaarte Immigratsiooniamet:
http://www.immigration.gov.ky/portal/page?_pageid=1608,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

NB! Viisat ei saa vormistada reisibüroo kaudu.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi) või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 1 värviline passipilt /45mm x 35mm/, mitte vanem kui 6 kuud
* internetis täidetud ankeet.

NB! Ankeeti täites kasutada suuri tähti (CAPS LOCK), ankeet täita inglise keeles ja kindlasti pärast välja printimist allkirjastada.

Ankeeti peab märkima:
* Purpose of Application- visit
* Type of Application- Commonwealth Application

ankeet: http://www.visa4uk.fco.gov.uk/

NB! Ankeedi täitmisel tuleb kinni panna ka intervjuu aeg Saatkonnas.

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering (reisibüroo templiga)
* kinnitatud hotelli broneering
* töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse (originaal)
* edasi-tagasi piletite broneering(reisibüroo templiga)
* kinnitatud hotelli broneering, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga)

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
* põhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering(reisibüroo templiga)
* töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga)

NB! Transiitviisat pole vaja taotleda juhul kui reisi jätkatakse 24h jooksul esimese jätkulennuga

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi) või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* kinnitatud edasi- tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid
* vajadusel põhimaa viisa

2. Viisalôiv:
* 2060 EEK

3. Tähtaeg:
* umbes 2 nädalat saatkonna siseselt.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E- R kell 10.00-12.30
* telefoni teel saab viisainfot E-R kell 14.00-16.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisatingimused on samad, mis Vene passile.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: KAMBODZA KUNINGRIIK, KH

Royal Embassy of Cambodia
Starokonyushenny per. 16, Moscow/ Russian Federation
Telefon: +7 495 201 47 36; Faks: +7 495 956 65 73

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

VIISA KAMBODZA PIIRILT TINGIMUSED:

TURISMI või ÄRIVIISA kuni 30 päeva /1-kordne sisenemine/

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtivusega 6 kuud pärast reisi;
* 1 värviline passifoto, mitte vanem kui 6 kuud;
* edasi-tagasi piletite broneering;
* piisavad rahalised vahendid.

Viisalõiv: umbes 25 USD passi kohta

VT. lisainfot, millistes rahvusvahelistes lennujaamades ja piiri-punktides saab taotleda viisat:
http://www.tourismcambodia.com/tripplanner/entryinfo/index.asp?PID=visa

Muude viisade korral võtta ühendust saatkonnaga Moskvas.

NB! VÕIMALIK VEEL:
ainult turismiviisat eelnevalt intenetis, täites E-viisa taotluse.

E-VIISA:
AINULT TURISMIVIISA KORRAL!!!
Viisataotlust on internetis võimalik täita vähemalt 2 nädalat enne reisi.
Viisakinnitus saadetakse umbes 3 tööpäeva jooksul, kuid võib minna ka kauem aega.

NB! E-viisaga ei saa Kambodzasse siseneda kõikidest piiripunktidest.

Vaata informatsiooni:
http://evisa.mfaic.gov.kh/e-visa/faq.aspx?lng=Eng

2. Vajalikud dokumendid E-viisale:
* e-viisa taotlus:
http://evisa.mfaic.gov.kh/e-visa/vindex.aspx
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* krediitkaart (Visa/MasterCard)
* 1 värviline passifoto.
vaata nõuded fotole ja selle saatmisele:
http://evisa.mfaic.gov.kh/e-visa/vindex.aspx ja edasi Photo Gallery

Viisalõiv: 25 USD/ taotleja kohta.

NB! E-viisa kinnitus peab tulema taotluses esitatud emaili aadressile, mis tuleb välja printida KAHES eksemplaris ning Kambodžasse reisides kindlasti kaasa võtta.

E-viisa kehtivus:
E-viisa on ainult ühekordse sisenemisega ning kehtib alates viisa välja andmise kuupäevast kuni 3 kuud.
Selle perioodi jooksul peab olema toimunud Kambodžasse sisenemine.

Kambodzas saab E-viisaga viibida pärast sisenemist kuni 30 päeva.

Lisainformatsioon E-viisa kohta:

http://evisa.mfaic.gov.kh/e-visa/faq.aspx?lng=Eng
http://www.mfaic.gov.kh

VENE PASS, EESTI ELAMIS - JA TÖÖLUBA

Viisa vajalik.
Viisatingimused samad, mis Eesti passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, EESTI ELAMIS- JA TÖÖLUBA

Viisa vajalik.

Viisat piiril: AINULT Phnom Penh Rahvusvahelisest lennujaamast.

NB! teistest piiripunktidest pole viisa saamine garanteeritud.

1. Vajalikud dokumendid viisale piirilt:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 värviline passifoto, mitte vanem kui 6 kuud
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid.

Muudel juhtudel tuleb viisat eelnevalt taotleda saatkonnas Moskvas.

2. Vajalikud dokumendid:
* pass,kehtiv vähemalt kuus kuud pärast soovitava viisa perioodi lõppu
* kaks värvilist passipilti (4 x 6 cm)
* kaks täidetud viisataotlusvormi
* lisadokumendid, kui taotletakse diplomaatilist või äriviisat.

Lisainformatsiooni saamiseks võtta ühendust saatkonnaga Moskvas.

Kuna saatkond asub Moskvas, pole võimalik Air Tours Estonia kaudu viisat vormistada.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: KANADA, CA

Kanada Saatkond / Office of the Canadian Embassy
Toom- Kooli 13, Tallinn 15186/ Eesti
Tel: + 372 627 3310, + 372 627 3314 (viisaosakond)
Faks: + 372 627 3312
e-mail: tallinn@canada.ee
Kodulehekülg: http://www.canada.ee

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

EV kodanikule viisavaba kuni kuni 180 päeva (täpse aja määrab vajadusel piirivalve).

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* piisavad rahalised vahendid
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks

NB! Lapsel alla 16.a., kes reisib ilma vanemateta või koos ühe vanemaga, peab olema mõlema vanema või teise vanema notariaalselt kinnitatud nõusolek (inglise keeles) koos sünnitunnistusega.
Sünnitunnistus peab olema tõlgitud ametliku tõlkebüroo poolt inglise keelde.

Juhul kui laps reisib koos reisisaatjaga- peab olema vanemaloas kirjas, kes tema eest vastustab (reisisaatja isikuandmed ning kontaktid).

Juhul kui sõidetakse Kandasse külla- peab olema vanemaloas kirjas vastuvõtja nimi, aadress ja telefoni number.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium
http://www.vm.ee/?q=et/node/5797

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 2 värvilist passifotot, (lisada lahtiselt ankeedi juurde)
Vaata nõuded fotodele:
viisaankeedid - Kanada - spetsifikatsioon viisataotluse foto osas.
* 1 ankeet, täita inglise keeles ja trükitähtedega
* 1 lisaankeet pereliikmete kohta, täita inglise keeles ja trükitähtedega
* pangakonto väljavôte (inglise keeles, originaal)
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks
* töökoha garantiikiri (inglise keeles )

NB! Kui tegemist on eraettevõtjaga, tuleb esitada koopia ettevõtte registreerimise tunnistusest (B-kaart) ning väljavõte pangakonto viimase kolme kuu bilansist või mõni muu ettevõtte majandusseisu kajastav dokument

* ôpilase puhul koolitôend (inglise keeles)
* alla 16.a. lapse puhul sünnitunnistus, originaal + koopia sünnitunnistusest, mis on tõlgitud ametliku tõlkebüroo poolt inglise keelde
* pensionäri puhul pensioniraamat, originaal + koopia pensioniraamatust, mis on tõlgitud ametliku tõlkebüroo poolt inglise keelde * reisibüroo kiri (inglise keeles)- juhul kui viisadokumendid viib saatkonda reisibüroo

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* pôhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* firmakutse (inglise keeles, originaal)
* erakutse, kehtiv 6 kuud alates kutse väljastamise kuupäevast (inglise keeles, originaal).

NB! Kui kutsuja katab kõik kulud, peab olema esitatud ka kutsuja poolne sissetulekutõend (töökohatõend, pangatõend või tulumaksu kinnitav tõend).

2. Tähtaeg:
* dokumentide menetlus kestab kaks nädalat ühekordse külalisviisa puhul (võib kesta kauem mitmekordse külalisviisa ja ülejäänud liiki viisade puhul).

Viisadokumendid saadetakse Varssavisse igal reedel ning viisa käsitluse aega (2 nädalat) tuleb arvestada alates dokumentide saatmise kuupäevast.

NB! Saatkond soovitab alustada viisa taotlemist vähemalt kolm nädalat enne planeeritud ärasõitu Kanadasse.

3. Viisalõiv:
* 75 CAD ehk 740 EEK – ühekordse sisenemisega külalisviisa/ turismiviisa
* 150 CAD ehk 1480 EEK – mitmekordse sisenemisega külalisviisa/ turismiviisa
* lennujaama transiitviisa (alla 48 h) – tasuta

NB! Viisalõiv Eesti kroonides võib muutuda, olenevalt valuutakursi kõikumisest.

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisataotluste vastuvôtt: E ja R 9.00-12.00
* saatkond avatud E-R 9.00-17.00
* passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge , passi vahepeal saatkonnast tagasi saada pole võimalik, kuna pass koos viisadokumentidega saadetakse Kanada Saatkonda Varssavis
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* vajadusel on nôutav isiklik kohaleminek saatkonda
* koos reisivad abikaasad (kaasa arvatud vabaabielus) ning koos vanematega reisivad alla 18.a. lapsed peavad esitatama ühe viisaankeedi koos lisaankeediga
* vabaabielus olevatel abikaasadel tuleb esitada ``STATUTORY DECLARATION OF COMMON-LAW UNION``ehk vabaabielu tõendav ankeet
* laps alla 16.a., kes reisib ilma vanemateta või koos ühe vanemaga, peab esitama kas mõlema vanema või teise vanema notariaalselt kinnitatud nõusoleku (inglise keeles) koos sünnitunnistusega.
Sünnitunnistus peab olema tõlgitud ametliku tõlkebüroo poolt inglise keelde.
Juhul kui lapsel on reisisaatja- peab olema vanemaloas kirjas, kes tenma eest vastustab (reisisaatja isikuandmetega ja kontaktid).

Juhul kui sõidetakse Kandasse külla- peab olema vanemaloas kirjas vastuvõtja nimi, aadress ja telefoni number.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium
http://www.vm.ee/?q=et/node/5797

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused samad, mis Vene passi omanikele.

Passis peab olema elamis- ja tööluba Eestis või esitatakse saatkonnale ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: KASAHSTAN, KZ

Embassy of the Republic of Kazahstan
Birutes g. 20a/35, LT-08117 Vilnius, Lithuania
Tel: +370 5 212 21 23/ 231 30 40
Faks: +370 5 231 35 80
E-mail: kazemb@iti.lt

Viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:

TURISMI- JA ÄRIREISI KORRAL:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppu
* 1 värviline passifoto
* töökoht (firma nimi, aadress, telefon ja amet)
* taotleja kodune aadress ja telefon
* kutse, mis on olemas kas taotlejal(originaal ja kinnitatud Kasahstani Välisministeeriumis) või kutse vormistatakse Air Tours Estonia kaudu.
* address (eraisiku puhul) või hotelli nimi/ aadress, kus peatutakse Kazahstanis.

TRANSIITVIISA KORRAL (kehtib kuni 72 tundi):
* põhimaa viisa
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppu
* 1 värviline passifoto
* töökoht (firma nimi, aadress, telefon ja amet)
* taotleja kodune aadress ja telefon
* edasi-tagasi piletid

1.2. Viisalôiv:
turism 1 x 1 kuuks 2391.- EEK
turism 2 x 2 kuuks 3019.- EEK
äri 1 x 1 kuuks 2705.- EEK
äri 2 x 3 kuuks 3647.- EEK
2 x transiit 1606.- EEK

Hinnad sisaldavad Air Tours Estonia viisateenust.

NB! Kuna hinnad muutuvad tihti, peaks igal konkreetsel juhul neid täpsustada.

3. Tähtaeg:
* tavaviisa- 8-10 päeva

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E,T,N,R kell 10.00-13.00,
kolmapäeviti on saatkond suletud.
* saatkond omab õigust nõuda lisadokumente.

NB! Eesti kodanikud ei vaja riigis viibimise registreerimist Kasahstani siseministeeriumi asutuse (OVIR) juures. Riiki saabumisel täidetakse immigratsioonikaart.
Kahekordse viisa omamisel piisab immigratsioonikaardi täitmisest esimesel sisenemisel.

Välismaalane peab riigis viibimise ajal ning lahkumisel esitama nõudmisel ametivõimudele Kasahstani immigratsiooniteenistuse poolt registreeritud immigratsioonikaardi.

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5891

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* piisavad rahalised vahendid.

Vastav informatsioon

Vene Föderatsiooni Välisministeerium:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Tingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

Passis peab olema elamis-ja tööluba Eestis või on olemas ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.

Kõik viisa omanikud, peavad pärast sisenemist Kasahstani ennast registreerima 5 päeva jooksul. Vastavat reistreerimise vormi on võimalik saada kas riiki sisenemisel piirilt või saab seda teha kohalikus OVIR-is (Upravlenie Passportno Visovoi Rabot).
Registreerimise vorm on tasuta.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: KENYA, KE

Suurbritannia Saatkond
Wismari 6, Tallinn 10136
tel: 6 674 700, 6 674 716 (viisaosakond)
faks: 6 674 725
e-mail: tallinnvisainfo@fco.gov.uk
infotallinn@fco.gov.uk

kodulehekülg:
http://ukinestonia.fco.gov.uk/en/visas/visa-to-commonwealth

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

1. VIISA KUNI 3 KUUD PIIRILT:
võimalik vormistada riiki sisenemisel järgmistes rahvusvahelistes lennujaamades:
* Jomo Kenyatta või
* Moi

NB! mujalt piiripunktidest pole viisa saamine garanteeritud.

Vaata lisainfot piiripunktide kohta:
http://www.immigration.go.ke/index.php?id=28

Vajalikud dokumendid viisale piirilt:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 2 ankeeti, mille saab kohapealt
* 2 värvilist fotot (45mm x 35mm)
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu

Viisalõivud:
* ühekordse sisenemisega viisa (kehtiv kuni 3 kuud alates väljastamise kuupäevast)- 50 USD
* transiitviisa- 20 USD.

NB! Viisalõivu saab tasuda ainult USD.

Lisainformtasioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5893

2. VIISA SAATKONNAST:

Ühekordse sisenemisega viisat saab eelnevalt taotleda ka Suurbritannia Saatkonnas Tallinnas, selleks peab iga taotleja isiklikult minema saatkonda.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* internetis täidetud ankeet.
* 1 värviline foto /45 x 35mm/

NB! Ankeeti täites kasutada suuri tähti (CAPS LOCK), ankeet täita inglise keeles ja kindlasti pärast välja printimist allkirjastada.

Ankeeti peab märkima:
* Purpose of Application- visit
* Type of Application- Commonwealth Application

Ankeet:
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ApplyNow.aspx

NB! Ankeedi täitmisel tuleb kinni panna ka intervjuu aeg saatkonnas.

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* kinnitatud edasi-tagasi piletite broneering
* kinnitatud hotelli broneering
* töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse Keeniast
* kinnitatud edasi-tagasi piletite broneering
* kinnitatud hotelli broneering,juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga)

LISADA TRANSIIDI KORRAL:
* põhimaa viisa
* kinnitatud edasi-tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga)

2. Tähtaeg:
* umbes 10 tööpäeva saatkonna siseselt.

3. Viisalôiv:
* ühekordse sisenemisega viisa – 880 EEK

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E-R kell 10.00-12.30
* telefoni teel saab viisainfot E-R kell 14.00-15.00
* passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* viisa väljastatakse alates välja andmise kuupäevast kuni 3-ks kuuks.
Selle perioodi jooksul peab olema toimunud riiki sisenemine ja väljumine.
* saatkond võib nõuda lisadokumente

VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisatingimused samad, mis Eesti passile.

Vajalik elamis- ja tööluba Eestis, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.

EESTI VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Vormistatakse AINULT Suurbritannia Saatkonnas Tallinnas.

NB! Iga taotleja peab minema isiklikult Saatkonda.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi või ID-kaart (originaal), kehtiv väähemalt 6 kuud pärast reisi.- pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* internetis täidetud ankeet
* 1 värviline foto /45 x 35 mm/

NB! Ankeeti täites kasutada suuri tähti (CAPS LOCK), ankeet täita inglise keeles ja kindlasti pärast välja printimist allkirjastada.

Ankeeti peab märkima:
* Purpose of Application- visit
* Type of Application- Commonwealth Application

Ankeet:
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/ApplyNow.aspx

NB! Ankeedi täitmisel tuleb kinni panna ka intervjuu aeg Saatkonnas.

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* kinnitatud edasi-tagasi piletite broneering
* kinnitatud hotelli broneering
* töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse Keeniast
* kinnitatud edasi-tagasi piletite broneering
* kinnitatud hotelli broneering,juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga)

LISADA TRANSIIDI KORRAL:
* põhimaa viisa
* kinnitatud edasi-tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri, mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga)

2. Tähtaeg:
* vähemalt 2 kuud, kuid võib võtta ka kauem aega, kuni saadakse vastus Keeniast.

3. Viisalôiv:
* ühekordse sisenemisega viisa – 2060 EEK

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E-R kell 10.00-12.30
* telefoni teel saab viisainfot E-R kell 14.00-15.00
* passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* viisa väljastatakse alates välja andmise kuupäevast kuni 3-ks kuuks. Selle perioodi jooksul peab olema toimunud riiki sisenemine ja väljumine.
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: KREEKA, GR

Kreeka Suursaatkond
Pärnu mnt.12, 10148 Tallinn/ Eesti
tel: 640 3560

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 3 kuud.

Reisimiseks sobib: kehtiv pass või
kehtiv ID-kaart

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5799

PUNANE VENE PASS, ELAMIS -JA TööLUBA EESTIS

Kehtiva elamis- ja tööloa olemasolul Eestis:
* on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 viisavaba, kas alaline või tähtajaline Eesti elamisloa olemasolul.

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

NB! Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Kreeka kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5799

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: KUUBA, CU

Embassy of the Republic of Cuba
Fredrikinkatu 61, 3rd Floor,
00100 Helsinki/ Finland
tel:+ 358 9 680 2022; fax:+ 358 9 643 163
e-mail: consulcuba@cuba.fi
embahelsinki@cuba.fi
koduleheülg: http://www.cuba.fi/

viimati muudetud: 20.11.2009

NB! Kuubast lahkudes tuleb lennujaamas tasuda maalt lahkumise maks 25 USD inimese kohta.

Maksust on vabastatud:
* alla 2 aastased lapsed
* transiitreisijad - kes ei lahku transittsoonist ja kelle saabumine Kuubale ja lahkumine Kuubast toimub sama päeva jooksul.

EESTI PASS

Turismireisi puhul on vajalik Kuuba turistikaart, mida saab taotleda Air Tours Estonia kaudu.

Äriviisa puhul tuleb viisat taotleda saatkonnas Helsingis.

1. KUUBA TURISTIKAART(Visado Tarjeta Del Turista):

vajalikud dokumendid:
* 1 ANKEET (Tourist Card Application)
* passikoopia,
NB! passi kehtivus peab olema vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli nimi

Kuubale sisenedes on lisaks Kuuba turistikaardile vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite kohta
* kinnitus või informatsioon majutuse kohta

NB! Kui minnakse külla tuttavale, siis tuleb kohe Kuubasse saabumisel minna inimesega, kelle juures soovitakse olla lähimasse Immigratsiooni ametisse ja paluda muuta viisa kategooriat.
Kindalsti kaasa võtta Kuuba Turistikaart.

NB! Turistikaarti ei saa kasutada juhul, kui:
* taotlejal on Kuuba kodakondsus või ta on sündinud Kuubal
* Kuubale sõidu eesmärgiks ei ole turism, st. äri- või isiklikes asjus Kuubale sõitjad peavad viisat taotlema Kuuba Saatkonnast Helsingis.

2.VAJALIKUD DOKUMENDID ÄRIVIISA PUHUL:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* passikoopia
* 1 äriviisa ankeet, täpsustada üle
* 1 värviline passipilt
* kutse Kuubast
* edasi-tagasi piletite broneering

3. Tähtaeg:
* Kuuba Turistikaardi vormistamine - umbes 2 tööpäeva/taotleja kohta
* ühekordse sisenemisega äriviisa - umbes 2,5 nädalat konsulaadi siseselt.

Äriviisa puhul lisandub Air Tours Estonia teenust kasutades konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. Viisalõiv:
* Kuuba Turistikaart - 266 EEK
* ühekordse sisenemisega äriviisa - 80 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

5.MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud: E, K ja R kell 09.00-12.00
* Turistikaarti (Visado Tarjeta del Turista) saab tellida praktiliselt kõikide riikide kodanikele, v.a Kuuba kodanikele.
* Kuuba Turistikaart kehtib alates väljastamise kuupäevast kuni 6 kuud, Kuubas saab Turistikaardiga viibida alates riiki sisenemise kuupäevast kuni 30 päeva.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5896

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 30 päeva.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 2 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 2 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu, umbes 50 USD päevas/ inimese kohta.

EESTI EESTI HALL VäLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

Vajalik elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: KÕRGÕZTAN, KG

Embasssy of the Kyrgys Republic
Starovilenskaya 57, 220002 Minsk, Belarus
Tel: +375 17 2349117; Fax: +375 17 2341602
E- mail: manas@nsys.minsk.by,
info@belarus.mfa.kg

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS
Viisa vajalik.
1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 värviline foto, dokumendi formaat
* töökoha kohta informatsioon(firma nimi, aadress, telefon ja amet)
* kodune aadress ja telefon
* hotelli nimi ja aadress või eraisiku aadress, kus Kõrgõztanis peatutakse
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Viisalôiv:
* 1 x 1 kuuks hind: 2548.- EEK
NB! igal konkreetsel juhul täpsustada üle, hind võib muutuda

3. Tähtaeg:
* tavaviisa- 10 tööpäeva
* kiirviisa- 8 tööpäeva

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* Kõrgõztani viisat on võimalik taotleda ainult ühekordse sisenemisega ja maksimaalselt kuni 30 päevaks
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: KÜPROS, CY

Embassy of the Republic of Cyprus
Bulevardi 5 A 19 00120 Helsinki/ Finland
Tel: + 358 9 6962820 ; Fax: + 358 9 677428
E-mail: mail@cyprusembassy.fi
kodulehekülg: http://www.cyprusembassy.fi

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva.

Reisimiseks sobib: * kehtiv pass kui ka
* kehtiv ID-kaart

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5800

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

1. Viisa vajalik.

NB! Turismiviisa väljastatakse saatkonna poolt kuni 3-ks aastaks ning viisa on mitmekordse sisenemisega.
Küprosel võib viibida turismiviisaga 6 kuu jooksul kuni 90 päeva.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast viisa kehtivuse lõppu
* elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart (ORIGINAAL), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast viisa kehtivuse lõppu
* passikoopia
* 1 ankeet
* 2 värvilist fotot (dokumendi formaat)

LISADA TURISMI KORRAL:
* edasi-tagasi piletid (originaal)
* hotelli broneeringu kinnitus
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest (inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* ühe kuu pangakonto väljavõte (inglise keeles)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletid (originaal)
* firmakutse (originaal)
* erakutse (originaal ja Küprosel notariaalselt kinnitatud)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest (inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist
* ühe kuu pangakonto väljavõte (inglise keeles)
* hotelli broneeringu kinnitus, kui kutsuja ei korralda majutust

2. Tähtaeg:
* 3 tööpäeva konsulaadi siseselt

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 2 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisa on tasuta.
Lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

4.MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* konsulaarosakond avatud 09.00-12.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on vajalik vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5800

EESTI HALL VäLISMAALASE PASS, ELAMIS -JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 19.01.2007 ei vaja enam määratlemata kodakondsusega isikud, kellel on kehtiv Eesti välismaalase pass (nn. hall pass) ja elamisluba, viisat sissesoiduks Küprosele ja viibimiseks kuni 90 kalendripäeva poole aasta jooksul, mida arvestatakse esimesest riiki sisenemise kalendripäevast arvates.

Piiril võidakse küsida:
* kehtiv reisikindlustus
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

Pikema viibimise voi tööleasumise puhul on endiselt vajalik Küprose viisa.

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Küprose kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5800

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

ÜLES

Sihtmaa: LEEDU, LT

Leedu Saatkond
Uus tn. 15, 15070 Tallinn/ Eesti
tel: 641 2014; fax: 641 2013

Viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva.

Reisimiseks sobib: *kehtiva passi
* kehtiv ID-kaart

Kehtiv reisidokument peab olema kaasas ka alaealistel lastel, sõltumata vanusest.

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5801

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kehtiva EV elamis- ja tööloa olemasolul:
* riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07. ja EV alalise või tähtajalise elamisloa korral:
* Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Leedu kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5801

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

ÜLES

Sihtmaa: LIIBANONI VABARIIK, LB

Embassy of Lebanon
Ul. Staroscinska 1 B m 10,
02-516 Warsaw, Poland
Tel: + 48 22 844 5065; Faks: + 48 22 646 0030
e.mail: embleban@pol.pl
visa@lebanon.com.pl
kodulehekülg: http://www.lebanon.com.pl

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

VIISA PIIRILT
1 x sisenemisega turistiviisa/

AINULT BEIRUTI RV LENNUJAAM.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
* edasi-tagasi piletite broneering
* kinnitatud hotelli broneeringu kogu viisa perioodiks või eraisiku puhul täpne aadress Liibanonis koos telefoni numbriga.

2. Viisalõiv:
* kuni 15-päevane ühekordse sisenemisega viisa- 17 USD või 25 000 LBP
* kuni 3- kuud, ühekordse sisenemisega viisa- 35 USD või 50 000 LBP.

NB! Liibanoni viisat pole võimalik saada, kui passis on Iisraeli viisa või Iisraeli sisseõidu- või väljasõidutemplid.

Naised, kes on töötanud Liibanonis meelelahutusalal, ei saa viisat piirilt, vaid peavad viisat taotlema saatkonnast Varssavis.

Vastav informatsioon:

http://www.destinationlebanon.gov.lb/eng/PracticalInfo.asp

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5802

3. VIISA SAATKONNAST VARSSAVIS:

NB! Liibanoni viisat pole võimalik saada, kui passis on Iisraeli viisa või Iisraeli sisseõidu- või väljasõidutemplid.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
* 1 ankeet:
http://www.lebanon.com.pl/Downloadcenter/visaapplication.pdf
* 1 värviline passifoto
* edasi-tagasi piletite broneering

LISADA TURISMI KORRAL:
* kinnitatud hotelli broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest (inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse , araabia keeles (aksepteeritakse ka faxikutset).
NB! Kutse peab sisaldama võimalikult palju informatsiooni Liibanoni poolse kutsuja-firma kohta, reisi eesmärgi ja kutsutava kohta
* erakutse, araabia keeles (aksepteeritakse ka faxikutset), kus peab olema kirjas Liibanonis viibimise ajal täpne elukoha aadress.
Kutsele lisada kutsuja passikoopia.
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest (inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.

LISADA TRANSIIDI KORRAL:
* põhimaa viisa

4. Viisalõiv:
* ühekordse sisenemisega viisa - 35 USD
* kahekordse sisenemisega viisa - 50 USD
* mitmekordse sisenemisega viisa -70 USD

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

5. Tähtaeg:
* umbes 8 tööpäeva konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel kuni 5 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

6. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisataotluste vastuvõtt E-R kell 9.00-15.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente

Kuna saatkond asub Varssavis, on Air Tours Estonia teenuse kasutamine võimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

Saatkonnas viisat vormistades tuleb viisadokumentidele lisada elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart (koopia kaardi mõlemast poolest)- kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Ei aksepteerita Eesti halli välismaalase passi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

SIHTRIIK: LäTI, LV

Läti Saatkond
Tõnismägi 10, 15190 Tallinn
tel: 6277 865; fax: 6277 855

Viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS.
EV kodanikele viisavaba kuni 90-nd päeva.

Reisida saab: *Kehtiv pass või
*kehtiva ID-kaardiga

Kehtiv reisidokument peab ka alaealistel lastel, sõltumata vanusest.
Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5805


PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS.

Kui on olemas EV kehtiv elamis- ja tööluba, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS.

Alates 21.12.07.a. viisavaba, eeldades EV alalist või tähtajalist elamisluba. Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.
Lisainformatsioon:
Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Läti kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5805

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: LÕUNA-AAFRIKA VABARIIK, ZA

Embassy of the Republic of South Africa
Rahapajankatu 1 A 5, 00160 Helsinki
Tel: +358 9 686 03100; Faks: +358 9 686 03130 /+358 9 686 03 160
e-mail: saattachefin@welho.com (konsulaarküsimused)
kodulehekülg: http://www.southafricanembassy.fi

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 1 värviline passipilt
* 1 ankeet
* edasi-tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks(koopia)

NB! juhul kui reisib kuni 18 a. laps - vaata lisanõudeid märkustes ja selgitustes.

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* hotelli broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest (inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist
* pangaarve ühe kuu väljavõte (inglise keeles) kas internetipangast või pangast, lisainfo märkustes ja selgitustes!

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* põhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL (äriviisa, eraviisa, konverentsid/messid):

A. ÄRIVIISA:
* firmakutse (aksepteeritakse ka koopiat)
* hotelli broneeringu kinnitus, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* juhul kui kutsuja korraldab majutuse, peab kutses olema sellekohane kinnitus koos majutuse aadressi ja telefoni numbriga
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), mis kinnitab, et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest (inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist
* pangaarve ühe kuu väljavõte (inglise keeles) kas internetipangast või pangast,juhul kui kutsuja või töökoht ei kata reisikulusid.

B. ERAVIISA (kutsujaks on eraisik):
* erakutse (aksepteeritakse ka koopiat)
* passikoopia kutsuja isikuandmetest
* koopia kutsuja ID-st
* hotelli broneeringu kinnitus, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* pangaarve ühe kuu väljavõte (inglise keeles) kas internetipangast või pangast, lisainfo märkustes ja selgitustes!
* juhul kui kutsuja katab reisikulud, peab kutses olema sellekohane kinnitus
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest (inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.

C.KONVRENTSID, MESSID:
* kutse,(aksepteeritakse ka koopiat), juhul kui kutset pole siis informatsiooni konvrentsi/messi kohta (inglise keeles)
* kinnitus konvrentsil/messil osalemise kohta, näit. kinnitus osavõtumaksu tasumise kohta
* hotelli broneeringu kinnitus, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* juhul kui kutsuja korraldab majutuse, peab olema kutses sellekohane kinnitus koos majutuse aadressi ja telefoni numbriga
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest (inglise keeles), mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist
* pangaarve ühe kuu väljavõte (inglise keeles) kas internetipangast või pangast, juhul kui kutsuja või töökoht ei kata reisikulusid

2. Tähtaeg:
* kuni 10 kalendripäeva konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalõiv:

ühekordse/ mitmekordse sisenemisega viisa - 51 EUR

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

4. Märkused ja selgitused: * viisaosakond avatud: E-R kell 09.00 -14.00
NB!!passis peab olema vähemalt kaks kõrvuti vaba lehte
* kui taotlejal pole võimalik esitada pangakonto väljavõtet, tuleb saatkonnale esitada kiri(inglise keeles), kes katab taotleja reisikulud koos pangakonto väljavõttega
* saatkond võib nõuda lisadokumente

JUHUL, KUI REISIB KUNI 18a. LAPS:
* kuni 18 aastane laps, kes reisib kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, peab esitama saatkonnale vanemaloa (inglise keeles),millele lisada koopiad lapse sünnitunnistusest ja vanema(te) passist/ passidest. Kui laps reisib üksinda, peab olema vanemaloas kirjas kuhu ja kellega laps reisib
* kui reisib laps koos vanematega siis tuleb saatkonnale esitada garantiikiri(inglise keeles), kes vanematest katab lapse reisikulud.
* kuni 18 a. lapse puhul peab olema viisadokumentidele lisatud koopia sünnitusnnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5804

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
Viisa vajalik.

NB!JUHUL KUI ELAMIS-JA TÖÖLUBA POLE PASSIS, TULEB LISADA VIISADOKUMENTIDELE :
* ID-kaart (originaal) või notari poolt kinnitatud koopia.
Vajadusel tagastab saatkond ID- kaardi 1-2 päeva jooksul.

Viisatingimused samad, mis Eesti passi puhul.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Saatkond ei aktsepteeri Eesti halli välismaalase passi!

Viisat võimalik saada ainult erijuhtudel.

Viisatingimused samad, mis Eesti passi puhul.

NB!JUHUL KUI ELAMIS-JA TÖÖLUBA POLE PASSIS, TULEB LISADA VIISADOKUMENTIDELE :
* ID-kaart (originaal) või notari poolt kinnitatud koopia. Vajadusel tagastab saatkond ID- kaardi 1-2 päeva jooksul.

Lisaks on vajalik deposiit 1177 EUR arvele:
South African Embassy
Rahapajankatu 1A5
Helsinki, Finland
Account no. 101830-800401
IBAN: FI9310183000800401
Swift: NDEAFIHH

Kommentaariks peab kirjutama: "Deposit for (taotleja ees- ja perekonnanimi) visa".

Deposiidis oleva raha saab tagasi, kui saatkonnale Helsingis esitatakse pärast reisi:
* saatkonna poolt väljastatud kviitung deposiidi kohta (originaal)
* pass, milles on Lõuna-Aafrika Vabariigi passikontrolli tempel maalt lahkumise kohta
* "tagasisõitu tõestav reisipilet", ehk pardakaart

Vastav nõue kehtib kõigi riikide välismaalase (Alien's) passiga reisijate kohta.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: LÕUNA-KOREA,KR

Embassy of the Republic of Korea
Fabiankatu 8 A, 00130 Helsinki/ Finland
tel: +358 9 251 5000; faks: +358 9 251 50055

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba turismi eesmärgil kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt reisi ajal, passis peab olema vähemalt 1 vaba lehekülg
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* kutsuja aadress või majutuse kohta info Lõuna- Koreas
* soovitav reisikindlustus

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5798

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* elamis-ja tööluba Eestis või ID-kaart,kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 1 ankeet
* 1 värviline foto

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering
* töökohatôend (inglise keeles)
* pangakonto väljavôte(inglise keeles)

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* pôhimaa viisa

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)

2. Viisalôiv:
* 30 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* kuni 30 päevane viisa- 6 tööpäeva saatkonna siseselt.
* üle 30 päevane viisa- umbes 4 nädalat saatkonna siseselt, vôib võtta ka kauem aega.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisatingimused samad, mis Vene passi omanikele.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MADAGASCAR, MG

Honorary General Consulate of Madagascar
Hopeasalmentie 6, 00570 Helsinki/ Finland
Tel: + 358 9 6848 135; Fax: + 358 9 6848 700

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 ankeet
* 1 värviline foto (dokumendi formaat)
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Viisalôiv:
* ühekordse/ mitmekordse sisenemisega viisa- 20 EUR

Viisalõivule lisandub Air Turas Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* umbes 9 tööpäeva.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi.

4. Märkused, selgitused:
* saatkond avatud E-R kell 08.30-16.00
* passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* viisa väljastatakse maksimaalsekt kuni 3-ks kuuks.
Viisat pole võimalik kohapeal pikendada.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

Lisada viisadokumentidele elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MAKEDOONIA, MK

Embassy of the Republic of Macedonia
Riddargatan 35, 10055 Stockholm, Sweden
Tel: + 468 661 1830; + 468 667 2145 (viisaosakond)
Faks: + 468 661 0325
e-mail: macedonian.embassy@telia.com

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Eesti kodanikele viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus kogu viisa perioodiks

Peatudes mujal kui hotellides, tuleb ööbimiskohale lähimas politseis end ise ööpäeva jooksul registreerida. Vastasel juhul võidakse isik vahistada ja/või nõuda temalt trahvi. Hotellides peatuvad külalised registreeritakse hotelli personali poolt.

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5806

Lapsed kuni 17 a. (17 a. kaasa arvatud), kes reisivad üksinda ilma vanemateta, peavad omama mõlema vanema poolt allkirjastatud vanemaluba (inglise keeles), soovitav on vanemaluba notariaalselt kinnitada.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kutsega reisi korral- viisavaba kuni 90 päeva.

Kutsega reis: ärireis, sõprade või sugulaste külastus jne,´täpsemat nimekirja vaata Makedoonia Välisministeeriumist, punkt 27: http://www.mfa.gov.mk/default1.aspx?ItemID=307

Kutsega reisi jaoks on vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* KUTSE MAKEDOONIAST- erakutse (originaal) või ärikutse (originaal)
* piisavad rahalised vahendid
* edasi-tagasi piletid
* soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Turismi eesmärgil viisavaba kuni 30 päeva
Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* HOTELLI VOUCHER (originaal) koos REISKORRALDAJA TURISMIFIRMA KINNITUSEGA
* soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks.

Vastav informatsioon:
* Venemaa Välisminsiteerium
: http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02
* Makedoonia Välisministeerium, punkt 27:
http://www.mfa.gov.mk/default1.aspx?ItemID=307

Peatudes mujal kui hotellides, tuleb ööbimiskohale lähimas politseis end ise ööpäeva jooksul registreerida. Vastasel juhul võidakse isik vahistada ja/või nõuda temalt trahvi. Hotellides peatuvad külalised registreeritakse hotelli personali poolt.
Vastav informatsioon:

* Eesti Välisministeerium
http://www.vm.ee/est/kat_443/9894.html

Lapsed kuni 17 a. (17 a. kaasa arvatud), kes reisivad üksinda ilma vanemateta, peavad omama mõlema vanema poolt allkirjastatud vanemaluba (inglise keeles), soovitav on vanemaluba notariaalselt kinnitada.
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 7 päeva.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus või kutse Makedooniast
* piisavad rahalised vahendid
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Peatudes mujal kui hotellides, tuleb ööbimiskohale lähimas politseis end ise ööpäeva jooksul registreerida. Vastasel juhul võidakse isik vahistada ja/või nõuda temalt trahvi. Hotellides peatuvad külalised registreeritakse hotelli personali poolt.
Vastav informatsioon, Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4841

Juhul, kui tegemist on rohkem kui 7 päevase viibimisega Makedoonias - on vajalik viisa. Viisat saab vormistada saatkonnas Rootsis. Reisibüroo kaudu ei saa viisat vormistada, viisataotleja peab minema isiklikult saatkonda. Viisatingimuste osas võtta ühendust saatkonnaga.
Lapsed kuni 17 a. (17 a. kaasa arvatud), kes reisivad üksinda ilma vanemateta, peavad omama mõlema vanema poolt allkirjastatud vanemaluba (inglise keeles), soovitav on vanemaluba notariaalselt kinnitada.
ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MALAISIA, MY

Embassy of Malaysia
World Trade Center Office 604-606,
Aleksanderikatu 17, 00100 Helsinki/ Finland
Tel: +358 (9) 6969 7142; Fax: +358 (9) 6969 7144
Email: malhsinki@kln.gov.my
koduleht:
http://www.kln.gov.my/perwakilan/helsinki/event/1195

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva korraga.

Kui soovitakse viibida kauem kui 30 päeva,peab viisat taotlema saatkonnas Helsingis.
Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv 6 kuud peale Malaisias viibimise aega
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav reisikindlustus

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5905

PUNANE VENE PASS, ELAMIS -JA TööLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 30 päeva.

Kui soovitakse viibida kauem kui 30 päeva, peab viisat taotlema saatkonnas Helsingis.
Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv 6 kuud peale Malaisias viibimise aega
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav reisikindlustus

Vastav informatsioon:

Venemaa Välisministeerium:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

Rohkem informatsiooni:
Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5905

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv veel vähemalt 6 kuud viisa väljastamise kuupäevast
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv veel vähemalt 6 kuud viisa väljastamise kuupäevast
* 2 ankeeti (vorm IM 47)
* 2 värvilist passipilti (suurus: 3,5 cm x 5,0 cm)
* reisibüroo kinnituskiri

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi lennupiletid
* hotelli broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* pangatõend (inglise keeles) või krediitkaardi koopia
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse, aksepteeritakse ka faksikutset
* edasi-tagasi lennupiletid
* hotelli broneering, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* pangatõend (inglise keeles) või krediitkaardi koopia
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks

2. Tähtaeg:
* Kuni 3 tööpäeva konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi.

3. Viisalôiv:
* ühekordse sisenemsega viisa - 5 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

Air Tours Estonia teenustasule lisandub lisatasu 236 EEK(taotleja kohta) passi viimise eest saatkonda.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E-R: 09.00-16.00, konsulaarosakond: 09.00-12.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MALEDIIVI VABARIIK, MV

viimati muudetud: 20.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

VIISA PIIRILT: Kuni 30 päevast viisat saab taotleda piiril - TASUTA!!

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletid
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu umbes 30 USD päevas inimese kohta või kinnitatud hotelli broneering kogu perioodiks
* vajadusel viisa edasisõiduks Maldiividelt.

Vastav informatsioon:
Malediivide Turismiamet:
http://www.visitmaldives.com/Getting_here/visa.php

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisatingimused on samad, mis Eesti passile.

Vastav informatsioon:

Vene Föderatsiooni Välisministeerium:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisatingimused on samad, mis Eesti passile. Lisaks peab Eesti hallil välismaalase passil olema passis elamis- ja tööluba Eestis või on olemas ID-kaart,kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.
Vastav informatsioon, Malediivide Turismiamet:
http://www.visitmaldives.com/Getting_here/visa.php

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MALTA, MT

Malta Aukonsulaat
Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn
Tel:6 400 900/ 6 400 901
Viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni kolm kuud.

Reisimiseks sobib: * kehtiv passi või
* kehtiv ID-kaart

NB! Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.
Lisainformatsioon:
Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5807

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kehtiva EV elamis- ja tööloa korral tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 Viisavaba kui on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.
Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
- alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

NB! Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:
Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Malta kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5807

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MAROKO KUNINGRIIK, MA

Embassy of The Kingdom of Morocco
Øregaards Alle 19,2900 Copenhagen, Hellerup, Denmark
Tel: +45 39 62 4511/ 39 62 4080
Faks: +45 39 62 2449
mail: sifamadk@inet.uni2.dk

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

NB! Pass peab kehtima vähemalt 3 kuud peale reisi.

Lisaks vajalik:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5808

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

NB! Pass peab kehtima vähemalt 3 kuud peale reisi.

Lisaks vajalik:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS - JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* passikoopia
* koopia elamis- ja tööloast Eestis või ID-kaardi mõlemast poolest, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* 1 värviline passifoto
* 1 ankeet

2. Tähtaeg:

* umbes 1-1,5 kuud saatkonna siseselt.

Kõigepealt saadetakse viisadokumendid ilma passita saatkonda. Saatkond peab saama kinnituse viisa väljastamise kohta Maroko Välisministeeriumist, mis võib võtta isegi rohkem kui 1 kuu. Kui vastus viisa väljastamise kohta on olemas, tuleb saata saatkonda pass.

3. Viisalôiv:
* 200 DKK

NB! Viisalõivule lisandub rahvusvahelise pangaülekande tasu 350 EEK kogu ülekande kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale:

4. Märkused, selgitused:

* Äri- või erakutse puhul, tingimused täpsustada üle saatkonnast
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

Kuna saatkond asub Taanis,on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MARTINIQUE, MQ


Embassy of France
Raina bulvaris 9, Riga LV-1050/ Latvia
Tel: + 371 6703 6600 ; Fax:+ 371 6703 6666
E-mail : webmestre.ambafrance-lv@diplomatie.gouv.fr
Koduleht : http://www.ambafrance-lv.org

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva 6 kuu jooksul.

Reisiks sobib: * kehtiv Eesti kodaniku pass või
* kehtiv ID kaart.

NB! Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise või prantsuse keeles.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

NB! Iga taotleja peab isiklikult saatkonda minema.
Eelnevalt võtta ühendust saatkonnaga ning kokku leppida külastuse aeg!

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale viisa kehtivuse lôppu
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud peale viisa kehtivuse lôppu
* 2 värvilist fotot:
heleda taustaga, mõõdud 35 x 45 mm, näo suurus: 32 mm – 36 mm
NB! fotot mitte ankeedile kleepida
* 1 ankeet(täita inglise keeles või prantsuse keeles)
* passikoopia (passiandmed, elamisluba, kõik Schengeni viisad)
* reisibüroo kinnitus, et reisi eest on tasutud
* reisikindlustus(koopia)

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* kinnitatud hotelli broneering
* töökohatôend( inglise keeles, originaal)
* ôpilase puhul koolitôend(inglise keeles, originaal)
* viimase 3 kuu pangakonto väljavôte (originaal, panga templiga)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse ( originaal + koopia )
* erakutse ( originaal, väljastatud kohaliku linnavalitsuse poolt)
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles, originaal)
* ôpilase puhul koolitôend(inglise keeles, originaal)

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* pôhimaa viisa
* töökohatôend(inglise keeles, originaal)
* õpilase puhul koolitõend (inglise keeles, originaal)

2. Tähtaeg:
* umbes 3 tööpäeva.

3. Viisalôiv:
* 60 EUR

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisaosakond on avatud E-R kell 9.00-12.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* laps alla 18 a., kes reisib ainult koos ühe vanemaga või ilma vanemateta peab olema saatkonnale esitatud vanema(te)nõusolek (inglise või prantsuse keeles). Vanemate nôusolek tuleb allakirjastada môlema vanema poolt saatkonnas vôi kui vanem ei saa saatkonda ilmuda, peab olema tema allkiri notariaalseslt kinnitatud.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba lühiajalise viibimise korral (kuni 90 päeva).

Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* majutuse kinnitus

Vastav info Prantsuse Suursaatkond Riias:
http://www.ambafrance-lv.org/spip.php?article560

NB! Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise või prantsuse keeles).

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MAURITIUS, MU

Embassy of the Republic of Mauritius
Kurfürstenstraße 84 10787 Berlin/ GERMANY
Tel:+49 30 26 39 36 0; Fax: +49 30 26 55 83 23
E-mail: berlin(at)mauritius-embassy.de
koduleht: http://www.mauritius-embassy.de

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS
EV kodanik: viisavaba 3 kuud 6 kuu pikkuse perioodi jooksul.

Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* kehtiv tagasisõidupilet
* hotellibroneeringu kinnitus
* piisavad rahalised vahendid (umbes 100 USD päevas/ inimese kohta)
* soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks

NB! Viisat vajavad isikud, kelle reisi eesmärgid on seotud usu, töötamise või õppimisega.

Lapsed alla 18.a. oma passiga, kes reisivad ilma vanemateta, peavad dokumentidele lisaks esitama môlema vanema notariaalselt kinnitatud nôusoleku, kus muu hulgas on märgitud ka kutsuja/vastutaja andmed Mauritiusel.

Rohkem informatsiooni:
Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5911

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

VIISA PIIRIL: ANTAKSE kuni 1-ks kuuks

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
* edasi- tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavad rahalised vahendid (umbes 100 USD päevas/ inimese kohta)
* soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Vastav informatsioon:

Venemaa Välisministeerium:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

NB! Lapsed alla 18.a. oma passiga, kes reisivad ilma vanemateta, peavad dokumentidele lisaks esitama môlema vanema notariaalselt kinnitatud nôusoleku, kus muu hulgas on märgitud ka kutsuja/ vastutaja andmed Mauritiusel.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisat tuleb taotleda saatkonnast.

1. Vajalikud dokumendid:
* passikoopia, passi kehtivus vähemalt 6 kuud peale viisa lôppu
* koopia kas elamis- ja tööloast Eestis(kehtiv vähemalt 6 kuud peale viisa lôppu) või ID-kaardi MÕLEMAST POOLEST (kehtiv vähemalt 6 kuud peale viisa lôppu)
* 1 ankeet/ täita trükitähtedega ja inglise keeles
* 2 värvilist passifotot, mitte vanemad kui 6 kuud

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering (lennunumbriga)
* kinnitatud hotelli broneering, kinnitus peab olema saadetud otse hotellist Mauritiuselt kas saatkonda või on olemas taotlejal koos viisadokumentidega

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* erakutse (koopia)
* ärikutse (originaal)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Tähtaeg:
* vähemalt 3 nädalat konsulaadi siseselt.

Air Tours Estoni teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalôiv:
* viisa tasuta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond on avatud E-R kell 9.00-16.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* passi pole vaja saatkonda saata, viisakinnitus saadetakse taotleja poolt esitatud emaili aadressile. Mauritiusele saabudes peab olema piiril ette näidata välja prinditud viisakinnitus, koos järgmiste dokumentidega:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi, koos elamisloaga Eestis(kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi)
* kinnitatud edasi- tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavad rahalised vahendid(umbes 100 USD päevas/ inimese kohta)
* soovitav reisikindlustus kogu viisa perioodiks

NB! lapsed alla 18.a. oma passiga, kes reisivad ilma vanemateta, peavad dokumentidele lisaks esitama vanemate notariaalselt kinnitatud nôusoleku, kus muu hulgas on märgitud ka kutsuja/vastutaja andmed Mauritiusel.

Kuna saatkond asub Saksamaal, siis on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel. Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MEHHIKO, MX

Embassy of the United Mexican States
Simonkatu 12 B 7th. fl., 00100 Helsinki/ Finland
Tel: +358 9 586 0430 üldtelefon
+358 9 586 04322(konsulaarosakond)
+358 9 586 04323(konsul); Faks: +358 9 694 9411
e-mail: mexican.embassy@welho.com

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba turismi eesmärgil kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud päerast reisi
* piisavad rahalised vahendid
* piiril tuleb täita maale sisenemise kaart (FMT), mille maksumus on umbes 22 USD. Tavaliselt lisavad lennufirmad selle juba piletihinnale, maale saabumise kaardi (FMT) saab kas lennufirma käest või lennujaama check-in`st.

NB!Kui Mehhikosse sisenemine ei toimu lennukiga, peab täitma maale saabumise kaardi (FMT) piiripunktis ja tasuma kaardi eest 22 USD.
* soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Soovitav on vältida omal käel reisimist:
* Tijuana,
* Ciudad Juarez,
* Chihuahua ja
* Culiacani linnadesse ning
* Oaxaca ja
* Chipase osariikidesse.

Soovitav on kasutada kohalikke olusid hästi tundvate turismifirmade teenuseid ja infot.

Lisainformatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5809

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

NB! Iga taotleja peab minema isiklikult saatkonda, eelnevalt tuleb saatkonnas kokku leppida aeg!

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* passikoopia
* 1 ankeet
* 1 värviline passipilt
* reisikindlustus (kogu viisa perioodiks)

LISADA TURISMI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles),kus on kirjas:
ametikoht, mis ajast töötab, kuupalk ning millega firma tegeleb
* ôpilase puhul koolitôend (inglise keeles)
* pangatôend

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse, mis on kinnitatud Mexico City's asuvas Institutio Nacional de Immigraciaon-is.
* erakutse (notariaalselt kinnitatud, võib saata faxiga)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles, ametikoht, kuupalk, mis ajast töötab, millega firma tegeleb
* pangatõend (inglise keeles)
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Viisalôiv:
NB! Viisalõiv eelnevalt saatkonnast üle täpsustada, kuna see sõltub USD / EUR kursist!
Viisalõiv tuleb tasuda saatkonnale sularahas viisadokumentide sisse andmisel.
* turismiviisa 30 EUR
* äriviisa 141 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* kuni 4 nädalat saatkonna siseselt.

Kasutades Air Tours Estonia teenust, lisandub veel 3 päeva passide viimiseks ja - toomiseks ning sisemiseks logistikaks.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond võib nõuda lisadokumente

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5809

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused samad, mis Vene passi puhul.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: Moldova, MD

Embassy of the Republic of Moldova
str. Belarusskaia, 2, 220030 Minsk/ Belarus
tel: + 375 172 89 14 41, 89 12 17
fax: + 375 172 89 11 47
email: emmdby@anitex.by

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

1. Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid

Vastav informtasioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5810

Moldova Kultuuri-ja Turismiministeerium:
http://www.turism.md/eng/section/294/

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

1. Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid.

Vastav informatsioon:

Moldova Kultuuri-ja Turismiministeerium:
http://www.turism.md/eng/section/294/

Venemaa Välsiministeerium:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Võimalik on vormistada ainult 1-kordse sisenemisega kuni 30 päevast viisat.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppu
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia kaardi mõlemast poolest)- kehtiv vähemalt 6 kuud pärast viisa lõppu
* 1 värviline passifoto
* töökoht (firma nimi, aadress, telefon ja amet)
* taotleja kodune aadress ja telefon
* kutse, mis on olemas kas taotlejal(originaal) või kutse vormistatakse Air Tours Estonia kaudu
* address (eraisiku puhul) või hotelli nimi/ aadress, kus peatutakse Moldovas

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
(kehtib kuni 48 tundi pärast sisenemist):
* pôhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

NB! Traniitviisa puhul tuleb täpsustada saatkonnast üle viisalõiv ja viisa vormistamise aeg.

2. Tähtaeg:
* tavaviisa - kuni 15 päeva
* kiirviisa - kuni 10 päeva

3. Viisalôiv:
* tavaviisa - 2 334 EEK (koos Air Tours Estonia teenustasuga)
* kiirviisa - 2 648 EEK (koos Air Tours Estonia teenustasuga)

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* passis peab viisa jaoks olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MONGOOLIA, MN

The Honorary Consulate of Mongolia
Ravalsintie 2, Kirkkonummi FIN-02400/ Finland
Tel: + 358 9 2211541 Fax: + 358 9 2953595
e-mail: consulate@mongolia.fi
kodulehekülg: http://www.mongolia.fi

Viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

1.Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
* ankeet (turismi- ja transiitviisa puhul), ankeet täita inglise keeles ja trükitähtedega
* 1 värviline passifoto

LISADA ÄRIVIISA KORRAL:
* äriviisa ankeet (saab saatkonnast, ankeet täita inglise keeles ja trükitähtedega
* kutse Mongooliast, kutse peab olema kinnitatud Mongoolia Välisministeeriumis ning selle võib saata kas faxi või meili teel otse Mongoolia Konsulaati Helsingis

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
* põhimaa viisa

2. Tähtaeg ja viisalõiv:

NB! Kuna Mongoolia Konsulaat asub Kirkkonummis, lisandub Air Tours Estonia teenustasule ning viisalõivule 10 EUR passi kohta.

Air Tours Estonia viisateenuse hinnakiri.

Ühekordse sisenemisega viisa, pikkusega kuni 30 päeva:
* 10 tööpäevaga - 50 EUR
* 8 tööpäevaga - 55 EUR
* 5 tööpäevaga - 75 EUR

Kahekordse sisenemisega viisa, pikkusega kuni 15 päeva iga sisenemine:
* 10 tööpäevaga - 100 EUR
* 8 tööpäevaga - 110 EUR
* 5 tööpäevaga - 150 EUR

** Ühekordse sisenemisega transiitviisa - viisaga saab Mongoolias viibida kuni 5 päeva pärast riiki sisenemist:
* 10 tööpäevaga - 40 EUR
* 8 tööpäevaga - 45 EUR
* 5 tööpäevaga - 55 EUR

** Kahekordse sisenemisega transiiviisa- viisaga saab Mongoolias viibida kuni 5 päeva pärast riiki sisenemist:
* 10 tööpäevaga - 80 EUR
* 8 tööpäevaga - 90 EUR
* 5 tööpäevaga - 110 EUR

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks

3. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* VIISA KEHTIVUS:
Mongoolia viisa väljastatakse alates viisadokumentide käsitlusse võtmise kuupäevast kuni kolmeks kuuks. Selle perioodi jooksul peavad olema toimunud kõik riiki sisenemised ja väljumised. Viisal on kirjas lubatud päevade arv, mida ei tohi riigis viibides ületada.
* viisaosakond avatud E-N kell 10.00 -11.30, reedeti suletud.
* viisaküsimustele vastatakse ainult teisipäeviti kell 12.30-13.30.
* TRANSIITVIISA taotlemisel tuleb ankeedis punktis 23 märkida ``transit``.

Mongoolia reisiinfo:
http://www.mongoliatourism.gov.mn/

PUNANE PASS, ELAMIS - JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisat saab vormistada Mongoolia Saatkonnas MOSKVAS:

Borisoglebsky pereulok 11, 121069 Moscow/ Russian Federation
Tel: + 7 095 2903061/ 2906792; Fax: + 7 095 2914636

Kuna saatkond asub Moskvas, pole Air Tours Estonia kaudu võimalik viisat vormistada. Taotleja peab täpsustama üle saatkonnast vajalikud dokumendid, viisa käsitluse aja ning viisalõivud.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisat saab vormistada saatkonnas Moskvas.

Kuna saatkond asub Moskvas, pole reisibüroo kaudu võimalik viisat vormistada. Taotleja peab täpsustama üle saatkonnast vajalikud dokumendid, viisa käsitluse aja ning viisalõivud.

NB! Eesti hallil välismaalase passil peab olema kas elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MONTENEGRO, ME

Embassy of the Republic of Serbia
Kulosaarentie 36, 00570 Helsinki, Finland
Tel: +358 9 684 8522, 684 7466
Faks: +358 9 684 8783
e-mail: konz.ambasgchki@kolumbus.fi
kodulehekülg: http://www.kolumbus.fi/info.ambasghki/english.htm

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba 90 päeva poole aasta jooksul.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi.

Vajadusel tuleb piiril ette näidata:
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid

NB! Kui majutus ei toimu hotellis, motellis ega turismiga seotud majutusettevõttes- tuleb välismaalasel end registreerida kohalikus politseiamtis päeva jooksul pärast riiki saabumist või 24h jooksul pärast aadressi muutumist Montenegros. Registreerimise kinnitust võidakse küsida riigist väljumisel.

Vastav informatsioon:
Montenegro Välisministeerium:
http://www.mip.gov.me/en/index.php/Visa-Information/useful-information.html

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba: AINULT turismi eesmärgil kuni 30 päeva.

Piiril tuleb taotleda turistikaarti, mis on tasuta.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid (umbes 50 EUR päevas/inimene)
* hotelli voucher
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks

Kui majutus ei toimu hotellis, motellis ega turismiga seotud majutusettevõttes- tuleb välismaalasel end registreerida kohalikus politseiamtis päeva jooksul pärast riiki saabumist või 24h jooksul pärast aadressi muutumist Montenegros. Registreerimise kinnitust võidakse küsida riigist väljumisel.

Vastav informatsioon:

Montenegro Välisministeerium:
http://www.mip.gov.me/en/index.php/Visa-Information/useful-information.html

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Turismiviisat saab taotleda Montenegro piiril või eelnevalt Serbia Saatkonnas Helsingis.

Viisat piirilt: AINULT kuni kaks nädalat, hind: 50 EUR.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletid
* hotelli voucher
* piisavad rahalised vahendid (umbes 50 EUR päevas/inimene)
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks

Viisa Serbia Saatkonnast Helsingis

2. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* passikoopia isikuandmetest
* koopia elamis- ja tööloast Eestis või ID-kaardi mõlemast poolest, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* 1 ankeet
* 1 värviline passifoto, mitte vanem kui 6 kuud
* edasi-tagasi piletite broneering
* kindlustus kogu viisa perioodiks

LISADA TURISMIREISI PUHUL:
* hotelli broneering

LISADA KUTSEGA REIS PUHUL:
* erakutse (notariaalselt kinnitatud)
* ärikutse (originaal)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)

LISADA TRANSIIDI PUHUL:
* põhimaa viisa

3. Viisalôiv:
* ühekordne viisa- 20 EUR
* kahekordne viisa- 40 EUR
* mitmekordse sisenemisega viisa- 70 EUR
* lapsed alla 14.a.- viisalõivust 50 % allahindlust

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale

Air Tours Estonia teenustasule lisandub lisatsu 295 EEK (taotlja kohta) passi viimise eest saatkonda.

4. Tähtaeg:
* umbes 6 nädalat konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

5. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* Kõigepealt saadetakse viisadokumendid ilma passita saatkonda Helsingis.
Kui Montenegrost on olemas viisakinnitus, tuleb saatkonda saata ka pass ja tasuda viisalõiv.
* saatkond avatud E-R kell 09.00-16.00, konsulaarosakond T ja N kell 10.00-15.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente.
* Kui majutus ei toimu hotellis, motellis ega turismiga seotud majutusettevõttes- tuleb välismaalasel end registreerida kohalikus politseiamtis päeva jooksul pärast riiki saabumist või 24h jooksul pärast aadressi muutumist Montenegros.
Registreerimise kinnitust võidakse küsida riigist väljumisel.

Vastav informatsioon:
Montenegro Välisministeerium:
http://www.mip.gov.me/en/index.php/Visa-Information/useful-information.html

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MOSAMBIQUE, MZ

Embassy of the Republic of Mozambique
Sturegatan 46, 4 fl.,114 36 Stockholm
tel: +468 666 0350; faks: +468 663 6729
Email: info@embassymozambique.se
Koduleht: http://www.embassymozambique.se/us/

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

LENNUJAAMAST: * Ühekordse sisenemisega turismiviisa max. 30 päeva
/SAAB KOHAPEAL PIKENDADA kuni 60 päeva/
* ühekordse sisenemisega äriviisat max. 30 päeva
/SAAB KOHAPEAL PIKENDADA kuni 60 päeva/

Hind: ca 25 USD

Piiril peab olema ette näidata:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu, passis peab olema vähemalt 1 vaba lehekülg
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid

SOOVITAV: vormistada viisa ette saatkonnas Stockholmis:

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi loppu
* ankeet (täita trükitähtedega, inglise keeles )
* 2 värvilist fotot
* reisibüroo kiri

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotellli broneering

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* erakutse (kutsujaks on eraisik) Mosambiigist, originaal ja notariaalselt kinnitatud. Kui kutsuja katab kõik reisiga seonduvad kulud-peab see olema ka kutses kirjas.
* firmakutse- originaal.Kui kutsuja katab kõik reisiga seonduvad kulud-peab see olema ka kutses kirjas.
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)- lisada firmakutse korral

2. Tähtaeg:
* tavakäsitlus - 7 tööpäeva konsulaadi siseselt
* kiirviisa - 3 tööpäeva konsulaadi siseselt

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 4 päeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalõiv:

Tavakäsitlus:
* ühekordse sisenemisega viisa(kuni 30 päeva)- 350 SEK
* transiitviisa (kuni 7 päeva)- 350 SEK
* mitmekordse sisenemisega viisa(kuni 90 päeva)- 450 SEK

Kiirviisa:
* ühekordse sisenemisega viisa(kuni 30 päeva)- 500 SEK
* transiitviisa (kuni 7 päeva)- 500 SEK
* mitmekordse sisenemisega viisa(kuni 90 päeva)- 700 SEK

Viisalõivule lisandub pangaülekande tasu 350 EEK kogu maksekorralduse kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

The Embassy of Mozambique,
Bank Account nr. 5240 - 3311472, SEB;
IBAN: SE07 5000 0000 0524 0331 1472
BIC: ESSESESS

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud: E-R kell 09.00-13.00/ 14.00-16.00
viisaosakond: E-R kell 10.00-13.00
* passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* ühekordse sisenemisega viisa ja transiitviisa kehtivus on 60 päeva alates viisa väljastamise kuupäevast.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused ja- lõivud samad nagu Eesti passi puhul.

Viisadokumentidele lisada:
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi lõppu.

1. Tähtaeg:
* olenevalt sellest, kui kiiresti saadakse vastus Mosambiigist.

HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisat saab taotleda ainult saatkonnast Stockholmis.

Viisatingimused ja- lõivud samad , mis Eesti passi puhul, v.a tähtaeg.
Vastus viisa väljastamise kohta võib võtta kaua aega.
Viisa saamine pole garanteeritud.

Viisadokumentidele lisada: elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi loppu.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: MYANMAR e. BIRMA, MM

Embassy of the Union of Myanmar
Thielallee 19, 14195 Berlin,Germany
Tel: + 49 30 2061570; Fax: + 49 30 20615720
E-mail: visa@botschaft-myanmar.de
kodulehekülg: http://www.botschaft-myanmar.de

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 2 ankeeti
* 1 "Arrival report" vorm
Ankeedid ja "Arrival report" vorm täita inglise keeles ja trükitähtedega
* 3 värvilist passifotot , mitte vanemad kui 6 kuud

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi lennupiletite broneering
* hotelli broneering

2. Tähtaeg:
* 3 tööpäeva konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 4-5 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalôiv:
* turismiviisa (ühekordse sisenemisega) - 25 EUR

Viisalõivule lisandub rahvusvahelise pangaülekande tasu - 350 EEK kogu maksekorralduse kohta.

Lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

Deutsche Bank AG,
Unter den Linden 13-15, D-10117 Berlin
Account: 4350773, BLZ (bank code): 100 700 00
Swift Code: DEUTDEBBXXX
IBAN: DE 78100700000435077300

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud: E-R kell 10.00-16.00
* passis peab olema viisa jaoks vähemalt 2 vaba lehekülge
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* TURISMIVIISA VÄLJASTATAKSE kuni kolmeks kuuks alates viisa välja andmise kuupäevast,Myanmaris saab viibida kuni 28 päeva alates riiki sisenemise kuupäevast.
* kui soovitakse kaasa vôtta mobiitelefoni vms. peab eelnevalt taotlema saatkonnast eriluba selle maale viimiseks,võtta ühendust saatkonnaga
* kui tegemist on grupireisiga, on vajalik saatkonnale esitada pakettreisi kinnitus Myanmari poolselt ametlikult reisikorraldajalt.
* Saatkond võib nõuda lisadokumente.

Rohkem infot:
http://www.botschaft-myanmar.de/4.html, -"tourist visa form".

Kuna saatkond asub Saksamaal, siis on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: NAMIIBIA, NA

Embassy of the Republic of Namibia
Luntmakargatan 86-88 SE-113 51 Stockholm, Sweden
tel: +46 8 442 98 00; fax: +46 8 612 66 55
email: info@embassyofnamibia.se
kodulehekülg: http://www.embassyofnamibia.se

viimati muudetud:23.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 2 värvilist fotot (dokumendi formaat)
* ankeet:
http://www.embassyofnamibia.se/dmdocuments/visa.pdf
NB! ankeedil ei tohi olla parandusi!

LISADA TURISMI KORRAL:
* edasi-tagasi lennupiletite broneering
* hotelli broneering

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
* põhimaa viisa

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* erakutse
* firmakutse
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* hotelli broneering, kui kutsuja ei korralda majutust

2. Viisalõiv:
* 400 SEK
võimalik taotleda ainult ühekordse sisenemisega viisat.

Viisalõivule lisandub pangaülekande tasu 350 EEK kogu maksekorralduse kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

Panga rekvisiidid:
Embassy of Namibia
SEB.Swift code: ESSESESS
SEB IBAN No. SE0950 0000 0005 2771 0156 41
SEB Account Number: 5277 10 156 41

3. Tähtaeg:
* 7 tööpäeva konsulaadi siseselt

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

Kuna saatkond asub Stockholmis, siis on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Turismireisi korral viisavaba kuni 90 päeva.

Pass peab olema kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.

Vastav informatsioon:

Namiibia Saatkond Stockholmis:
http://www.embassyofnamibia.se

Vene Föderatsiooni Välisministeerium:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa saamine Air Tours Estonia kaudu pole võimalik.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: NEPAAL, NP

Embassy of the Kingdom of Nepal
2-Neopalimovsky Per. 14/7 Moscow, Russian Federation
tel: +7495 244 0215; faks: +7495 244 0000
e-mail: nepalemb@mtu-net.ru

viimati muudetud: 23.11.2008

EESTI PASS

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

TÄHELEPANU! Poliitiline olukord Nepalis on ebakindel ning seoses sellega soovitab Välisministeerium vältida võimalikke rahvakogunemisi ning meeleavaldusi Kathmandus ja mujal riigis.
Reisi planeerides peaks end kindlasti kurssi viima viimaste arengutega, kuna poliitilise olukorra pingestumine võib kaasa tuua vägivallalained kõikjal riigis.

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5919

Viisa vajalik.

Turistiviisa (ühekordse sisenemisega, kehtiv kuni 60 päeva alates riiki sisenemisest) on võimalik vormistada AINULT:
* Tribhuvan Rahvusvahelisest Lennujaamast,
* Kathmandus või
* saatkonnas Moskvas.

1. Viisa vormistamiseks lennujaamas on vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* 2 värvilist passifotot

Viisalõiv - 30 USD.

MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisat on vôimalik vajadusel pikendada:
* Nepali Immigratsiooniametis Bhrikutimandapis,
* Kathmandus:
Tel : + 977-1-223590 / 222453 / 223681
Fax : + 977-1-223127
Email : deptimi@ntc.net.np
Web: http://www.immi.gov.np
Avatud: suvel: E-R –09.00-17.00 ,
talvel: 09.00-16.00 (November-Veebruar)
Avalduste vastuvõtt:
E-R suvel 9:00 -15:00,
talvel 9:00 - 14:00.

Nepaali reisiinfo:
http://welcomenepal.com/promotional/

Kui viisat soovitakse vormistada saatkonnas Moskvas, peab taotleja isiklikult saatkonnaga ühendust võtma.
Air Tours Estonia kaudu pole võimalik viisat vormistada.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.
Viisat saab vormistada ainult saatkonnas Moskvas.

Viisatingimused ja tähtaeg täpsustada üle saatkonnast Moskvas.

Lisada viisadokumentidele:
elamis- ja tööluba Eestis või ID- kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi.

Air Tours Estonia kaudu viisat vormistada pole võimalik.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: NIGEERIA, NG

Suurbritannia Saatkond
Wismari 6, Tallinn 10136
tel: 6 674 716; faks: 6 674 725
e-mail: tallinnvisainfo@fco.gov.uk
infotallinn@fco.gov.uk
Kodulehekülg: http://ukinestonia.fco.gov.uk/en/visas/visa-to-commonwealth

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

Iga taotleja peab minema isiklikult saatkonda.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* 1 värviline passipilt (45mm x 35mm), heledal taustal, mitte vanem kui 6 kuud
* internetis täidetud viisaankeet:
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/

Ankeet tuleb peale täitmist välja printida ja taotleja poolt allkirjastada.
Ankeedi täitmisel tuleb kinni panna kohe intervjuu aeg saatkonnas.
Ankeeti täites kasutada suuri tähti (CAPS LOCK)
Ankeeti märkida kohale:
* Purpose of Application- Overseas territory or Commonwealth
* Type of Application- tuleb valida, kas- Commonwealth Application või Overseas Territory Application

LISADA TURISMIREISI JA TRANSIIDI KORRAL:
* põhimaa viisa (transiidi korral)
* hotelli broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga), turismireisi korral
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* erakutse (originaal) koos kutsuja passikoopiaga
* firmakutse (originaal)
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* hotelli broneeringu kinnitus, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* töökoha garantiikiri(inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

2. Tähtaeg:
* umbes 10 tööpäeva saatkonna siseselt.

3. Viisalõiv:
* ühekordse sisenemisega viisa - 893 EEK

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisasaatkond avatud E- N kell 10.00-12.30
* telefoni teel saab viisainfot E-R kell 14.00-15.00
* viisaosakond on 2009 a. suletud järgmistel kuupäevadel:
24.12, 25.12, 28.12.
* kui reisib alla 18 a. laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).

NB! Kõik dokumendid peavad olema originaalid või kinnitatud koopiad.
Saatkond ei tagasta taotlejale originaal dokumente!

Saatkond võib nõuda lisadokumente.

VIISAINTERVJUU:
* uue viisataotluse süsteemi kohaselt koosneb Suurbritannia viisa taotlemine:
internetis avalduse täitmisest, kodulehel külastusaja kinnipanemisest ja saatkonnas käimisest. Lisaks peab viisa taotleja Saatkonnas andma sõrmejäljed ja esitama lisadokumendid
* viisaintervjuul peab taolteja olema 15 minutit varem

* lapsed alla 14 a. saavad minna intervjuule koos vanemaga.
Lapsed alates 14 a. peavad minema intervjuule üksinda, ilma vanemata.

VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

NB! Vajalik elamis- ja tööluba Eestis, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi või ID-kaart (originaal), kehtiv väähemalt 6 kuud pärast reisi.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

NB! Vajalik elamis- ja tööluba Eestis, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi või ID-kaart (originaal), kehtiv väähemalt 6 kuud pärast reisi.

NB! Ankeeti täites tuleb kodakondsust valides (country of nationality) sisestada ripp-menüüst: Stateless (1954 convention).

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: NICARAGUA, NI

Embassy of the Republic of Nicaragua
Kastelsvej 7, st 2100 Copenhagen, Denmark
tel: + 45 355 55 48 70 ; faks: + 45 355 55 48 75
e-mail: embajada@emb-nicaragua.dk

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

EV kodanikud võivad Nicaraguas viibida viisavabalt 90 päeva poole aasta jooksul.

Nicaraguasse sisenedes:
* tuleb osta turistikaart, HIND ca 5 USD.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletid
* päevaraha, vähemalt 200 USD

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisat saab vormistada Nicaragua Saatkonnas Moskvas.

Kuna saatkond asub Moskvas, pole viisa vormistamine Air Tours Estonia kaudu võimalik.

Saatkonna kontaktid:

Embassy of the Republic of Nicaragua
Mosfilmovskaya 50 Korpus 1,
117330 Moscow, Russian Federation
Tel.: + 7 495 93 82 009
Fax: + 7 495 93 82 009
email: luis.molina@cancilleria.gob.ni

Nicaraguasse sisenedes:
* tuleb lisaks osta piirilt turistikaart, HIND ca 5 USD.

HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Ei aksepteeri Eesti halli välismaalase passi.

Air ToursEstonia kaudu pole võimalik viisat saada.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: NORRA, NO

Norra Kuninglik Saatkond
Harju 6, IV korrus, Tallinn 15054
Tel: 6 271 000; Faks: 6 271 001
email: Emb.Tallinn@mfa.no
kodulehekülg: http://www.norra.ee

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva kuue kuu jooksul.

Reisimiseks sobib: * kehtiva pass või
* lejtiv ID-KAART

Viisavabalt Norras viibimine ei anna luba Norras töötamiseks.
Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:
Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5812

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui on olemas kehtiv elamis- ja tööluba Eestis- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07, viisavaba, eeldusel, et on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

1. Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:
* Norra saatkond
http://www.norra.ee/info/hallpass/thirdstates/thirdstatesvisa.htm

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Norra kohta
http://www.vm.ee/?q=et/node/5812

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: OMAAN, OM

Embassy of the Sultanate of Oman
Clayallee 82, D-14195 Berlin/ Germany
Tel: + 49 30 810050; Faks: + 49 30 81005199
E-post: botschaft-oman@t-online.de

Viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

EV kodanikud omanikud võivad taotleda piiril:
* ühekordse või
* mitmekordse sisenemisega viisat, kui on täidetud järgmised nõuded:

1. Ühekordse sisenemisega viisa (Visit Visa), vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud viisa taotlemise ajal
* viisaankeet, mille saab kohapealt
* edasi-tagasi piletid

Viisa kehtivus: alates viisa taotlemise kuupäevast kuni 6 kuud.
NB! Omaanis saab viisaga viibida alates riiki sisenemise kuupäevast kuni 1 kuu.
Viisalõiv - 6 OMR (võib maksta ka teistes valuutades).
Viisat saab pikendada kohapeal kuni 1-ks kuuks.
Taotlus tuleb esitada: Directorate General of Passport & Residency, viisa pikendamise tasu on 6 OMR taotleja kohta.

2. Mitmekordse sisenemisega viisa, vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 1 aasta viisa taotlemise ajal
* viisaankeet, mille saab kohapealt
* edasi-tagasi piletite olemasolu

Mitmekordse sisenemisega viisa kehtivus on alates viisa taotlemise kuupäevast kuni 1 aasta.
Viisa kehtivuse jooksul saab Omaanis viibida korraga 3 nädalat pärast igat sisenemist.
Iga riigist väljumise ja uuesti riiki sisenemise vahe peab olema omakorda 3 kuud.
Viisalõiv 10 OMR (võib maksta ka teistes valuutades).
NB! Kohapeal viisat pikendada pole võimalik.

Rohkem informatsiooni:
http://www.rop.gov.om/english/dg_passport_countrylist1.asp

PUNANE VENE PASS, ELAMIS -JA TÖÖLUBA EESTIS

Vene kodanikud saavad taotleda AINULT ühekordse sisenemisega turismiviisat (Tourist Visit Visa) lennujaamast Omaanis, kui reisitakse reisikorraldaja poolt organiseeritud reisipaketiga. Reisipakett peab sisaldama kinnitatud hotellibroneeringut koos edasi- tagasi lennupiletitega (kas Oman Air või Gulf Air).

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud viisa taotlemise ajal
* viisaankeet, mille saab kohapealt
* kinnitatud reisipakett koos hotelli broneeringu ja lennupiletitega

Ühekordse sisenemisega viisa kehtivus on alates viisa taotlemise kuupäevast kuni 6 kuud.
Omaanis saab viisaga viibida alates riiki sisenemise kuupäevast kuni 1 kuu.
Viisalõiv - 6 OMR (võib maksta ka teistes valuutades).

Täpsem informatsioon lennujaamast Omaanis saadava turismiviisa kohta:
http://www.rop.gov.om/english/dg_passport_visa_singleentry.asp - vaata edasi Nationals of countries listed in country list 2
http://www.rop.gov.om/english/dg_passport_countrylist2.asp
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS -JA TÖÖLUBA EESTIS

Ei aksepteeri Eesti halli välismaalase passi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: PAKISTAN, PK

Embassy of Pakistan
Karlavagen 65,1st Floor 114 49 Stockholm, Sweden
Tel: +468 203300; faks: +468 249233
e-mail: consular@pakistanembassy.se
kodulehekülg: http://www.pakistanembassy.se

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

TÄHELEPANU!
Seoses terrorismi ohuga kaaluda Pakistani sõitmist vaid vältimatul vajadusel. Kohapeal on soovitav kasutada ülimaid ettevaatusabinõusid, vältida võimalikke ohupiirkondi ning järgida kohalike võimude korraldusi. Riigis esineb vägivalda, enesetapu terroristide pommirünnakuid kui ka inimrööve. Välismaalaste Pakistanis viibimine ei ole turvaline. Enne vältimatut reisi soovitab välisministeerium end registreerida ja täpsustada oma reisikindlustuse tingimusi seoses Pakistanis esinevate võimalike ohtudega.
Seoses opositsiooni rahutustega soovitab välisministeerium vältida suuri rahvakogunemisi Pakistani Punjabi provintsis ja ka mujal riigis. Samuti tuleks vältida Afganistaniga piirnevaid alasid, FATA (Federally Administered Tribal Areas) alasid ja Swati Loodepiiri provintsis. Tuleb arvestada välismaalastele esitatavate liikumispiirangute ja suurte julgeolekuriskidega

Vastav informatsioon:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5813

Eesti passile on viisa vajalik.

NB! turismiviisat Pakistani pole võimalik vormistada, taotleda saab ainult kas kutsega-või äriviisat!

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 1 ankeet
* 2 värvilist fotot (dokumendi formaat)
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotellibroneeringu kinnitus

LISADA KUTSEGA REISI/ÄRIVIISA KORRAL:
* töökoha garantiikiri(inglise keeles), nõuded garantiikirjale:
http://www.pakistanembassy.se/forms/htmls/visaReqbusiness.htm
* kutse Pakistanist

nõuded kutse vormistamiseks:
http://www.pakistanembassy.se/forms/htmls/visaReqbusiness.htm

* juhul kui tegemist on turismireisiga, peab olema reis broneeritud läbi Pakistani turismifirma ning vastav kinnitus Pakistanist peab olema viisadokumentidega kaasas.

Rohkem informatsiooni:
http://www.tourism.gov.pk/travel_guide.html

2. Viisalôiv, täpsustada üle saatkonnast (võivad muutuda):
* kutsega viisa, ühekordse sisenemisega- 580 SEK
* äriviisa, ühekordse sisenemisega -1 000 SEK
* äriviisa, kahekordse- ja mitmekordse sisenemisega- 1 500 SEK

Viisalõivule lisandub pangaülekande tasu 350 EEK kogu maksekorralduse kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

Embassy of Pakistan
SEB Account no 5277 10 109 68
IBAN: SE80 5000 0000 0527 7101 0968
Swift: ESSESESS

3. Tähtaeg:
* 6 tööpäeva konsulaadi siseselt

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:

NB! Ajakirjanikele kehtivad rangedemad viisanõuded.
Rohkem infot:
http://www.pakistanembassy.se/forms/htmls/visareqjour.htm
* saatkond avatud: E-R 9.30-11.30
* viisainfot saab: E-R 14.30-17.00
* passis peab olema vähemalt 2 vaba lehte
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

Kuna saatkond asub Stockholmis,on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused samad, mis Eesti passi puhul, v.a viisalõiv.

Lisada viisadokumentidele: elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi.

1. Viisalõiv, täpsustada üle saatkonnast (võivad muutuda):
* äriviisa/ kutsega viisa, ühekordse sisenemisega- 620 SEK
* äriviisa/ kutsega viisa mitmekordse sisenemisega – 2 050 SEK

Viisalõivule lisandub pangaülekande tasu 350 EEK kogu maksekorralduse kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused ja -lõivud samad, mis Eesti passi puhul.

Lisada viisadokumentidele: elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: PANAMA, PA

Honorary Consul of Panama
Uudenmaankatu 4-6 E 19, 00120 Helsinki/ Finland
tel: +358 9607 097 fax: +358 9646 047

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Turismi eesmärgil: viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtivb vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite olemasolu
* piisavad rahalised vahendid
* turistikaart, mille saab lennufirma esindusest kohapeal, kaardi maksumus on umbes 5 USD.

Rohkem infot Panama kohta:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5926

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* passikoopia
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 1 ankeet
* 2 värvilist fotot
NB! pass saadetakse saatkonda siis, kui on tulnud viisakinnitus.

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* pangatõend (inglise keeles)

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* pôhimaa viisa

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse (võib olla faxitud)
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)

2. Tähtaeg:
* 2,5 nädalat konsulaadi siseselt, oleneb kui kiiresti saadakse vastus Panamast

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalôiv:
* 38 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisadokumendid saadetakse koos passikoopiaga saatkonda, kui vastus viisa väljastamise kohta on olemas, tuleb saatkonda saata pass.
* viisat on võimalik ette teha kuni 1 kuu enne reisi
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisatingimused on samad, mis Vene passile.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: PERUU, PE

Embassy of the Republic of Peru
Annankatu 31-33 C 44, 00100 Helsinki/ Finland
tel: +358 9 759 94013; fax: +358 9 759 94040
email:consular@peruemb.inet.fi

NB! Võimalust turisti- ja äriviisa hankimiseks pakub Peruu Vabariigi konsulaat Eestis
Anne 75-18, 50704 Tartu/ Eesti
Hr Ricardo Mateo Durand
tel: (07) 484 724
mbl: 050 56 365
e-mail: pupomateo@hotmail.com

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Turismi eesmärgil viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu

Viisat saab kohapeal pikendada kuni 30 päeva, hind ca 20 USD

Ärireisi korral: viisa taotleda eelnevalt Peruu Vabariigi konsulaadist Eestis või Peruu Vabariigi Saatkonnast Helsingis.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
Viisa saamine praktiliselt vôimatu.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: POOLA, PL

Poola Suursaatkond
Suur Karja 1, 10140 Tallinn/ Eesti
tel: + 372 6278 206; fax: + 372 6445 221
E-mail: poola.info@mail.ee
kodulehekülg: http://www.tallinn.polemb.net/

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 3 kuud.

Reisimiseks sobib: * kehtiva passi või
* kehtiv ID-kaart

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5814

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui on olemas kehtiv EV elamis- ja tööluba, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 Viisavaba, eeldusel, eton olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Poola kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5814

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: PRANTSUSMAA, FR

Embassy of France
Raina bulvaris 9, Riga LV-1050/ Latvia
Tel: + 371 6703 6600 ; Fax: + 371 6703 6666
E-mail : webmestre.ambafrance-lv@diplomatie.gouv.fr
Koduleht : http://www.ambafrance-lv.org

Viisaosakond on avatud: E-R kell 09.00-12.00
Viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva.

Reisimiseks sobib: * kehtiv pass või
* kehtiv ID-kaart

Soovitav on reisikindlustuse olemasolu.

Viisavaba kuni 90 päeva 6 kuu jooksul Prantsuse ülemeredepartemangudes:
Prantsuse Guajaana, Réunion, Martinique ja Guadeloupe

Saab siseneda nii kehtiva Eesti kodaniku passi või ID kaardiga.

Viisavaba kuni 1 kuu Prantsuse ülemeraladel:
Prantsuse Polüneesia, Uus-Kaledoonia, Wallis ja Futuna, Prantsuse Lõunaalad ja Prantsuse territoriaalühendustel: Mayotte, Saint-Pierre ja Miquelon.

Saab siseneda nii kehtiva Eesti kodaniku passi või ID kaardiga.

Lisainformatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/est/kat_443/5568.html

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (kas inglise- või prantsuse keeles).

PUNANE VENE PASS, ELAMIS -JA TööLUBA EESTIS
Kui on olemas EV kehtiv elamis- ja tööluba, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 Viisavaba, eeldusel, et on olemas kas alaline või tähtajaline EV elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

NB! Prantsusmaa ülemereterritooriumidel Schengeni viisad ei kehti.
Viisat saab vormistada saatkonnas Riias.

Lisainformatsioon:

Prantsuse Suursaatkond Riias:
http://www.ambafrance-lv.org/spip.php?article560

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Prantsusmaa kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5816

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: PORTUGAL, PT

Embassy of France
Raina bulvaris 9, Riga LV-1050/ Latvia
Tel: + 371 6703 6600 ; Fax:+ 371 6703 6666
E-mail : webmestre.ambafrance-lv@diplomatie.gouv.fr
Koduleht : http://www.ambafrance-lv.org
Viisaosakond on avatud: E-R kell 09.00-12.00

Viimati muudetud: 06.05.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 3 kuud.

Reisimiseks sobib: * kehtiv pass või
* kehtiv ID-kaart

Soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks.

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
ttp://www.vm.ee/?q=et/node/5815

PUNANE VENE PASS, ELAMIS -JA TööLUBA EESTIS

Kui on olemas kehtiv elamis- ja tööluba Eestis- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 Viisavaba, eeldusel, et on olemas kas alaline või tähtajaline EV elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Portugali kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5815

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: ROOTSI, SE

ROOTSI KUNINGRIIGI SUURSAATKOND
Pikk 28, Tallinn/ Eesti
Tel: 6 405 600; Faks: 6 405 695
e-mail:swedemb@neti.ee
kodulehekülg: http://www.sweden.ee/

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 3 kuud.

Reisimiseks sobib: * kehtiva passi või
* kehtiv ID-kaart

Laps (alla 18.a.), kes reisib ilma vanemateta või ühe vanemaga koos, peab olema esitatud mõlema vanema või teise vanema poolt allkirjastatud ja notariaalselt kinnitatud nõusolek (inglise keeles), lisaks koopiad vanemate passidest ja lapse sünnitunnistusest.Vanema luba saab kinnitada ka saatkonnas.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5817

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui on olemas kehtiv elamis- ja tööluba Eestis- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 Viisavaba eeldusel, et on olemas kas alaline või tähtajaline EV elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Rootsi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5817

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: RUMEENIA, RO

Embassy of Romania
Stenbäckinkatu 24,
00250 Helsinki, Finland
Tel: +358 9 241 36 24/ 358 9 241 44 14
Fax: +358 9 241 32 72
Email: romania@romania.fi
kodulehekülg: http://www.romania.fi/

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 3 kuud poole aasta jooksul.

Vajalikud dokumendid:
* kehtiv pass või ID kaart
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Kui Eesti kodanik soovib Rumeeniasse elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta riigis viibimise registreerima.
Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates.

Vastav informatsioon

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5818

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada koopiad vanema(te) passist/passidest ja lapse sünnitunnistusest.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 3 kuud poole aasta jooksul, kui Vene kodaniku passis on UUT TÜÜPI ALALINE ELMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS, kehtiv vähemalt 5 aastat.
Elamis- ja tööloal peab olema type of permit kohal kirjas "long-term resident – EC".

Vajalikud dokumendid Rumeeniasse sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* uut tüüpi alaline elamisluba Eestis, kehtiv vähemalt 5 aastat
* edasi- tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus või kutse Rumeeniast
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piiril peab vajadusel olema ette näidata piisavad rahalised vahendid või reisitšekid kogu perioodiks (umbes 100 EUR inimese kohta päevas ).

NB! Kui passis on vanemat tüüpi elmisluba või on olemas ainult ID kaart tuleb kas võimalusel uuendada passis elamisloa vormi või kui see pole võimalik- peab vormistama viisa saatkonnas Helsingis. Viisat ei saa taotleda reisibüroo kaudu, iga taotleja peab minema isiklikult saatkonda. Soovitav on eelenvalt saatkonnas kokku leppida aeg.

1.Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 ankeet, mille saab saatkonnast ning mis täidetakse kohapeal
* 2 värvilist passifotot, mitte vanemad kui 6 kuud
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks

LISADA TURISMI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavad rahalised vahendid, vähemalt 100 EUR päevas inimese kohta (kas pangakonto – või krediitkaardi väljavõte või reisitšekid)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse ( koopia aksepteeritav )
* erakutse ( originaal )
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* edasi-tagasi piletite broneering
* kui kutsuja ei korralda majutust siis hotelli broneeringu kinnitus
* kui kutsuja ei kata reisikulusid - kinnitus piisavate rahaliste vahendidite kohta, vähemalt 100 EUR päevas inimese kohta (kas pangakonto – või krediitkaardi väljavõte või reisitšekid)

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL, transiitviisa kehtivus on 5 päeva, alates riiki sisenemise kuupäevast:
* pôhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering
* kinnitus piisavate rahaliste vahendidite kohta, vähemalt 100 EUR päevas inimese kohta (kas pangakonto – või krediitkaardi väljavõte või reisitšekid)

2. Viisalôiv:
* ühekordse sisenemisega viisa, kuni 90 päeva - 35 EUR
* mitmekordse sisenemisega, kuni 90 päeva - 70 EUR
* 1-kordne transiit - 25 EUR
* 2-kordne transiit - 35 EUR

3. Tähtaeg:

Viisakinnituse saamine võib võtta aega kuni 30 päeva.

Dokumentide sisse viimisel saatkonda ei võeta taotlejalt ära passi.
Kui viisakinnitus on Rumeeniast olemas, tuleb pass saata saatkonda.
Taotljea peab korraldama ka passi ära toomise saatkonnast.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud: E, K, R: 8.30 -12.30/ 14.00-16.00
T, N: 8.30-12.30/ 15.30-17.30
* passis peab olema viisa jaoks vähemalt 1 vaba leht
* saatkond võib nõuda lisadokumente

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta , on vajalik vanemate vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada koopiad vanema(te) passist/passidest ja lapse sünnitunnistusest.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused ja tähtajad samad, mis Vene passile, v.a viisalõivud.

Kui viisa tuleb vormistada saatkonnas,tuleb eelnevalt täpsustada saatkonnast üle viisalõivud.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: SAKSAMAA, DE

Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond
Toom-Kuninga 11, 15048 Tallinn/ Eesti
tel. 627 53 03 faks: 627 53 05
e-mail: tallinn@germany.ee
koduleht: http://www.tallinn.diplo.de

viimati muudetud: 23.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva.

Reisimiseks sobib: * kehtiva pass või
* kehtiv ID-kaart

Kui Eesti kodanik soovib Saksamaale elama, tööle või õppima asuda või seal tööd otsida, peab ta riigis viibimise registreerima.
Registreerimiseks tuleb pöörduda kohaliku pädeva ametiasutuse poole mitte hiljem kui kolme kuu möödudes riiki sisenemise päevast arvates.

Lisainformatsioon:

Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5819

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS -JA TööLUBA EESTIS

Kui on olemas kehtiv EV elamis- ja tööluba on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07.a. Viisavaba, eeldades EV alalist või tähtajalist elamisluba.

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta ,on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Saksamaa kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5819

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: SAMBIA , ZM

Embassy of the Republic of Zambia
Gårdsvägen 18, 3rd Floor SE-169 03 Solna, Sweden
Tel: + 468 679 9040; Fax: + 468 679 6850
email: info@zambiaembassy.se
kodulehekülg:http://www.zambiaembassy.se

viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS

1. VIISA PIIRIL: * EV kodanikud saavad turismiviisat taotleda Sambia piiril;
* sadamates või
* Sambia Saatkonnas Stockholmis.

Tingimused viisa taotlemiseks piiril või sadamates:

Kui viibimine EI ÜLETA 24 tundi, on vajalikud dokumendid:
* kehtiv pass /min.3 kuud, vähemalt 2 vaba lehekülge/,
* passipilt,
* edasi-tagasi piletid,
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

Hind: ca 10 USD.

Kui viibimine ÜLETAB 24 tundi, on vajalikud dokumendid:
* kehtiv pass /min. 3 kuud, vähemalt 2 vaba lehekülge/,
* passipilt,
* edasi-tagasi piletid,
* hotellibroneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

Viisalõiv:
* ühekordse sisenemisega turismiviisa- umbes 25 USD
* kahekordse sisenemisega turismiviisa- umbes 40 USD
* mitmekordse sisenemisega turismiviisa – umbes 80 USD

2. VIISA SAATKONNAST STOCKHOLMIS:

Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud
* 2 värvilist, ühesugust passifotot
* 2 ankeeti

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* erakutse
* firmakutse
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering, juhul kui kutsuja ei korralda majutust

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
* Transiitviisa kehtib alates sisenemisest kuni 7 päeva.
* põhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

3. Tähtaeg
* 7 tööpäeva konsulaadi siseselt

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. Viisalõiv
* ühekordne viisa - 460 SEK
* mitmekordne viisa - 610 SEK

Viisalõivule lisandub pangaülekande tasu 350 EEK kogu maksekorralduse kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

SKANDINAVISKA Enskilda Banken
bank account No. 5277-1013371
IBAN No. SE44 5000 0000 0527 7101 3371
SWIFT: ESSESESS

5. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisaosakond avatud: 10.00-13.00
* viisa kehtib alates välja andmise kuupäevast 3 kuud
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

Kuna saatkond asub Stockholmis, siis on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused samad, mis Eesti passi puhul.

NB! Taotledes viisat Sambia Saatkonnas Stockholmis tuleb lisada viisadokumentidele elamis- ja tööluba Eestis või koopia ID-kaardi mõlemast poolest, kehtiv vähemalt 3 kuud.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa: AINULT Sambia Saatkonnas Stockholmis.

Viisatingimused- ja lõivud samad, mis EV passi puhul.

Viisadokumentidele lisada:
* elamis- ja tööluba Eestis või koopia ID-kaardi mõlemast poolest, kehtiv vähemalt 3 kuud.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: SAMOA, WS

SUURBRITANNIA SAATKOND
Wismari 6, 10136 Tallinn
Telefon: (+372) 667 4700 ; Faks: (+372) 667 4755
E-mail: infotallinn@fco.gov.uk
http://ukinestonia.fco.gov.uk

Viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS
PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS-JA TÖÖLUBA EESTIS

VIISA PIIRILT: max. 60 päeva saab taotleda piiril
Hind: tasuta.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi, passis peab olema ruumi sissesõidu- ja väljasõidu templite jaoks
* edasi- tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu

NB! Vene- või Eesti hallid välismaalase passid:
* vajalik kehtiv EV elamis- ja tööluba või ID kaart (originaal).

Üle 12 a. vanustel tuleb tasuda maalt lahkumise maks ST$40 (Samoa Tala).

Vastav informatsioon:
http://www.samoaimmigration.gov.ws/visitors/#require

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: SERBIA, RS

Embassy of the Republic of Serbia
Kulosaarentie 36, 00570 Helsinki/ Finland
Tel: +358 9 684 8522, 684 7466
Faks: +358 9 684 8783
e-mail:konz.ambasgchki@kolumbus.fi
kodulehekülg: http://www.kolumbus.fi/info.ambasghki/english.htm

viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav omada kas hotelli voucherit või kutset Serbiast

NB! Riiki saabudes PEAB piiriametnik passi panema riiki sisenemistempli.
Selleta võib riigist lahkumine olla raskendatud (võidakse trahvida!)

Peatudes mujal kui hotellides, tuleb ööbimiskohale lähimas politseis end ise ööpäeva jooksul registreerida. Hotellides peatuvad külalised registreeritakse hotelli personali poolt.

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5820

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* EV elamis- ja tööluba või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* piisavad rahalised vahendid
* NÕUTAV hotelli voucher või kutse (notariaalselt kinnitatud)

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

NB! Viisat saab taotleda ainult saatkonnas Helsingis.

1. Vajalikud dokumendid:
* passikoopia,pass kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* koopia EV elamis- ja tööloast või ID-kaardi mõlemast poolest, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* 1 ankeet
* 1 värviline foto
* edasi-tagasi piletite broneering
* kindlustus kogu viisa perioodiks

LISADA TURISMIREISI PUHUL:
* hotelli broneering

LISADA KUTSEGA REIS PUHUL:
* erakutse (notariaalselt kinnitatud, saab saata faxiga otse saatkonda)
* ärikutse (saab saata ka otse faxiga saatkonda)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)

LISADA TRANSIIDI PUHUL:
* põhimaa viisa

2. Viisalôiv, täpsustada üle (võib muutuda!):
* ühekordne viisa- 20 EUR
* kahekordne viisa- 40 EUR
* mitmekordse sisenemisega viisa- 70 EUR
* lapsed alla 14.a.- viisalõivust 50 % allahindlust

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

Air Tours Estonia teenustasule lisandub passi viimise eestsaatkonda 295 EEK passi kohta.

3. Tähtaeg:
* ca 6 nädalat konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* Kõigepealt saadetakse viisadokumendid ilma passita saatkonda Helsingis.
Kui Serbiast on olemas viisakinnitus siis tuleb saatkonda saata ka pass.
* saatkond avatud E-R kell 09.00-16.00,
* kosulaarosakond T ja N kell 10.00-15.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: SINGAPUR, SG

Embassy of the Republic of Singapore
Per Kamennaya Sloboda 5,121099 Moscow/ Russian Federation
Tel: +7 499 241 3902/ 241 3702
Fax: +7 499 241 7507/ 241 7895
Email: singemb_mow@sgmfa.gov.sg
koduleht: http://www.mfa.gov.sg/moscow/

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

EV kodanikele: viisavaba kuni 30 päeva.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* transiidi puhul põhimaa viisa ja lennupiletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu

Singapuri saabudes tuleb täita maale saabumise/maalt lahkumise kaart (Disembarkation / Embarkation Card), mille saab kas lennujaamas, lennukis või piiril, kaart on tasuta.

Rohkem informatsiooni:

* Singapuri Immigratsiooniamet:
http://www.ica.gov.sg/page.aspx?pageid=95&secid=94

* Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5946

VENE PASS, EESTI ELAMIS - JA TÖÖLUBA

Viisa vajalik.

Kuna saatkond asub Moskvas, siis Air Tours Estonia kaudu pole viisat võimalik taotleda.

Täpsustada üle saatkonnast vajalikud dokumendid, viisalõiv ning käsitluse aeg.

Viisat ei ole vaja transiidi puhul, kui reisi jätkatakse 96 tunni jooksul.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* vajadusel põhimaa viisa
* kinnitatud edasi- tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid

Vastav informatsioon:

Singapuri Immigratsiooniamet:
http://www.ica.gov.sg/page.aspx?pageid=95&secid=94

2. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* Saatkond avatud: E-R kell 9.00- 13.00/ 14.00- 17.30,
konsulaarosakond: E-R kell 09.00-12.00.
* Singapuri saabudes tuleb täita maale saabumise/maalt lahkumise kaart (Disembarkation / Embarkation Card), mille saab kas lennujaamas, lennukis või piiril, kaart on tasuta.

Rohkem informatsiooni:

http://www.ica.gov.sg/page.aspx?pageid=95&secid=94

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5946

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, EESTI ELAMIS- JA TÖÖLUBA

Viisa vajalik.

Võtta ühendust Singapuri Saatkonnaga Moskvas.

NB! Singapuri saabudes tuleb täita maale saabumise/maalt lahkumise kaart (Disembarkation / Embarkation Card), mille saab kas lennujaamas, lennukis või piiril, kaart on tasuta.

Rohkem informatsiooni:

http://www.ica.gov.sg/page.aspx?pageid=95&secid=94

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5946

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: SLOVAKKIA, SK

Embassy of the Slovac Republic
Annankatu 25, 00100 Helsinki
Tel: +358 9 6811 7810(sekretär)
+358 9 6811 7814(viisaosakond)
Faks: +358 9 6811 7820
email: skemb.hels@sci.fi

viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva.

Reisimiseks sobib: * kehtiva pass või
* kehtiv ID-kaart kui

Kõik välismaalased peavad riiki sisenedes ennast kodakondsusametis 3 päeva jooksul registreerima, Euroopa Liidu kodanikud peavad seda tegema 10 päeva jooksul.
Kohale tuleb minna isiklikult, kaasas pass või ID-kaart. Tuleb täita avaldus, kuhu märgitakse elukoha aadress.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5821

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui on olemas kehtiv elamis- ja tööluba Eestis- on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VäLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 Viisavaba, eeldusel, et on olemas EV kas alaline või tähtajaline elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Kõik välismaalased peavad riiki sisenedes ennast kodakondsusametis 3 päeva jooksul registreerima, Euroopa Liidu kodanikud peavad seda tegema 10 päeva jooksul.
Kohale tuleb minna isiklikult, kaasas pass ning kehtiv ID-kaart või elamis- ja tööluba Eestis.
Tuleb täita avaldus, kuhu märgitakse elukoha aadress

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:

* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Slovakkia kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5821

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: SLOVEENIA, SI

Embassy of the Republic of Slovenia
Eteläesplanadi 24A, FI-00130 Helsinki
Tel.+358 9 228 99 40; fax:+358 9 69 44 775
e-mail: vhe@mzz-dkp.gov.si

Viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS

EV kodanikule viisavaba kuni 3 kuud.

Reisimiseks sobib: * kehtiva pass või
* lehtiv ID-KAART

NB! Sloveenias on isikuttõendava dokumendi (pass, ID-kaart) või selle koopia kaasaskandmine kohustuslik.

Eesti kodanikud võivad viibida Sloveenias kehtiva isikut tõendava dokumendiga ilma elukohta registreerimata kuni kolm kuud alates riiki sisenemise päevast.

Ajutise viibimse turisimi-/majutusettevõttes registreerib vastav ettevõte.
Kui turist elab mujal, näiteks on külas tuttavatel, siis tuleb oma ajutine asukoht teatada ise kohalikus politseijaoskonnas 3 päeva jooksul alates saabumisest Sloveeniasse. Samuti tuleb sel juhul ise teatada enne lahkumist oma äraminekust ajutisest asukohast.

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde lapse sünnitunnistuse- ja vanemate passikoopiad.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5822

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS.

Kui on olemas kehtiv EV elamis- ja tööluba, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 Viisavaba, eeldusel, et on olemas kas alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.
Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

1. Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Ajutise viibimse turisimi-/majutusettevõttes registreerib vastav ettevõte. Kui turist elab mujal, näiteks on külas tuttavatel, siis tuleb oma ajutine asukoht teatada ise kohalikus politseijaoskonnas 3 päeva jooksul alates saabumisest Sloveeniasse.
Samuti tuleb sel juhul ise teatada enne lahkumist oma äraminekust ajutisest asukohast.

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828

* Sloveenia kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5822

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: SOOME, FI

Soome Suursaatkond
Pikk Jalg 14, Tallinn/ Eesti
Tel: 6 103 200; Faks: 6 103 288/ 281
E-mail:sanomat.tal@formin.fi
kodulehekülg: http://www.finland.ee

viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 3 kuud.

Reisimiseks sobib: * kehtiva pass või
* kehtiv ID-kaart

Kui Eesti kodanik soovib Soome elama, tööle või õppima asuda või Soomes tööd otsida, peab ta riigis viibimise registreerima.
Registreerimiseks tuleb kolme kuu jooksul pöörduda elukohajärgse magistraadi (lisainfo http://www.maistraatti.fi) ja kohaliku politseijaoskonna välismaalaste osakonna poole (lisainfo http://www.poliisi.fi).

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5823

Laps (alla 18.a.), kes reisib ilma vanemateta, peab olema mõlema vanema poolt allkirjastatud vanemaluba (inglise keeles). Vanemaluba ei nõuta piiril.
Küll aga on igal laeva/lennufirmal omad nõudmised laste reisimise kohta.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui on olemas kehtiv EV elamis- ja tööluba, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 Viisavaba, eeldusel, et on olemas EV kas alaline või tähtajaline elamisluba.

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

1. Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:

* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Soome kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5823

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: SRI LANKA, LK

Embassy of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Strandvägen 39, l tr 104 50 Stockholm, Sweden
tel:+ 468 663 65 23/25; fax:+ 468 660 00 89
E-mail: slembassy@comhem.se
kodulehekülg: http://www.slembassy.se/

viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS

EV kodanikel VIISA PIIRIL: turistiviisa kuni 30 päeva

Hind: tasuta.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav on reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5948

NB! Muudel juhtudel on vajalik viisa, mida on võimalik taotleda saatkonnas Stockholmis.

2. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* 1 ankeet
* 2 värvilist fotot (suurus 4.5cm x 3.5cm)
* edasi-tagasi piletite broneering

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse
* garantiikiri töökohast või õppeasutusest (inglise keeles)
* kongressi puhul tuleb teha päring Sri Lankasse (faxida dokumendid saatkonda) ja kui vastus tulnud, siis saata pass ning kõik dokumendid.

3. Viisalôiv:
* ühekordse sisenemisega viisa - 130 SEK

Viisalõivule lisandub 350 EEK rahvusvahelise pangaülekande tasu kogu ülekande kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

Embassy of Sri Lanka
Strandvëgen 39, S-104 50 Stockholm/ Sweden
SEB 5213-100-2386
IBAN : SE 51 500000000 521 31002386
BIC : ESS ESESS

4. Tähtaeg:
* umbes 2 tööpäeva konsulaadi siseselt
* kongressi puhul võib viisa käsitluse aeg pikeneda, pärast dokumentide faksimist saatkonda täpsustada viisakäsitluse aeg üle saatkonnast.

Air Tours Estoniateenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

5. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond väljastab ainult ühekordse sisenemisega viisat,mis võib olla kehtiv maksimaalselt kuni 3 kuud alates viisadokumentide käsitlusse võtmise kuupäevast.
Sri Lankas saab viisaga viibida kuni 1 kuu alates riiki sisenemise kuupäevast.
* saatkond on avatud: E-R kell 09.00-16.45, konsulaarosakond: 09.00-13.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

Kuna saatkond asub Stockholmis, siis on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Venemaa kodanikel: kuni 30 päeva turismiviisa piiril.
Hind: tasuta.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav on reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Vastav informatsioon:

Vene Föderatsiooni Välisministeerium:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5948

NB! Muudel juhtudel on vajalik viisa, mida on võimalik taotleda saatkonnas Stockholmis. Vajalikud dokumendid on samad, mis Eesti passi omanikele, v.a viisalõiv.
Lisaks peab olema taotlejal kas elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia kaardi mõlemast poolest)- kehtiv vähemalt 3 kuud pärats reisi.

2. Viisalõiv:
* ühekordse sisenemisega viisa - 265 SEK

Viisalõivule lisandub 350 EEK rahvusvahelise pangaülekande tasu kogu ülekande kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

3. Tähtaeg:
* sama, mis Eesti passi omanikele

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond väljastab ainult ühekordse sisenemisega viisat, mis võib olla kehtiv maksimaalselt kuni 3 kuud alates
viisadokumentide käsitlusse võtmise kuupäevast.
Sri Lankas saab viisaga viibida kuni 1 kuu alates riiki sisenemise kuupäevast.
* saatkond on avatud: E-R kell 09.00-16.45, konsulaarosakond: 09.00-13.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente

Kuna saatkond asub Stockholmis, siis onAir Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia kaardi mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* 1 ankeet
* 2 värvilist fotot (suurus: 4.5cm x 3.5cm)

LISADA TURISMI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* soovitav on hotellibroneeringu kinnitus

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse
* edasi-tagasi piletite broneering
* garantiikiri töökohast või õppeasutusest (inglise keeles)

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL (kehtib kuni 30 päeva):
* põhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Viisalôiv:
* sama, mis Eesti passi omanikele.

3. Tähtaeg:
* sama, mis Eesti passi omanikele.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond väljastab ainult ühekordse sisenemisega viisat, mis võib olla kehtiv maksimaalselt kuni 2 kuud alates viisadokumentide käsitlusse võtmise kuupäevast. Sri Lankas saab viisaga viibida kuni 1 kuu alates riiki sisenemise kuupäevast.
* saatkond on avatud: E-R kell 09.00-16.45, konsulaarosakond: 09.00-13.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

Kuna saatkond asub Stockholmis, siis on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.
Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: ST. LUCIA, LC

Suurbritannia Saatkond
Wismari 6, Tallinn 10136/ Eesti
tel: 667 4700, 667 4716 (viisaosakond)
faks: 667 4725
e-mail: tallinnvisainfo@fco.gov.uk
infotallinn@fco.gov.uk
kodulehekülg: http://ukinestonia.fco.gov.uk/en/visas/visa-to-commonwealth

Viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni kuni 30 päeva korraga.

1. vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletid
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav reisikindlustus

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5937

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

NB! Juhul, kui tegemist on kruiisiga, saab kruiisireisija St Lucial viibida viisavabalt kuni 24h.

Vastav informatsioon:
http://www.stlucia.gov.lc/faq/do_i_need_a_visa_to_enter_saint_lucia.htm
- Visa Fees And Exemptions

Muudel juhtudel on viisa vajalik.

Reisibüroo kaudu viisat teha pole võimalik, iga taotleja peab minema isiklikult saatkonda.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge
* elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi) või ID-kaart (originaal), kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* 1 värviline passipilt (45mm x 35mm), heledal taustal, mitte vanem kui 6 kuud
* internetis täidetud viisaankeet:
http://www.visa4uk.fco.gov.uk/
Ankeet tuleb peale täitmist välja printida ja taotleja poolt allkirjastada.
Ankeedi täitmisel tuleb kinni panna kohe intervjuu aeg saatkonnas.
Ankeeti täites kasutada suuri tähti (CAPS LOCK).
Ankeeti märkida kohale:
* Purpose of Application- Overseas territory or Commonwealth
* Type of Application- tuleb valida, kas- Commonwealth Application või Overseas Territory Application

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* hotelli broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* erakutse (originaal) koos kutsuja passikoopiaga
* firmakutse (originaal)
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri(inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

2. Viisalôiv:
* 2090 EEK

3. Tähtaeg:
* täpsustada üle saatkonnast.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisasaatkond avatud E- N kell 10.00-12.30
* telefoni teel saab viisainfot E-R kell 14.00-15.00
* viisaosakond on 2009 a. suletud järgmistel kuupäevadel:
24.12, 25.12, 28.12.
* kui reisib alla 18 a. laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).

NB! Kõik dokumendid peavad olema originaalid või kinnitatud koopiad.
Saatkond ei tagasta taotlejale originaal dokumente!
Saatkond võib nõuda lisadokumente

VIISAINTERVJUU:
* uue viisataotluse süsteemi kohaselt koosneb Suurbritannia viisa taotlemine:
internetis avalduse täitmisest,
kodulehel külastusaja kinnipanemisest ja
saatkonnas käimisest.

Lisaks peab viisa taotleja Saatkonnas andma sõrmejäljed ja esitama lisadokumendid
* viisaintervjuul peab taolteja olema 15 minutit varem
* lapsed alla 14 a. saavad minna intervjuule koos vanemaga.
Lapsed alates 14 a. peavad minema intervjuule üksinda, ilma vanemata.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni kuni 30 päeva korraga.

1.vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart (originaal) - kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletid
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav reisikindlustus

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: SUURBRITANNIA, GB

Suurbritannia Saatkond
Wismari 6, Tallinn 10136/ Eesti
Tel: 6 6747 00; 6 674 716 (viisaosakond, kell 10.00-11.00)
Faks: 6 6747 25
e-mail: tallinnvisainfo@fco.gov.uk
infotallinn@fco.gov.uk
kodulehekülg: http://www.britishembassy.gov.uk/estonia

viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba.
Alates 1. maist 2004:
SOBIB REISIMISEKS: * kehtiv pass või
* kehtiv ID-kaart

Eesti kodanikel on võimalik viibida Suurbritannias kuni kolm kuud.
Soovitav on reisikindlustuse olemasolu.

Kui Eesti kodanik soovib Suurbritannias elama, tööle või õppima asuda, peab ta riigis viibimise registreerima.

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5824

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Reisibüroo kaudu viisat teha ei ole võimalik, taotleja peab viima viisadokumendid isiklikult saatkonda.

Alates 2. jaanuarist 2007 võtab Briti Saatkond Tallinnas vastu ainult interneti teel täidetud viisaankeete.
Ankeedid tuleb täita internetis, välja printida ja taotleja poolt allkirjastada.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi) või ID-kaart- originaal (kehtiv väähemalt 6 kuud pärast reisi)
* 1 värviline passipilt (45mm x 35mm), heledal taustal, mitte vanem kui 6 kuud
* internetis täidetud viisaankeet

NB! Ankeeti täites kasutada suuri tähti (CAPS LOCK).
Kodakondsust (country of nationality) sisestades peavad kodakondsuseta isikud (halli passi omanikud) valima ripp-menüüst Stateless (1954 convention).

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* hotelli broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* erakutse (originaal) koos kutsuja passikoopiaga
* firmakutse (originaal)
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri(inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.
* pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (panga templiga, originaal)

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
* pôhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering (reisikorraldaja ametliku pitsatiga)
* töökoha garantiikiri(inglise keeles, originaal), mis kinnitab et töökoht säilib reisi vältel või kiri õppeasutusest mis kinnitab et isik saab jätkata õpinguid samas õppeasutuses peale reisilt naasmist.

NB! Piiriametniku otsusel võib siseneda Suurbritanniasse ilma transiitviisata juhul, kui:
* tegemist on jätkulennuga ning lendude vahe on kuni 24 h
* kui vahetatakse laeva ning sadamas viibimine ei ületa 24h.

Lisaks on vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis (kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi) või ID-kaart- originaal (kehtiv väähemalt 6 kuud pärast reisi)
* pôhimaa viisa
* kinnitatud edasi-tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid

Lisainformatsiooni transiitviisa tingimuste kohta:
http://www.ukvisas.gov.uk/en/howtoapply/infs/inf20transit

KUI REISI FINANTSEERIB SPONSOR:
* sponsori kinnitus reisikulude tasumise kohta (inglise keeles, originaal)
* sponsori pangakonto väljavõte viimase 6 kuu kohta (originaal)
* isikuandmetega passilehekülje koopia

2. Tähtaeg:
* 15 tööpäeva konsulaadi siseselt.

3 Viisalôiv:
* lühiajaline mitmekordne viisa (kuni 6 kuud) - 1273 EEK

NB! Viisalõivud võivad muutuda, täpne informatsioon viisalõivude kohta:
https://www.visainfoservices.com/Pages/Content.aspx?Tag=VisaFees_PAGE

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisataotluste vastuvôtt E-N kell 10.00-12.30
* telefoni teel saab viisainfot E-N kell 10.00 - 11.00
* viisaosakond on 2009 a. suletud järgmistel kuupäevadel:
24.12, 25.12, 28.12.

NB! Kõik dokumendid peavad olema originaalid või kinnitatud koopiad.
Saatkond ei tagasta taotlejale originaal dokumente!

Kui tegemist on eesti keelsete dokumentidega, tuleb need tõlkida ametliku tõlkebüroo poolt inglise keelde ning notariaalselt kinnitada.
Ainult eesti keelseid dokumente saatkond ei aksepteeri!

* saatkond võib nõuda lisadokumente

* viisa on tasuta, juhul kui koos viisadokumentidega esitatakse EL kodaniku abielu- või sünnitunnistus, koos EL kodaniku passikoopia (passist koopia teeb viisaosakond kohapeal) ning piletibroneeringutega sihtkohta ja tagasi, millest on näha et reisitakse koos selle EL kodanikuga.
Abielutunnistus peab olema tõlgitud inglise keelde ja notariaalselt kinnitatud.

* kui reisib alla 18 a. laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).

VIISAINTERVJUU:
* uue viisataotluse süsteemi kohaselt koosneb Suurbritannia viisa taotlemine:
internetis avalduse täitmisest,
kodulehel külastusaja kinnipanemisest ja
Saatkonnas käimisest.

Lisaks peab viisa taotleja Saatkonnas andma sõrmejäljed ja esitama lisadokumendid

* viisaintervjuul peab taolteja olema 15 minutit varem

* lapsed alla 14 a. saavad minna intervjuule koos vanemaga.
Lapsed alates 14 a. peavad minema intervjuule üksinda, ilma vanemata.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused on samad, mis Vene passi omanikele.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: ŠSVEITS, CH

Embassy of Switzerland
Uudenmaankatu 16 A, 00120 Helsinki/ Finland
Tel: +358 9 622 9500; Faks: +358 9 622 95050
Email: vertretung@hel.rep.admin.ch
koduleht: http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vfin/ref_visinf.html

viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS

EV kodanikele viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

Reisimiseks sobib: * kehtiv pass või
* kehtiv ID-kaart /kehtivusega 3 kuud peale reisi/

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5825

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 12.12.2008 viisavaba, eeldades EV elamis- ja tööluba.
/kuni 90 päeva poolaasta kohta/.
Elamis- ja tööluba või ID- kaart peab kehtima VÄHEMALT 1 aasta pärast reisilt tagasi pöördumist.

1. Lisaks peavad olema vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* reisikindlustus, kehtiv kogu Euroopas, kattesummaga vähemalt 500 000 EEK
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

Elamis- ja tööloa ja ID- kaardi näidised:

http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/einreise/Ausweis-_und_Visumvorschriften/aufenthaltstitel_fuer.Par.0005.File.tmp/EST.pdf

Informatsioon viisavabaduse kohta:

ŠSveitsi Välisministeerium:
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vfin/ref_visinf/visfin.html

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/est/kat_428/8997.html

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Pikema viibimise voi tööleasumise puhul on vajalik Šveitsi viisa.

Vajalikud dokumendid, käsitluse aeg ja viisalõiv tuleb täpsustada üle saatkonnast või saatkonna kodulehelt:
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vfin/ref_visinf/visfin.html

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5825

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 09.05.2007 ei vaja enam määratlemata kodakondsusega isikud, kellel on kehtiv Eesti välismaalase pass (nn. hall pass) ja elamisluba, viisat sissesoiduks Šveitsi ja viibimiseks kuni 90 päeva poolaasta kohta.
Elamis- ja tööluba peab kehtima VÄHEMALT 1 aasta pärast reisilt tagasi pöördumist.

1. Lisaks on vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* reisikindlustus, kehtiv kogu Euroopas ja on kattesummaga vähemalt 500 000 EEK
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

Elamis- ja tööloa ja ID- kaardi näidised:
http://www.bfm.admin.ch/etc/medialib/data/migration/einreise/Ausweis-_und_Visumvorschriften/aufenthaltstitel_fuer.Par.0005.File.tmp/EST.pdf

Informatsioon:

ŠSveitsi Välisministeerium:
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vfin/ref_visinf/visfin.html

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/est/kat_428/8997.html

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Pikema viibimise voi tööleasumise puhul on vajalik Šveitsi viisa.

Vajalikud dokumendid, käsitluse aeg ja viisalõiv tuleb täpsustada üle saatkonnast või saatkonna kodulehelt:

http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/reps/eur/vfin/ref_visinf/visfin.html

Lisainformatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5825

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: TAANI, DK

Taani Saatkond
Wismari 5, Tallinn 15 047/ Eesti
tel: 630 64 00; faks: 630 64 21
e-mail: tllamb@um.dk
kodulehekülg: http://www.ambtallinn.um.dk

viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva kuue kuu jooksul.

Reisimiseks sobib: * kehtiva pass või
* kehtiv ID-kaart

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5826

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui on olemas EV kehtiv elamis- ja tööluba, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 viisavaba, eeldades EV alaliST või tähtajaliST elamisluba.

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Taani kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5826

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: TAI, TH

Embassy of the Kingdom of Thailand
Eteläesplanadi 22 C, 3 rd floor
00130 Helsinki/ Finland
Tel: +358 9 612 2640 (13.00-16.00- konsulaarosakond)
email: consulate@thaiembassy.fi
Kodulehekülg: http://www.thaiembassy.fi/visatothailand.html

viimati muudetud: 24.11.2009

EESTI PASS

VIISA PIIRILT: Kuni 15 päevase Tai viisa saab piirilt.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast.
Passis peab olema viisa jaoks vähemalt 2 vaba lehekülge
* 2 värvilist passipilti, suurus 4,7 x 3,6 mm,
vaata nõudeid dokumendifotole viisaankeetides
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid- vähemalt 10,000 Bahti(200 EUR)
taotleja kohta või 20,000 Bahti(400 EUR) pere kohta.

NB! Kuni 04.03.2010 väljastatakse viisa piirilt tasuta.

Viisat piiril on võimalik taotleda:
Rahvusvahelised lennujaamad: Don Muang, Bangkok; Chiangmai; Phuket; Hatyai, Songkla; U Tapao, Rayong.
Sisserände kontrollpunktid Mae Sai, Chiengrai; Chieng Saen, Chiengrai; Chieng Khong, Chiengrai; Betong, Yala; Sadoa, Songkla; Samui lennujaam, Surat Thani; Sukhothai Rahvusvaheline lennujaam, Tak; Bangkok Harbour, Bangkok; Sri Racha, Chonburi, Rayong; Nong Khai; Samui, Surat Thani; Phuket; Satun; Krabi; Songkhla; Chiangrai lennujam; Surat Thani lennujaam.

LISAINFORMATSIOON:_
* alates 01.02.2007 tuleb tasuda lennujaamast lahkumise maks rahvusvahelistel lendudel 700 Bahti ja siselendudel 100 Bahti.

Lisainformtasioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/est/kat_428/9928.html

VIISA SAATKONNAST HELSINGIS:

Kui viibimine Tais on rohkem kui 15 päeva, tuleb viisat taotleda saatkonnas Helsingis.

2. Vajalikud dokumendid turismi- ja transiitviisa puhul:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast
* passikoopia
* 1 ankeet
* 2 värvilist fotot (dokumendi formaat), lisainfo foto kohta viisaankeetides!
* edasi-tagasi piletite broneering
* pangakonto väljavõte kas internetipangast või pangast, kus on vähemalt 400 EUR taotleja kohta või 800 EUR pere kohta

NB! vaata lisainformatsiooni märkustest ja selgitustest!
* pôhimaa viisa, lisada transiitviisa puhul

NB! Juhul, kui taotletakse 2- või 3-kordse sisenemisega turimiviisat- tuleb esitada kõikide sisenemiste ja väljumiste kohta kinnitused/ lennupiletite broneeringud

3. Tähtaeg:
* 1 nädal konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. Viisalôiv:
* turismiviisa - kuni 04.03.2010 väljastatakse viisa tasuta.

Maksimaalselt saab taotleda kokku 3 sisenemisega turismiviisat, lisainfo märkustes ja selgitustes!

Transiitviisa, iga sisenemine - 20 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

5. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkonnd avatud:E-R 09.00-12.00/ 13.00-16.30
* viisaosakond: E-R 09.00-12.00

Informtasioon saatkonna lahtioleku aegade kohta:
http://www.thaiembassy.fi/workinghours.html

PANGAKONTO VÄLJAVÕTE:
* pangatõend kogu perekonna kohta kehtib vaid sama perekonnanimega pereliikmetele
* kui üks abikaasadest on teise nimega, peab olema lisaks koopia abielutunnistusest või oma nimeline pangatõend saldo kohta
* kui vanema(te)ga reisiv laps on teise nimega, peab olema lisaks lapse sünnitunnistuse koopia, et oleks näha, et pangatõendi omanik on lapsevanem
* kui reisib laps ilma vanemateta, näit koos tuttavatega, peab olema viisadokumentidele lisatud tema vanema pangatõend + sünnitunnistuse koopia

TURISMIVIISA:
1-kordse sisenemisega turismiviisa väljastatakse alates välja andmise kuupäevast kuni kolmeks kuuks, Tais saab viibida alates riiki sisenemise kuupäevast kuni 60 päeva.

2- ja 3-kordse sisenemisega turismiviisad väljastatakse alates välja andmise kuupäevast kuni kuueks kuuks, Tais saab viibida pärast iga sisenemist kuni 60 päeva.

Turismiviisat on võimalik pikendada veel 30-ks päevaks Tai Immigratsiooni ametis, viisa pikendamise eest on viisalõiv 1900 Bahti:

Immigration Division, Bangkok,
Soi Suan Plu, South Sathorn Road,
Bangkok 10120 Thailand,
Tel : +66 2 287-3101-10

Viisat piiril (kehtiv kuni 15 päeva) saab pikendada ainult väga mõjuvatel põhjustel.

TRANSIITVIISA
väljastatakse alates välja andmise kuupäevast kuni kolmeks kuuks, Tais saab viibida kuni 30 päeva alates riiki sisenemise kuupäevast.

Lisainformtasioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5827

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui Taisse sisenetakse rahv.vahelise lenujaama kaudu: Viisavaba kuni 30 päeva

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast
* edasi-tagasi piletid
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

Alates 01.02.2007 tuleb tasuda lennujaamast lahkumise maks rahvusvahelistel lendudel 700 Bahti ja siselendudel 100 Bahti.

NB! Juhul kui Taisse sisenetakse maad mööda, saab viisavabalt riigis viibida kuni 15 päeva.

2. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast
* edasi-tagasi piletid
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu.

Vastav informatsioon:
http://www.thaiembassy.fi/

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisat ei saa piirilt.

Viisa: AINULT saatkonnast Helsingis.

1. Vajalikud dokumendid:

TURISM JA TRANSIITVIISA:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast
* passikoopia
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 6 kuud alates Taisse sisenemise kuupäevast
* 1 ankeet
* 2 värvilist fotot (dokumendi formaat), lisainfo foto kohta viisaankeetides!
* edasi-tagasi piletite broneering
* pangakonto väljavõte kas internetipangast või pangast, kus on vähemalt 400 EUR taotleja kohta või 800 EUR pere kohta
* pôhimaa viisa, lisada transiitviisa puhul

NB! Juhul, kui taotletakse 2- või 3-kordse sisenemisega turimiviisat- tuleb esitada kõikide sisenemiste ja väljumiste kohta kinnitused/ lennupiletite broneeringud

2. Tähtaeg:
* 1 nädal konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalôiv:

* turismiviisa - kuni 04.03.2010 väljastatakse viisa tasuta.
Maksimaalselt saab taotleda kuni 3-kordse sisenemisega turismiviisat, lisainfo märkustes ja selgitustes!
* transiitviisa, iga sisenemine - 20 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkonnd avatud:E-R 09.00-12.00/ 13.00-16.30
* viisaosakond: E-R 09.00-12.00
* saatkond suletud, vaata:
http://www.thaiembassy.fi/workinghours.html

NB! Alates 01.02.2007 tuleb tasuda lennujaamast lahkumise maks rahvusvahelistel lendudel 700 Bahti ja siselendudel 100 Bahti.

PANGAKONTO VÄLJAVÕTE:
* pangatõend kogu perekonna kohta kehtib vaid sama perekonnanimega pereliikmetele
* kui üks abikaasadest on teise nimega, peab olema lisaks koopia abielutunnistusest või oma nimeline pangatõend saldo kohta
* kui vanema(te)ga reisiv laps on teise nimega, peab olema lisaks lapse sünnitunnistuse koopia, et oleks näha, et pangatõendi omanik on lapsevanem
* kui reisib laps ilma vanemateta, näit koos tuttavatega, peab olema viisadokumentidele lisatud tema vanema pangatõend + sünnitunnistuse koopia -

TURISMIVIISA:
* 1-kordse sisenemisega turismiviisa väljastatakse alates välja andmise kuupäevast kuni kolmeks kuuks, Tais saab viibida alates riiki sisenemise kuupäevast kuni 60 päeva.
* 2- ja 3-kordse sisenemisega turismiviisad väljastatakse alates välja andmise kuupäevast kuni kuueks kuuks, Tais saab viibida pärast iga sisenemist kuni 60 päeva.

Turismiviisat on võimalik pikendada veel 30-ks päevaks:
Tai Immigratsiooni ametis, viisa pikendamise eest on viisalõiv 1900 Bahti:

Immigration Division, Bangkok,
Soi Suan Plu, South Sathorn Road,
Bangkok 10120 Thailand,
Tel : +66 2 287-3101-10

* TRANSIITVIISA väljastatakse alates välja andmise kuupäevast kuni kolmeks kuuks.
Tais saab viibida kuni 30 päeva alates riiki sisenemise kuupäevast.

Lisainformtasioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5827

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: TAIWAN, TW

Taipei Mission in Latvia
Elizabetes Str. 2a- 602, Riga LV 1340/ Latvia
Tel: + 371 673 20610; Fax: + 371 673 23268

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

EV kodanikele Viisavaba: alates 01.12.2008 kuni 30 päeva korraga.

1. Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt kuni 6 kuud riiki sisenemisel
* kinnitatud edasi- tagasi piletite broneering
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu
* soovitav reisikindlustus

Piiripunktid:
Taiwan Taoyuan International Airport,
Taipei Songshan Airport,
Keelung Harbor,
Taichung Airport,
Taichung Harbor,
Kaohsiung International Airport,
Kaohsiung Harbor, Magong Airport,
Taitung Airport,
Hualien Airport,
Hualien Harbor,
Kinmen Airport,
Shuitou Harbor,
Fuao Harbor.

Vastav informatsioon:
http://www.boca.gov.tw/ct.asp?xItem=1443&ctNode=116&mp=2

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4839

VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused on samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Viisat saab vormistada Riias asuvas Taivani esinduses.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 ankeet
* 2 värvilist passifotot
* reisikindlustus

LISADA TURISMI PUHUL:
* edasi- tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus kogu viisa perioodiks
* pangakonto väljavõte
* töökoha garantiikiri

LISADA KUTSEGA REISI PUHUL:
* kutse Taivanist, juhul, kui kutsuja korraldab majutuse- majutuse kinnitus kogu viisa perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus kogu viisa perioodiks, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* pangakonto väljavõte
* töökoha garantiikiri

2. Viisalôiv:
* ühekordse sisenemisega viisa- 50 USD

Viisalõivule lisandub pangaülekande tasu 350 EEK kogu maksekorralduse kohta.

Lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

Taipei Mission in Latvia
Registration No. LV40006003797
Address: Elizabetes iela 2a, Riga, LV 1340
Bank: Latvijas Unibanka
Bank swift code: UNLALV2X
Visa $ account: LV18 UNLA 0002 0434 69508

3.Tähtaeg:
* 3 tööpäeva saatkonna siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi.

4.MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkonna viisaosakond avatud: E-R kell 10.00-12.00.
* võimalus on vormistada ainult ühekordse sisenemisega viisat
* saatkond võib nõuda lisadokumente

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: TSEHHI VABARIIK, CZ

Tšehhi Vabariigi Suursaatkond
Lahe tn. 4, Kadriorg, Tallinn 10150
tel: 627 4400, 627 4401; faks: 631 4716
e-mail: tallinn@embassy.mzv.cz
kodulehekülg : http://www.czechembassy.org/wwwo/?zu=Tallinn

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 3 kuud.

Reisimiseks sobib: * kehtiv pass või
* kehtiv ID-kaart

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformtasioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5828

PUNANE VENE PASS, ELAMIS -JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui on olemas EV kehtiv elamis- ja tööluba, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 Viisavaba, eeldusel, eton olemas EV alaline või tähtajaline Eesti elamisluba.

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

1. Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Tsehhi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5828

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: TSIILI, CL

Embassy of the Republic of Chile
Erottajankatu 11, 00130 Helsinki/ Finland
tel: + 358 9 612 6780; fax: + 358 9 612 67 825
email: info@embachile.fi

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba.
Turistina on õigus Tsiilis viibida 90 päeva poole aasta jooksul.

1. Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid

NB! Kui laps reisib koos reisisaatjaga (s.t. mitte vanematega), peab Tsiili Saatkonnas Helsingis vormistama volituse reisisaatja nimele, täpsustada üle saatkonnast.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* passikoopia
* elamis- või tööluba Eestis või ID -kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud peale reisi
* koopia kas elamis- või tööloast Eestis või ID –kaardi mõlemast poolest
* 2 ankeeti
* 2 värvilist passifotot, mitte vanemad kui 6 kuud

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneeringu kinnitus

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* pôhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse Tsiilist
* hotelli broneeringu kinnitus, juhul kui kutsuja ei garanteeri majutust
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)

2. Tähtaeg:
* alates 2 nädalast konsulaadi siseselt
Tähtaeg oleneb sellest, millal saabub kinnitus Tšiili Välisministeeriumist.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide transpordiks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalôiv:
* kuni 30 päevane ühekordse sisenemisega viisa - 45 EUR + 10 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia viisateenus vastavalt hinnakirjale.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* passis peab viisa jaoks olema vähemalt 2 kôrvuti vaba lehekülge

VIISA TAOTLEMISE PROTSESS:
* kõigepealt saadetakse saatkonda: koopiad passist,
elamisloast Eestis ning
edasi- tagasi piletite broneering koos
taotleja täpse aadressiga Eestis.
Kui vastus Tsiili Välisministeeriumist on olemas, saadetakse saatkonda pass koos muude vajalike dokumentidega.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Ei aksepteerita Eesti halli välismaalase passi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: TUNEESIA, TN

Embassy of the Republic of Tunisia
Ul. Mysliwiecka 14, 00-459 Warszawa, Poland
tel: + 48 22 628 6330, 628 2586
fax: + 48 22 6216295
E-mail: at.varsovie@ambtun.pl

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

Kui reisitakse organiseeritud turismigrupi koosseisus, on sissesõit Tuneesiasse viisavaba.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 1 kuu pärast reisi
* turismibüroo voucher (väljaostetud edasi-tagasi lennupiletid, hotell).

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5961

Kui tegemist on individuaalreisiga, tuleb viisat taotleda Tuneesia saatkonnas Varssavis.

2. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 1 kuud pärast reisi
* passikoopia
* 1 ankeet
* 2 värvilist passifotot, mitte vanemad kui 6 kuud

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* pôhimaa viisa

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
Erakutse:
* erakutse, kinnitatud kutsuja poolt kohalikus linnavalitsuses.

Kui kutsuja korraldab majutuse, peab see olema kirjas ka kutses
* hotelli broneeringu kinnitus, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* edasi-tagasi piletite broneering
Äriviisa:
* firmakutse,

Kui kutsuja korraldab majutuse, peab see olema kirjas ka kutses

* hotelli broneeringu kinnitus, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* edasi-tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)

3. Tähtaeg:
* vähemalt 4 nädalat saatkonna siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale 4-5 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

4. Viisalôiv:
* turismiviisa / kutsega viisa - 110 PLN
* transiitviisa - 31 PLN

NB! Kuna viisalõiv võib muutuda ilma ette teatamata, tuleb enne viisadokumentide saatmist viisalõiv üle täpsustada saatkonnast.

5. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* viisaosakond avatud: E-R kell 09.00-14.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* viisa saamine pole garanteeritud.

Kuna saatkond asub Varssavis, on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel. Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisatingimused samad, mis Eesti passi puhul.

Juhul, kui reisitakse organiseeritud turismigrupi koosseisus, on sissesõit Tuneesiasse viisavaba.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 1 kuu pärast reisi
* turismibüroo voucher (väljaostetud edasi-tagasi lennupiletid, hotell)

Vastav informatsioon:

Vene Föderatsiooni Välisministeerium:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

Taotledes viisat saatkonnas Varssavis, lisada viisadokumentidele:
* kehtiv elamis-ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest).

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Juhul kui sõidetakse organiseeritud turismigrupi koosseisus, saab viisat taotleda lennujaamast.
1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 1 kuu pärast reisi
* elamisluba Eestis või ID –kaart, kehtiv vähemalt 1 kuu pärast reisi
* väljaostetud edasi-tagasi lennupiletid
* hotellibroneering Tuneesias

Viisalõiv - 7 päevane turimiviisa umbes 15TND.

Kui tegemist on individuaalreisiga, tuleb viisat taotleda Tuneesia Saatkonnas Varssavis.

2. Vajalikud dokumendid,
viisalõivud ning tähtajad on samad, mis Eesti passile.
Viisadokumentidele tuleb lisada kehtiv elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest).

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: TÜRGI, TR

Türgi Suursaatkond
Narva mnt. 30, Tallinn 10152, Eesti
Tel: 6272 880 Fax: 6272 885

email: tallinn@turkishembassy.ee

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

EV kodanikud: turismi eesmärgil - viisavabalt./kuni 90 päeva poole aasta jooksul/

Muudel eesmärkidel:
reisimisel (õppimine, töö, rahvusvahelised autojuhid, perega taasühinemine jms) on vajalik eesmärgikohane viisa, mida saab taotleda Türgi Suursaatkonnast Tallinnas.

1. Vajalikud dokumendid viisavabalt riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5830

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

VIISA PIIRILT: Kuni 30 päevast, ühekordse sisenemisega turismiviisa.

HIND: 10 Eurot või 15 USA dollarit.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* elamisluba Eestis või ID kaart (originaal), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* hotelli broneeringu kinnitus
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu

Kui tegemist on muu reisi eesmärgiga või soovitakse mitmekordse sisenemisega turismiviisat, tuleb taotlejal pöörduda Türgi Suursaatkonda Tallinnas.

Viisatingimused on samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.
Viisadokumentidele lisada elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi.

Reisibüroo kaudu ei ole võimalik saatkonnas viisat vormistada, iga taotleja peab minema isiklikult saatkonda.

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5830

EESTI HALL VäLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TööLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

VIISA PIIRILT: Kuni 30 päevast, ühekordse sisenemisega turismiviisa.

HIND: 10 Eurot või 15 USA dollarit.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* elamisluba Eestis või ID kaart (originaal), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* hotelli broneeringu kinnitus
* edasi-tagasi piletite olemasolu
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu

Kui tegemist on muu reisi eesmärgiga või soovitakse rohkem kui 30-ne päevast turismiviisat tuleb taotlejal pöörduda Türgi Suursaatkonda Tallinnas.

Reisibüroo kaudu ei ole võimalik saatkonnas viisat vormistada, iga taotleja peab minema isiklikult saatkonda.

1. Vajalikud dokumendid saatkonda:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* 1 värviline passifoto, mitte vanem kui 6 kuud
* 1 ankeet

LISADA TURISMIREISI PUHUL:
* hotelli broneering
* edasi-tagasi piletite broneering

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse (koopia aksepteeritav)
* erakutse (koopia aksepteeritav)
* töökoha garantiikiri

2. Viisalõiv:
* 350 EEK

3. Tähtaeg:
* kuni 30 päevane, ühekordse sisenemisega viisa - 1 nädal
* rohkem kui 30-ne päevane viisa - 1,5 kuud- 2 kuud, kuni on tulnud vastus Ankarast

4. Märkused ja selgitused:
* viisaosakond avatud E-R kell 10.00-12.00
* saatkond võib nõuda lisadokumente

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5830

ÜLES

VIISA VORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: UKRAINA,UA

Ukraina Suursaatkond
Lahe 6, Tallinn 15170/ Eesti
Tel: 601 58 35 (konsulaarosakond)
Fax: 601 58 35
email: embukr@eol.ee
kodulehekülg: http://www.hot.ee/ukrembassy/index.htm

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS
PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 90 päeva korraga.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi- tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks

Lisainformatsiooni Ukraina kohta ja informatsiooni tolliregulatsioonide kohta:

http://www.vm.ee/?q=et/node/5831
http://www.estemb.kiev.ua/reisimine_ukrainasse/praktilisi_nouandeid

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS-JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1.Vajalikud dokumendid:
* pass,kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart,kehtiv 3 kuud peale reisi
* leht andmetega Ukraina viisa jaoks
* värviline passifoto
* med.kindlustus kogu viisa perioodiks,vt. kindlustuste kohta infot märkustes ja selgitustes
* lapsel alla 16 a.- sünnitunnistuse koopia
* pensionäril- pensionitunnistusest koopia

LISADA ERAIVIISA KORRAL-
taotlejal on endal olemas kutse Ukrainast:
* kutse (originaal)

LISADA AASTASE AMETIVIISA KORRAL-
kutse vormistatatkse Air Tours Estonia kaudu:
* tõend aidsi puudumise kohta

TRANSIITVIISA KORRAL,
kehtib alates sisenemisest 48 h:
* põhimaa viisa või koopia põhimaa kutsest
* edasi- tagasi piletite broneering

2.Tähtaeg:
* 15 kalendripäeva
* 3 kalendripäeva- kiirviisa

3.Viisalõiv:
Vastavalt Air Tours Estonia Viisateenuste hinnakirjale.

4.MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* konsulaarosakond avatud: E,K ja R kell 10.00-12.00
* kui alla 16 a. laps reisib ilma vanemateta, on vajalik saatkonnale esitada vanemate poolt notariaalselt kinnitatud vanemaluba.
Lisada koopiad lapse sünnitunnistusest ja vanemate passidest.
* kindlustus:

NB! 1998.a augustis andis Ukraina valitsus välja määruse, mis kohustab kõiki välismaa kodanikke omama meditsiinilise hädaabi kindlustust.
2001. aastast kehtiva korra kohaselt tuleb kindlustus hankida enne viisa välja andmist. Ukraina saatkond tunnistab Salva, Nordea (Nordicum) ja Inges Kindlustuse kindlustuspoliisi.
Kindlustuse hind sõltub riigis viibimise pikkusest.

Täpsem info Ukraina saatkonnast Tallinnas.

Rohkem informatsiooni:
http://www.estemb.kiev.ua/reisimine_ukrainasse/praktilisi_nouandeid

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: UNGARI, HU

Ungari Vabariigi Suursaatkond
Narva mnt.122, Tallinn 15025/ Eesti
Tel: 6051 880; Faks: 6054 088

kodulehekülg: http://www.huembtal.ee

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 3 kuud.
Reisimiseks sobib: * kehtiv pass või
* kehtiv ID-kaart

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5832

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Kui on olemas kehtiv EV elamis- ja tööluba, on riiki sisenemise tingimused samad, mis Eesti hallile välismaalase passile.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Alates 21.12.07 Viisavaba, eeldades EV alalist või tähtajalist elamisluba.

Viisata reisimise õigus on kõikidesse Schengeni liikmesriikidesse kuni 90 päeva kuue kuu jooksul alates esimesest Schengeni ruumi sisenemisest.

1. Vajalikud dokumendid on:
* pass, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* alaline või tähtajaline elamisluba või ID kaart, kehtiv vähemalt kogu reisi perioodiks
* edasi- tagasi piletite broneering
* reisikindlustus kogu reisi perioodiks
* piisavate rahaliste vahendite olemasolu kogu reisi perioodiks
* soovitav kinnitus majutuse olemasolu kohta

Kui reisib alla 18 a.laps kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on soovitav reisile kaasa võtta vanema(te) poolt notariaalselt kinnitatud reisiluba (inglise keeles).
Lisada juurde koopia lapse sünnitunnistusest.

Lisainformatsioon:

Eesti Välisministeerium:
* Schengeni viisaruumi kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/4828
* Ungari kohta:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5832

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

sihtriik: URUGUAY, UY

Embassy of Uruguay
Kommendörsgatan 35, 114 58 Stockholm
tel: +468 660 3197, 660 3196
fax: +468 665 3166
e-mail: urustoc@uruemb.se

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

Viisavaba kuni 90 päeva korraga.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv 6 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus kogu reisi perioodiks

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5833

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* passikoopia, pass kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* koopia elamis- ja tööloast Eestis või ID- kaardi mõlemast poolest, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 ankeet
* 1 värviline foto (dokumendi formaat)
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering või kutse (faxitud)

2. Viisalõiv:
* 435 SEK (muutub tihti)

Viisalõivule lisandub pangaülekande tasu 350 EEK kogu maksekorralduse kohta.

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

Handelsbanken:
6112-227 316 258

3. Tähtaeg:
* umbes 21 päeva saatkonna siseselt, oleneb kui kiiresti saadakse vastus Uruguayst.

Air ToursEstoniateenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 4 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* Kui vastus on tulnud Uruguayst, siis saadetakse pass ja viisalõivu tasumise kinnitus saatkonda ning viisa pannakse passi
* saatkond võib nõuda lisadokumente.

Kuna saatkond asub Stockholmis, siis on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel.

Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused on samad, mis Vene passi puhul.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: USBEKISTAN, UZ

Embassy of the Republic of Uzbekistan
Elizabetes 11/11, LV 1010 Riga/ Latvia
Tel: +371 7322 424 / + 371 7322 346
Faks: +371 7322 306

Viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

Air Tours Estonia kaudu on võimalik vormistada ainult ühekordse sisenemisega turismiviisat.

1. Vajalikud dokumendid:
* kutse - vormistatakse Air Tours Estonia kaudu
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi ning kus on vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
* värviline passifoto
* edasi-tagasi piletite broneering (koopia)
* täpne töökoha aadress ja amet koos telefoninumbriga
* täpne kodune aadress koos telefoninumbriga
* töökoha garantiikiri kas inglise või vene keeles
* juhul kui taotleja on abielus: abikaasa ees-ja perekonnanimi (naiste puhul- neiupõlvenimi), sünniaeg, sünnikoht ning kodakondsus
* aadress ning telefoni number Usbekistanis või hotelli broneeringu kinnitus

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
(kehtib alates riiki sisenemisest kuni 72 tundi):
* põhimaa viisa

2. Viisalôiv (sisaldab Air Tours Estonia teenustasu):
* kuni 7- päevane turismiviisa- 2962 EEK
* kuni 15- päevane turismiviisa- 3119 EEK
* kuni 30- päevane turismiviisa- 3355 EEK

3. Tähtaeg:
* kuni 15 tööpäeva

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* riiki sisenemisel peab isik ennast registreerima 3 tööpäeva jooksul.
Registreerimine toimub siseministeeriumi asutustes ja ka hotellides viisa kehtivuse ajaks.
Registreerima ei pea ennast parlamentide juhid, valitsusdelegatsioonid, nende pereliikmed, nende tehniline personal, ÜRO passide omanikud, ning alaealised.

Rohkem informatsiooni Usbekistani kohta:

http://www.uzbektourism.uz/en/

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisavaba kuni 60 päeva.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* edasi-tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid.

Riiki sisenemisel peab isik ennast registreerima 3 tööpäeva jooksul.
Registreerimine toimub siseministeeriumi asutustes ja ka hotellides viisa kehtivuse ajaks. Registreerima ei pea ennast parlamentide juhid, valitsusdelegatsioonid, nende pereliikmed, nende tehniline personal, ÜRO passide omanikud, ning alaealised.

Vastav informatsioon, Usbekistani Välisministeerium:

http://mfa.uz/eng/consular_issues/

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Tingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

Passis peab olema elamis-ja tööluba Eestis või on olemas ID-kaart, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: UUS-MEREMAA, NZ

New Zealand Embassy
Eisenhowerlaan 77N 2517 KK The Hague/ Netherlands
Tel: +31 70 346 9324; Fax: +31 70 363 2983
E-mail: nzemb@xs4all.nl
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/visit/

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

VIISAVABA: Turismi eesmärgil viisavaba kuni 90 päeva poole aasta jooksul.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* edasi-tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid (1000 Uus-Meremaa dollarit kuus) või garantiikiri sponsorlusest.

NB! Uus-Meremaalt lahkudes tuleb tasuda maalt lahkumise maks 25 NZD, välja arvatud lapsed alla 12 a. ja transiitreisijad kes viibivad Uus-Meremaal vähem kui 24 h.

Kui laps alla 18 a. reisib kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik reisile kaasa võtta vanemaluba.Vanemaloale lisada koopiad lapse sünnitunnistusest ning vanema(te) passidest.
Vanemaluba ja lapse sünnitunnistus peavad olema tõlgitud inglise keelde ja notariaalselt kinnitatud.

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5967

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest), kehtiv vähemalt 3 kuud pärast reisi
* 1 värviline passifoto (suurus 4,5 x 3,5 mm)
* reisikindlustus kogu viisa perioodiks
* reisibüroo kiri (inglise keeles)

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* 1 ankeet, vorm 1017
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* pangakonto väljavôte (inglise keeles)

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* 1 ankeet, vorm 1017
* firmakutse (originaal) või erakutse (originaal), juhul kui kutsuja korraldab majutuse, peab see olema kutses kirjas
* hotelli broneering, juhul kui kutsuja ei korralda majutust
* edasi- tagasi piletite broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* pangakonto väljavôte,(inglise keeles)

NB! Kui kutsuja katab reisikulud, tuleb saatkonnale esitada lisaankeet sponsorluse kohta. Täpsusada vorm ja tingimused üle saatkonnast!

LISADA TRANSIIDI KORRAL(kuni 24 h):

NB! Eelnevalt täpsustada transiitviisa kohta üle saatkonnast (soovitav lennupiletite broneeringu olemasolu)!
* põhimaa viisa
* 1 transiitviisa ankeet:
http://www.estravel.ee/files/menu/vBNZnz_transiit.pdf
* edasi- tagasi piletid
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* pangakonto väljavôte(inglise keeles).

2. Tähtaeg:
* vähemalt 2 nädalat konsulaadi siseselt, täpsustada üle saatkonnast.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadipoolsele tähtajale veel 4-5 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks

3. Viisalôiv:
* turismi- ja äriviisa- kuni 3 kuud, kas ühekordse või mitmekordse sisenemisega – tasuta
* transiitviisa- 70 EUR,
NB! tasuda saab AINULT krediitkaardiga (Mastercard; Visa).

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond võib nõuda lisadokumente

NB! Uus-Meremaalt lahkudes tuleb tasuda maalt lahkumise maks 25 NZD, välja arvatud lapsed alla 12 a. ja transiitreisijad kes viibivad Uus-Meremaal vähem kui 24 h.
* kui laps alla 18 a. reisib kas ühe vanemaga või ilma vanemateta, on vajalik saatkonnale esitada vanemaluba. Vanemaloale lisada koopiad lapse sünnitunnistusest ning vanema(te) passidest.
Vanemaluba ja lapse sünnitunnistus peavad olema tõlgitud inglise keelde ja notariaalselt kinnitatud.
* kui reisib perekond - täidetakse kõikide viisataotlejate kohta 1 ankeet, kuhu lisatakse pereliikmete isikuandmed ja värvilised fotod.
Ankeet tuleb allkirjastada kõikide pereliikmete poolt, v.a alla 17 a. laps- kelle eest võib ankeedi allkirjastada lapsevanem.

Kuna saatkond asub Hollandis, on Air Tours Estonia teenuse kasutamine vôimalik ainult erikokkuleppel. Teenuse hind, kättesaadavus ja tähtajad määratletakse iga tellimuse puhul eraldi.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

NB! Viisa saamine pole garanteeritud.

Air Tours Estonia kaudu pole võimalik viisat vormistada.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: VALGEVENE, BY

Valgevene Peakonsulaat Tallinnas
Magdaleena 3, sektsioon "B" 11312 Tallinn/ Eesti
tel: 655 8001 ; faks: 655 8001

kodulehekülg:http://www.estonia.belembassy.org/

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

NB! Valgevene Saatkond on neljapäeviti suletud!


Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi
* 1 ankeet, NB! ankeet peab olema prinditud ühe lehe mõlemale poolele
* 1 värviline passipilt, pilti mitte klammerdada!

LISADA TURISMI PUHUL:
* hotelli broneeringu kinnitus

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse (originaal, kinnitatud Valgevene Välisministeeriumis)
* töökoha garantiikiri (inglise- või vene keeles)- ametiviisa korral
* volitus Valgevene Saatkonnale Tallinnas

AASTANE KOMMERTSVIISA (kliendil on olemas kutse Valgevenest)- lisada vajalikele dokumentidele:
* Valgevenest kutse- originaal, faxikutset ei aksepteerita
* töökoha garantiikiri
* Eesti ja Valgevene firmade vaheline leping- notariaalselt kinnitatud koopia, kui lepingu tähtaeg on automaatselt pikenev siis seda saatkond ei aksepteeri
* Valgevene firma poolt väljavõte- originaal
* volitus Valgevene Saatkonnale Tallinnas

LISADA TRANSIITVIISA KORRAL:
* põhimaa viisa
* edasi- tagasi piletite broneering
* volitus Valgevene Saatkonnale Tallinnas

2. Viisalôiv:
Era- ja äriviisa 1 kordne kuni 30 p.
/kontaktisik Valgevenes/ hind: 860.- EEK

Era- ja äriviisa 2 kordne kuni 30 p.
/kont. isik Valgevenes/ hind: 970.- EEK

Transiit 1-kordne hind: 450.- EEK
Transiit 2-kordne hind: 510.- EEK

3. Tähtaeg:
* ca 6 tööpäeva

NB! transiitviisa- kehtib kuni 48 tundi alates sisenemisest Valgevenesse- 6 tööpäeva

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud E, T, K, R: 9.00-13.00

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Ei vaja viisat.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

Tingimused samad, mis Eesti passi omanikele.

Passis peab olema elamis- ja tööluba Eestis või on olemas koopia ID-kaardi mõlemast poolest, kehtiv vähemalt 3 kuud peale reisi.

NB! Valgevene Saatkond on neljapäeviti suletud!

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: Vene Föderatsioon, RU

Vene Föderatsiooni Suursaatkond
Pikk 19, Tallinn/Eesti Vabariik
Tel: +372 646 4175, +372 646 4169
Faks: + 372 646 41 30
E-mail: vensaat@online.ee
kodulehekülg: http://www.rusemb.ee

Peakonsulaat Narvas
Kiriku t. 8 Narva, 20308 Eesti Vabariik
Tel: +372 35 913 67, +372 35 606 52,
+372 35 606 53
Fax : +372 35 606 54

E-mail: narvacon@narvacon.neti.ee

Viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

1. Viisa saamiseks vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud peale viisa lõppemist ja milles on vähemalt 3 vaba lehekülge viisa kleepimiseks
* 1 ankeet
* 1 värviline passifoto, suurusega 3,5 x 4,5 cm, foto peab olema matt ja valgel taustal
* kutse :
a) turismiviisa korral turismivoucher/ kutse Venemaa turismifirmalt, mille korraldab Air Tours Estonia
b) erakutse puhul- kutse originaal
c) aastase viisa puhul OVIR kutse originaal
d) kui tegemist on pikajalise viisaga, mis lubab kohapeal töötada siis on vajalik tõend aidsi puudumise kohta
* tervisekindlustus kogu viisa perioodiks, kindlustuskaite suurus peab olema vähemalt 160 000 EEK
* traniitviisa puhul on vajalik lisada edasi- tagasi piletid ja vajadusel põhimaa viisa.

AASTANE KOMMERTSVIISA /kutse vormistab Air Tours Estonia/:
kutse vormistamiseks on vajalikud dokumendid:
* ankeet
* 1 värviline passifoto, suurusega 3,5 x 4,5 cm,
foto peab olema matt ja valgel taustal
* passikoopia isikuandmetest
* koopia eelmisest aastasest viisast

2. Tähtaeg:
* 10 kalendripäeva konsulaadi siseselt.

Kommertsviisad, kehtivus kuni kuni 3 kuud ja kuni 1 aasta- kutse vormistab Air Tours Estonia:
Kutse vormistamine võtab aega ca 3,5 nädalat.
Kui kutse on olemas, tuleb viisa vormistamiseks arvestada 10 kalendripäeva konsulaadi siseselt.

Viisalõiv:
TURISM
1 nädal hind: 840.- EEK
2 nädalat hind: 870.- EEK
3 nädalat hind: 960.- EEK
30 päeva hind: 1010.-EEK
TRANSIIT:
1 kordne hind: 830.-EEK
2 kordne hind: 850.-EEK
KOMMERTSVIISA /oma kutsega/
hind: 950.-EEK
MITMEKORDNE KOMMERTSVIISA
/kutse vormistab Air Tours Estonia/
hind: 3100.-EEK

Hinnale lisandub tervisekindlustuse hind vastavalt päevade arvule.

3. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
*Kõik Venemaale reisivad välismaalased peavad täitma inglise või vene keeles migratsioonikaardi.
Kaardid on saadaval piiripunktides.
Täidetud kaarti peab endaga kogu aeg kaasas kandma.
Kaarti läheb vaja maale sisenemisel ning Venemaal viibimisest teavitamisel (end. ajutise viibimise registreerimine).
Lahkumisel võetakse kaart piirivalveametniku poolt ära.

* Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 3 päeva, tuleb oma viibimisest teavitada kohalikku migratsiooniameti üksust.
Välismaalane, kes viibib riigis alaliselt, peab oma ajutisest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniameti üksust, kui ta viibib seal üle 7 tööpäeva.
Kui välismaalane peatub Venemaal olles hotellis, sanatooriumis või muus majutusasutuses, peab kohapeal täpsustama, kas majutusasutus korraldab registreerimist ja kui seda ei tehta, peab reisija seda ise tegema (näit. kohalikus postkontoris).

* Kui välismaalane ei ela hotellis ega muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohaliku migratsiooniteenistuse üksust teavitama kutsuja. Selleks tuleb kutsujale esitada reisidokument, viisa ning migratsioonikaart.
Kutsujaks võib olla ükskõik milline Vene kodanik või juriidiline isik.
Kutsuja täidab vormikohase ankeedi ning esitab selle välismaalase saabumisest 3 päeva jooksul kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saadab sinna kohaliku postiasutuse kaudu.

* Kui kutsuja ei saa mõjuvatel põhjustel ise välismaalase saabumisest teavitada, võib välismaalane ise oma saabumisest teavitada kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saata kohaliku postiasutuse kaudu, lisades selleks kutsuja kirjaliku nõusoleku.
Kohalik migratsiooniteenistuse üksus või postiasutus kontrollivad ankeedi täitmise õigsust ning teevad koheselt ankeedi ärarebitavale osale märke teate vastuvõtmise kohta. See märge ankeedi ärarebitaval osal on kinnituseks, et välismaalane on täitnud kohustuse teavitada enda Venemaale saabumisest tema arvele võtmiseks. Märkega ankeedi osa jääb kuni välismaalase riigist lahkumiseni välismaalasele, mida tuleb koos passi või passi koopiaga ja migratsioonikaardiga endaga alati kaasas kanda.

NB! VF Välisministeerium annab välisriigi kodanikele riigis viibimise registreerimiseks järgmisi soovitusi:
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/C952E5476E3A4D8CC32572620045068B

Otstarbekas on kanda endaga kaasas passi või passi kehtiva viisalehe koopiat.
Lähtuvalt Vene Föderatsiooni seadusandlusest on miilitsatöötajatel õigus kontrollida dokumente ja välismaalase riigis viibimise legaalsust.
Tegemist on regulaarse ja rutiinse kontrolliga tänavatel, metroosissekäikude juures ja rahvarohketes kohtades.

Õigeaegset väljasõitu takistavate asjaolude korral tuleb pöörduda koheselt lähimasse siseasjade passi- ja viisaosakonda ja olukorda kinnitada vastava tõendiga, näiteks ootamatut haigestumist arstitõendiga; autode rikkeid, röövimisi, avariisid, dokumentide kadumisi miilitsa tõendiga. Viisarežiimi rikkumise korral võidakse välismaalast karistada rahatrahviga ja ta kohtuotsusega maalt välja saata.

Rohkem informatsiooni:

Eesti Välisminsiteerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5836

Venemaa reisiinfo:
http://www.russia-travel.com/

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: VENEZUELA, VE

Embassy of the Bolivarian Republic of Venezuela
Bulevardi 1 A 62, 00100 Helsinki
tel: + 358 9 641 522; faks: + 358 9 640 971
e-mail: embavenefin@embavene.fi
kodulehekülg: http://www.embavene.fi

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

Turismi eesmärgil viisavaba kuni 90 päeva 6 kuu jooksul.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
* edasi-tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus

nb! Riiki sisenemisel tuleb täita DEX - 2 Turisti Sisenemise kaart DEX-2 Tourist Entry Card ), mida väljastavad volitatud lennufirmad enne saabumist sihtkohta või saabumisel riiki immigratsiooniametnikud.
DEX-2 Tourist Card on AINULT ühekordse sisenemisega ja seda pole võimalik pikendada kohapeal.

Vastav informatsioon:

Eesti Välisministeerium:
http://www.vm.ee/?q=et/node/5837

NB! KUI REISIB ALLA 18 AASTANE LAPS:
* kui reisib alla 18 a. laps kas ühe vanema või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt allkirjastatud ning notariaalselt kinnitatud vanemaluba.
* kui reisib alla 18 a. laps üksinda, peab olema vanemaloas märgitud kelle juurde laps reisib Venetsueelas ja kes vastutab lapse eest Venetsueelas viibimise ajal. Täiendava informatsiooni saamiseks võtta ühendust saatkonnaga.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Turismi eesmärgil viisavaba kuni 90 päeva 6 kuu jooksul alates esimesest riiki sisenemise kuupäevast.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
* edasi-tagasi piletid
* piisavad rahalised vahendid
* soovitav reisikindlustus

NB! Riiki sisenemisel tuleb täita DEX - 2 Turisti Sisenemise kaart (DEX-2 Tourist Entry Card ), mida väljastavad volitatud lennufirmad enne saabumist sihtkohta või saabumisel riiki immigratsiooniametnikud.
DEX-2 Tourist Card on AINULT ühekordse sisenemisega ja seda pole võimalik pikendada kohapeal.

Vastav informatsioon:

Vene Föderatsiooni Väliministeerium:
http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/0FBFA80B490074EDC325756F00505C45

NB! KUI REISIB ALLA 18 AASTANE LAPS:
* kui reisib alla 18 a. laps kas ühe vanema või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt allkirjastatud ning notariaalselt kinnitatud vanemaluba.
* kui reisib alla 18 a. laps üksinda, peab olema vanemaloas märgitud kelle juurde laps reisib Venetsueelas ja kes vastutab lapse eest Venetsueelas viibimise ajal. Täiendava informatsiooni saamiseks võtta ühendust saatkonnaga.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart, kehtiv vähemalt 6 kuud pärast reisi
* 1 ankeet:
http://www.embavene.fi/eng/formulariosolivisa.html
* 2 värvilist passifotot

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering (originaal)
* hotelli broneering
* töökoha garantiikiri (inglise keeles), adresseeritud saatkonnale- kus peab olema märgitud: firma täpne aadress ja telefon, mis kuupäevast alates asus taotleja tööle, tema ametikoht ja palga suurus.
* pangakonto väljavôte (inglise keeles) vôi reisitsekid (50 USD päeva/inimese kohta).
NB! Pangakonto väljavõttele esitatud nõuded:
väljavõte peab olema adresseeritud saatkonnale, millal taotleja on avanud konto pangas, koos konto numbri ja panagkonto väljavõttega.
Krediitkaart- loetav krediitkaardi koopia koos pangatõendiga kaardi kohta ning kreeditisumma suurus.

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* pôhimaa viisa
* edasi-tagasi piletite broneering (originaal)
* pangakonto väljavôte (inglise keeles) vôi reisitsekid (50 USD päeva/inimese kohta).
NB! Pangakonto väljavõttele esitatud nõuded:
väljavõte peab olema adresseeritud saatkonnale, millal taotleja on avanud konto pangas, koos konto numbri ja panagkonto väljavõttega.
Krediitkaart- loetav krediitkaardi koopia koos pangatõendiga kaardi kohta ning kreeditisumma suurus.

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* firmakutse (originaal)
* erakutse (originaal)
* edasi-tagasi piletite broneering (originaal)
* hotelli broneering, kui kutsuja ei korralda majutust
* töökoha garanittkiri (inglise keeles), adresseeritud saatkonnale ja kus peab olema märgitud: firma täpne aadress ja telefon, taotleja ametikoht, reisi eesmärk ja reisi ketsus ning kutsuja kontaktid Venetsueelas, kui firma katab reiskulud siis kinnitus kulude katmise kohta.
* kui töökoht või kutsuja ei kata kulusid- pangakonto väljavôte (inglise keeles) vôi reisitsekid (50 USD päeva/inimese kohta).
NB! Pangakonto väljavõttele esitatud nõuded: väljavõte peab olema adresseeritud saatkonnale, millal taotleja on avanud konto pangas, koos konto numbri ja panagkonto väljavõttega.
Krediitkaart- loetav krediitkaardi koopia koos pangatõendiga kaardi kohta ning kreeditisumma suurus.

2. Tähtaeg:
* umbes 5 tööpäeva saatkonna siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 päeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalôiv:
* turismiviisa/ transiitviisa - 30 USD (saab tasuda ka EUR)
* äriviisa - 60 USD (saab tasuda ka EUR)

Lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud: E-R kell 09.00-15.00
* saatkond võib soovida viisa taotlejaga isiklikult vestelda
* saatkond võib nõuda lisadokumente
* TURISMIVIISA (mitmekordse sisenemisega) väljastatakse üheks aastaks. Korraga võib viibida riigis kuni 90 päeva.
* TRANSIITVIISA (kas ühe-või kahekordse sisenemisega), viisa kehtib alates sisenemisest 72 h
* ÄRIVIISA (mitmekordse sisenemisega) kehtib 180 päeva.

NB! KUI REISIB ALLA 18 AASTANE LAPS:
* kui reisib alla 18 a. laps kas ühe vanema või ilma vanemateta, on vajalik vanema(te) poolt allkirjastatud ning notariaalselt kinnitatud vanemaluba.Lisada juurde koopiad lapse sünnitunnistusest ja vanemate passidest
* kui reisib alla 18 a. laps üksinda, peab olema vanemaloas märgitud kelle juurde laps reisib Venetsueelas ja kes vastutab lapse eest Venetsueelas viibimise ajal. Täiendava informatsiooni saamiseks võtta ühendust saatkonnaga.

ÜLES

VIISAVORMISTAMISE TINGIMUSED

Sihtmaa: VIETNAM, VN

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam
Aleksanterinkatu 15 A, 5th fl.
00100 Helsinki/ Finland
Tel: +358 9 6229900, viisad: +358 9 5626302
Fax: +358 9 62299022
email: vietnamfinland@gmail.com
kodulehekülg: http://www.vietnamembassy-finland.org/en

viimati muudetud: 25.11.2009

EESTI PASS

Viisa vajalik.

1. Vajalikud dokumendid:
* pass, kehtiv vähemalt 1 kuu peale viisa kehtivuse lõppu, passis peab olema vähemalt 2 vaba lehekülge viisa jaoks
* passikoopia
* ankeet
* 1 värviline foto (4 x 6 cm)

LISADA TURISMIREISI KORRAL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* hotelli broneering

LISADA TRANSIITVIISA PUHUL:
* edasi-tagasi piletite broneering
* pôhimaa viisa

LISADA KUTSEGA REISI KORRAL:
* kutse (kutsuja peab pöörduma Vietnami Välisministeeriumi poole, kust antakse luba ja see faksitakse otse saatkonda)
* töökoha garantiikiri (inglise keeles)
* edasi-tagasi piletite broneering

2. Tähtaeg:
* turismiviisa- 5 tööpäeva konsulaadi siseselt
* äriviisa- 10 tööpäeva konsulaadi siseselt.

Air Tours Estonia teenust kasutades lisandub konsulaadi poolsele tähtajale veel 3 tööpäeva dokumentide toimetamiseks konsulaati ja tagasi ning firmasiseseks logistikaks.

3. Viisalôiv:
turism:
* viisa kehtivusega 1 kuu, ühekordse sisenemisega - 45 EUR
* viisa kehtivusega 1 kuu, mitmekordse sisenemisega - 55 EUR
* viisa kehtivusega 2-3 kuud,mitmekordse sisenemisega- 55 EUR
äriviisa:
* viisa kehtivusega 1 kuu, ühekordse sisenemisega - 45 EUR
* viisa kehtivusega 1 kuu, mitmekordse sisenemisega - 55 EUR
* viisa kehtivusega 2-3 kuud,mitmekordse sisenemisega- 80 EUR

Viisalõivule lisandub Air Tours Estonia teenustasu vastavalt hinnakirjale.

4. MÄRKUSED JA SELGITUSED:
* saatkond avatud: E- R kell 09.00-12.00/ 14.00-17.00
* viisaosakond avatud: E, K, R kell 09.00-12.00
NB! VIISA VORMISTAMINE:
kõigepealt faxitakse saatkonda taotleja poolt täidetud ja allkirjastatud ankeet koos fotoga, passikoopia ja olenevalt reisist/ passist muud lisadokumendid. Kui saatkonnal on viisakinnitus olemas, tuleb saatkonda saata pass koos originaaldokumentidega.

PUNANE VENE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS

VIISAVABA: Alates 01.01.2009 kuni 15 päeva

1. Vajalikud dokumendid riiki sisenemisel:
* pass, kehtiv vähemalt 6 kuud riiki sisenemisel
* edasi-tagasi piletite broneering
* piisavad rahalised vahendid.

Vastav informatsioon:
http://www.mid.ru/dks.nsf/mnsdoc/04.04.02

NB! Kui riigis viibimine on rohkem kui 15 päeva, on vajalik viisa.
Viisat saab vormistada eelnevalt saatkonnas Helsingis.
Viisatingimused ja tähtajad on samad, mis Eesti passile.
Viisadokumentidele tuleb lisada elamis- ja tööluba Eestis või ID kaart (koopia kaardi mõlemast poolest)- kehtiv vähemalt 1 kuu pärast viisa kehtivuse lõppu.

EESTI HALL VÄLISMAALASE PASS, ELAMIS- JA TÖÖLUBA EESTIS
">">
Tingimused samad, mis Eesti passi puhul.

Viisadokumentidele lisada elamis- ja tööluba Eestis või ID-kaart (koopia mõlemast poolest)- kehtiv vähemalt 1 kuu pärast viisa kehtivuse lõppu.

ÜLES

VIISATEENUSTE HINNAKIRI

Kehtivad alates 01.09.2009

1. Saatkond Eestis
(v.a. Venemaa, Valgevene, Ukraina, Kazahstan, Armeenia, Kõrgõstan, Uzbekistan, Azerbaidzaan, Moldova)
250.- EEK (1-4 reisijat)
150.- EEK (5< reisijat)

2. Saatkond Helsingis
655.- EEK(1-4 reisijat)
505.- EEK (5< reisijat)

3. Saatkond väljaspool Eestit ja Soomet
(lisandub kullertasu)
300.- EEK (1-4 reisijat)
150.- EEK(5< reisijat)

4. e-viisa, Kuuba turistikaardi vormistamine
250.- EEK (1-4 reisijat)
150.- EEK (5< reisijat)

5. pabertaotlusankeedi täitmine
110.-EEK + km
6. Täiendavate dokumentide saatmine Helsingis
asuvatesse saatkondadesse
250-300.- EEK

Hinnad on passi kohta ja kehtib koos reisiteenuste ostuga.
Lisandub riigilõiv.
Kui reisiteenus ei ole ostetud Air Tours Estoniast, rakendub kahekordne viisatasu
(v.a. Kuuba turistikaart).
Viisateenuse hinna moodustavad informatsiooni andmine, dokumentide vormistamine ja/või nende kontrollimine, vajadusel suhtlemine saatkonnaga, viisataotlusankeetide hankimine ja täitmine, dokumentide saatkonda toimetamine ning sealt ära toomine.

Viisa väljastamise või sellest keeldumise otsuse langetab saatkond.
NB! Viisa väljastamisest keeldumise korral saatkonnad konsulaarmakse ei tagasta.

Air Tours Estonia ei vastuta ning ei võta endale mingeid materiaalseid ega moraalseid kohustusi, kui saatkond:
* meist mitte olenevatel põhjustel keeldub viisa väljastamisest
* pikendab viisadokumentide käsitlusaega
* nõuab reisijalt lisadokumente või isiklikult saatkonda kohale minemist
ÜLES