+372 6276050
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

AS Virone Reisibüroo / AIR TOURS ESTONIA reisitingimused

1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus
1.1 Virone Reisibüroo reisikorraldajana vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele ja kliendile antud kirjalikele lubadustele.
1.2 Virone Reisibüroo ei vastuta Edasimüüja poolt antud ebatäpse info eest.
1.3 Virone Reisibüroo ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud vääramatu jőu tőttu (sealhulgas, kuid mitte ainult loodusőnnetused, poliitilised vahejuhtumid, streigid vms.).
1.4 Lepingu sisu
Reisi hinna sisse kuuluvad ainult need teenused, mis on antud reisikirjelduses, arvel vői mis on kokku lepitud Reisikorraldaja ja Reisija vahel. Lepingu sisu ja reisi puudusi hinnatakse nende andmete valgusel, mida Reisikorraldaja on reisi müües ja reklaamides andnud.
1.5 Abistamise kohustus
Reisijal lasub omavastutus reisikindlustuse hankimisel. Kui Reisija reisi ajal haigestub, temaga juhtub õnnetus vői ta satub kuriteo ohvriks, abistab Reisikorraldaja teda nii ravi kui ka (vajaduse korral) ennetähtaegse tagasisõidu korraldamisel. Reisija tasub kőik sellega seotud lisakulud Reisikorraldajale tekitatud kahju ulatuses.
1.6 Reisijal lasub omavastutus reisi katkemise, reisile hilinemise ja reisi ärajäämise kindlustuse hankimisel. Virone Reisibüroo ei korva reisi annulleerimise vői ilmastiku vm. Reisikorraldajast mittesőltuvatel asjaoludel reisi mittetoimumisega seotud kulusid, need kulutused korvab kindlustuse olemasolul kindlustusfirma ja kehtiva kindlustuse puudumisel jäävad need kulud reisija kanda.

2. Reisibüroo vastutus
Virone Reisibüroo reisibüroona ei ole ühegi tema poolt müüdava teenuse otsene osutaja vaid ainult volitatud edasimüüja. Seega ei ole Virone Reisibüroo võimuses vastutada teenuste tegeliku osutaja (lennukompanii, laevafirma, hotelli reisikorraldaja, autorendifirma jne) teenuste kvaliteedi ja kvantiteedi eest. Kui Te ei ole rahul osutatava teenusega või ei vasta teenus Teile kaasa antud dokumentidele, peate Te kõigepealt alati oma kaebuse viivitamatult esitama otse teenuse esitajale kohapeal. Reeglina lahendatakse sellisel juhul situatsioon Reisija kasuks. Kui Teie kaebusele ei reageerita või keeldutakse nõutavat teenust osutamast, peate Te hiljemalt 1 nädala jooksul peale tagasipöördumist esitama kirjaliku avalduse oma reisikonsultandile, adresseerituna Reisibüroo direktorile. Suulisi kaebusi ei ole Reisibüroo kahjuks võimeline töötlema ega edastama. Kirjalikule kaebusele peab Reisija lisama kviitungite originaalid nende otseselt põhjendatud lisakulutuste kohta, mille eest ta soovib saada kompensatsiooni Reisibüroo käest või kaudu. Rahalised nõuded, mis ei ole seotud otseste ja kviteeritud väljaminekutega (moraalne kahju, närvikulu, ajakulu jms) ei kuulu kahjuks kompenseerimisele ei Reisibüroo ega ühegi muu firma poolt.

3. Lepingu sőlmimine ja reisi eest tasumine
3.1 Reisija ja Reisikorraldaja vaheline leping muutub mőlemale poolele siduvaks hetkel, kui Reisija on välja valinud reisi ja maksnud ettemaksu, mille suurus on 1500 krooni inimese kohta. Kui reisini on rohkem kui 35 päeva, tuleb ettemaks teha hiljemalt 5 päeva jooksul pärast reisi tellimist.
3.2 Kogu reis tuleb tasuda hiljemalt 21 päeva enne reisi algust. Kui reis tellitakse hiljem kui 21 päeva kuid rohkem kui 17 päeva enne reisi algust, tuleb tasuda ettemaks samal päeval ja kogumaksumus 3 päeva jooksul.
3.3 Kui reisini on vähem kui 17 päeva, tuleb kogumaksumus tasuda koheselt.
3.4 Reisija tellimus muutub Virone Reisibüroole siduvaks peale ettemaksu tasumist.
3.5 Peale reisi eest tasumist on Reisijal õigus enne reisi algust saada kätte vajalikud reisidokumendid.

4. Reisija őigus reis annulleerida või muuta
Igal reisikorraldajal, transpordiettevõttel ning hotellil on omad reeglid tellimuste muutmise ja tühistamise kohta. Reisibüroo on nimetatud ettevõtete müügiagent ning jälgib nendepoolseid ettekirjutusi täpselt samades piirides, nagu ettevõtted ise otse kliendiga suheldes teeksid
4.1 LAEVAPILETID: Tingimused vastavalt laevakompanii reeglitele. Kuupäeva muutused on reeglina võimalikud lisatasu eest. Peale reisikuupäeva möödumist ei ole laevapiletit enam võimalik tagasi müüa, kuid mõnel juhul on seda võimalik teatud perioodi jooksul ka hiljem kasutada. Grupitellimuste puhul peab ettemaks olema sooritatud tellimuse kinnitamise hetkeks. Grupitellimuse tühistamisel alla 30 p enne väljasõitu kasseeritakse tühistamistrahv ka siis, kui piletid ei ole veel välja kirjutatud. Virone Reisibürool ei ole õigust neid reegleid eirata või erandeid teha.
4.2. HOTELLIBRONEERINGUD: Kui hotellitellimus, mida Te ei kavatse kasutada, ei ole tühistatud hiljemalt hotelli saabumise päevale eelneva ööpäeva kella 12.00-ks, kasseeritakse reisijalt 100% esimese öö maksumusest. Grupitellimuse (alates 10 in) muutmine loetakse tühistamiseks, kui uued kuupäevad ei ole vahetult vanade kuupäevade läheduses või kui grupi suurus väheneb oluliselt. Kusjuures sellega kaasnevad trahvid, kui majutuse alguseni on jäänud vähem kui 30 päeva. Virone Reisibürool ei ole õigust neid reegleid eirata või erandeid teha.
4.3 LENNUPILETID: Lennupiletite muutmine ja tühistamine vastavalt lennukompanii reeglitele. Virone Reisibürool ei ole õigust neid reegleid eirata või erandeid teha.
4.4 PAKETTREISID: Valmiskujul müüdavaid pakettreise ei saa reeglina tühistada peale tellimuse kinnitamist ilma trahvita. Mida lähemal väljasõidupäevale toimub tühistamine, seda suurem on trahv ning võib ulatuda kuni 100% reisi maksumusest. Enne tellimist tutvuge hoolikalt reisitingimustega kataloogi lõpus, vajaduse korral nõudke suulist või kirjalikku tõlget. Vältige nende reisikorraldajate toodete ostmist, kes ei ole oma reisitingimusi trükitud kujul avaldanud.
4.4.1 Hiljemalt 35 päeva enne reisi algust, makstes kinni Virone Reisibüroo bürookulud 1000 krooni inimese kohta ja juba tehtud vőimalikud otsekulud.
4.4.2 Vőimalike otsekulude all mőistetakse Reisikorraldaja reaalseid vältimatuid kulutusi konkreetsele reisile (näit. viisa ja hotelli/lennukipileti/reisipaketitrahv)
4.4.3 35-15 päeva enne reisi algust, makstes kinni ettemaksu 1500 krooni inimese kohta ja juba tehtud vőimalikud otsekulud.
4.4.4 14-3 päeva enne reisi algust, makstes kinni 50% reisi hinnast ja juba tehtud vőimalikud otsekulud juhul, kui need ületavad 50%.
4.4.5 Kui annulleerimine toimub hiljem kui 3 päeva enne reisi algust, on Virone Reisibürool őigus kinni pidada reisi kogumaksumus. Kui reisija jääb kohale tulemata vői tuleb küll kohale, aga reis ei toimu, kuna tal pole kaasa vőetud selleks vajalikke dokumente, raha tagasimaksmist ei toimu.
4.5.6 Kui reisi annulleerib reisiseltskonna üks liige ja hind pőhineb sellel, et teatud kindel arv inimesi elab ühes toas, on Reisikorraldajal őigus nőuda ja reisijatel kohustus tasuda muutusest tingitud lisatasu. Muutusest tingitud lisatasu maksmise eest vastutavad vőrdselt nii reisi annulleerinud kui ka reisile minevad seltskonna liikmed.
4.5.7 Kui on tegemist eritellimusreisiga (erinev programm, hotell, lisatellimused vms.) maksab Reisija reisi tühistamisl kinni selle programmi koostamisega seotud lisakulud.
4.5.8 Kui reisi hinnas on kokku lepitud nii, et kaks või enam reisijat jagavad ühte hotellituba või muud majutuspaika, siis juhul, kui keegi sellest reisiseltskonnast reisi annulleerib, on Reisikorraldajal õigus nõuda lisamaksu, mille maksmise eest vastutavad nii reisi annulleerinud isik kui ka ülejäänud reisiseltskond.
4.5.9 Kui Reisija ei ole reisi annulleerinud, kuid ei ilmu vaatamata sellele kokkulepitud ajaks reisi väljumiskohta, ei osale reisil või ei lasta teda sihtkohas maale, kuna tal puuduvad omal süül reisiks vajalikud dokumendid (kehtiv pass, viisa vms), siis pole tal õigust reisiraha tagasi saada ning ka tagasisõidu kulud kannab ta ise.

5. Reisija õigus reis mõjuvate põhjuste ilmnemisel annulleerida
5.1 Reisijal on õigus reis annulleerida ning reisiraha tagasi saada järgmistel juhtudel:
5.1.1 Tema ise või temale lähedane inimene tõsiselt haigestub, satub tõsisesse õnnetusse või sureb. Lähedaseks loetakse abikaasat, elukaaslast, last, lapsevanemat, õde-venda, lapselast, vanavanemat või reisikaaslast, kellega koos on Reisija samas toas elamiseks broneeringu teinud.
5.1.2 Tema enda või tema reisikaaslasega juhtub muu tõsine õnnetus, mis põhjustab suurt kahju isiklikule varale (nt tulekahju eluasemes).
5.1.3 Reisijal on põhjendatud kahtlused, et reisi ei saa ellu viia eelnevalt planeeritud viisil või tema tervist ja elu ohtu seadmata sihtkohas või selle naabruses tekkinud sõjalise tegevuse, loodusõnnetuse, streigi või mõne muu sarnase asjaolu tõttu. Annulleerimise põhjuseid hinnatakse arvesse võttes ka Eesti ametivõimude seisukohta olukorra suhtes.
5.1.4 Mõjuval põhjusel on Reisijal õigus reis annulleerida ja saada tagasi sissemakstud raha, millest on maha arvestatud võimalikud otsekulud (lennupilet, majutuskohast saadav trahv, viisa, kindlustus jms).
5.1.5 Ebameeldivuste vältimiseks on Reisijal reisi tellimisel soovitav sõlmida reisikatkemiskindlustus.
5.2 Reisija on kohustatud Reiskorraldajat juhtunust viivitamatult kirjalikult teavitama. Põhjus reisile mitte minekuks tuleb kinnitada vastava dokumendiga kas arstilt, politseijaoskonnast või kindlustusfirmalt. Tõend tuleb toimetada Reisikorraldajale nii kiiresti kui võimalik, hiljemalt 48 tundi pärast reisile minemist takistava asjaolu ilmnemist.
5.4 Reisikorraldajal on õigus teha teiste reisijate majutuses annullerimistest tingitud muudatusi.

6. Reisija õigused muudatustele reisilepingus
6.1 Reisijal on õigus anda enda poolt sõlmitud leping üle järgmisele isikule, kes vastab lepingus seatud tingimustele Reisija osas. Lepingu üleandja ja ülevõtja kannavad selle eest ühist vastutust, et reisiraha, asjaajamiskulud (p 4.4.1) ja Reisikorraldaja poolt juba makstud otsekulud (viisa jms) saaksid Reisikorraldajale tasutud.
Reisija nime on võimalik muuta kuni 7 päeva enne reisi algust (ühe toa kohta on võimalik muuta maksimaalselt ühte nime).
6.2 Kui Reisija soovib oma viibimist sihtkohas pikendada, peab ta sellest viivitamatult teavitama Reisikorraldajat või tema esindajat sihtkohas. Juhul, kui lennul on vabu kohti, saab Reisija reisilepingut muuta, tasudes asjaajamiskulud (p 4.4.1) ning muud reisi pikendamisega seotud lisakulud (majutus, viisa jms) Reisikorraldaja esindajale sihtkohas viibimise ajal sularahas.

7. Kindlustus Reisi katkemise või ärajäämise, pagasi kadumise ning tervisehäirete ja/või õnnetusjuhtumite korral ei kompenseeri ei reisikorraldaja, transpordiettevõte ega reisibüroo ühtegi Teie lisakulutust. Ainus võimalus end selliste ebameeldivuste eest kaitsta, on osta koos reisi või piletitega ka reisikindlustuse poliis. Teie reisikonsultant on volitatud Teile soovitama, milline kindlustusliik Teie reisi jaoks sobiks ning milline kindlustusfirma on piisavalt usaldusväärne. Juhul, kui reisija/klient ei soovi kindlustust osta, võtab ta endale kogu materiaalse vastutuse kõikide reisiga seotud juhtumite otseste ja kaudsete tagajärgede eest. Reisibüroo poolt müüdavad teenused ei sisalda kunagi kindlustust teenuse või selle hinna osana, kui seda pole eraldi selgelt välja toodud. Reisijal ei ole õigust nõuda Reisibüroolt kompensatsiooni oma ettenägematute kulude katteks, kui nende kulude otsene ja vahetu tekitaja ning põhjustaja ei olnud Reisibüroo. See kehtib ka juhul, kui Reisibüroo ei ole eraldi pakkunud kliendile/reisijale kindlustuse ostmist muude müüdud teenuste juurde, ega selgitanud võimalikke tagajärgi kindlustuse puudumisest.

8. Reisija kohustused ja vastutus
8.1. Reisija on kohustatud reisidokumentide kättesaamisel kontrollima nende vastavust esitatud tellimusega ja erinevuse korral sellest koheselt teatama Reisikorraldajale.
8.2. Reisijal on kohustus järgida reisi ajal Reisikorraldaja reisi puudutavaid juhendeid ja reegleid, samuti majutuskohtade ja transpordivahendite sisekorraeeskirju ning ametivőimude ettekirjutusi.
8.3 Reisija vastutab kahju eest, mida tema tahtlik vői hoolimatu tegevus pőhjustab Reisikorraldajale, kaasreisijatele vői kolmandatele isikutele.
8.4 Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi kaasreisijaid. Seda reeglit jämedalt rikkunud reisijat võidakse reisile mitte lubada või reisilt kõrvaldada ja tal ei ole õigust reisi maksumuse tagasi saamisele.
8.5 Reisijal lasub omavastutus reisidokumendi (passi) kehtivuse eest.

9. Hind ja hinnamuutused
9.1. Reisi hinna sisse kuulub (kui reisi kirjeldavates materjalides pole teisiti märgitud) lennupilet, majutus ja söögid vastavalt tellimusele.
9.2. Reisi hinna sisse ei kuulu (juhul kui teisiti pole märgitud) viisa, ekskursioonid, reisikindlustus. Hinna sisse ei kuulu ka toa pikendamine ärasőidupäeval. Vastavalt rahvusvahelisele hotellipraktikale tuleb toad vabastada ajavahemikus 10.00-12.00.
9.4 Kui Reisija ei kasuta mőnda reisi hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal őigust raha tagasi saada.
9.5 Reisikorraldajal on őigus reisipaketi hinda tősta ja vastavalt kohustus reisipaketi hinda alandada järgnevate asjaolude ilmnemisel:
9.5.1 Eesti vői sihtkohamaa maksude, lőivude ja teenustasude muutumine, kui need mőjutavad reisi hinda.
9.5.2 Majutus- ja/vői transpordihindade muutumine, mis ei allu Reisikorraldaja kontrollile ja mida reisi planeerides ei olnud vőimalik ette näha.
9.5.3 Valuutakursside muutumine.
9.6. Reisi hinna muutusest teatab Reisikorraldaja Reisijale 30 päeva enne reisi algust.

10. Reisikorraldaja õigused
10.1 Kui Reisikorraldaja ei saa temast sőltumatutel pőhjustel reisiprogrammi algselt välja kuulutatud kujul teostada, on tal őigus vahetada hotelli vői sőiduvahendit, muuta ajakava vői teha reisiprogrammis muid muudatusi, kuid seda tingimusel, et reisi kvaliteet ja iseloom sellest oluliselt ei muutu. Muutustest tuleb Reisijatele teatada nii ruttu kui võimalik.
10.2 Reisikorraldajal on őigus leping lőpetada, kui Reisija pole kokkulepitud ajaks reisi eest tasunud.

11. Reisikorraldaja őigus reis ära jätta
11.1 Reisikorraldajal on õigus reis ära jätta järgnevatel juhtudel:
11.1.1 Reisile pole registreerinud piisaval hulgal osavõtjaid. See võib puudutada kas ühte reisi või reiside sarja teatud sihtkohta.
11.1.2 Reisikorraldaja võimalused reisi kokkulepitud viisil läbi viia on peale reisilepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses ilmnenud sõjategevuse, loodusõnnetuse, streigi või muu sarnase olukorra tõttu või kui reisi ei ole võimalik läbi viia ilma Reisijate elu ja tervist ohustamata
11.1.3 Lennukompanii, kes teostab Reisijate vedu, jätab Reisikorraldajast sõltumatutel põhjustel ootamatult lennud ära
11.2 Reisijaid tuleb reisi annulleerimisest teavitada niipea kui võimalik.
11.3 Kui Reisikorraldaja annulleerib reisi, on Reisijal õigus nõuda uut samaväärset reisi esialgse reisi maksumuse summas, kui kompensatsioonireisi korraldamine ei too Reisikorraldajale kaasa põhjendamatult suuri kulutusi. Kui kompenseeriva reisi hind on esialgse reisi hinnast odavam või kui kompenseerivas reisis pole ette nähtud esialgse reisi lepingus sisalduvaid teenuseid, tuleb Reisijale hinnavahe või puuduolevate teenuste hind kinni maksta
11.4 Kui Reisija ei soovi asendusreisi, peab Reisikorraldaja makstud reisiraha Reisijale tagasi maksma. Reisijal ei ole õigust lisakompensatsioonile

12. Puudused reisikorralduses ja nendest teatamine.
12.1 Reisikorraldaja on eksinud, kui:
12.1.1 reis ja pakutavad teenused ei vasta reisikirjeldusele ja Reisijale antud lubadustele.
12.1.2 Reisikorraldaja ei ole täitnud abistamiskohustust (punkt 1.5)
12.2 Puuduseks ei vői pidada reisi kui terviku seisukohalt väheolulisi muutusi, mida sihtkoha ja reisi iseloomu arvestades on vőidud eeldada.
12.3 Puuduseks ei vői pidada ka lennu ajakava muutumist (varasem/hilisem väljumine Tallinnast vői varasem/hilisem saabumine sihtkohta), kui muutus on tingitud Reisikorraldaja kontrollile allumatutest asjaoludest, kui ajakava muutuse pőhjuseks on őhuruumi ülekoormatus, lennujuhtimiskeskuse korraldus, ilmastik (lennuilma puudumine) vői muu vastav pőhjus.
12.4 Puuduseks ei vői pidada hotelli vahetumist vahetult enne väljasőitu, kui pőhjuseks on hotellide poolt sageli praktiseeritav ülebroneerimine. Reisikorraldaja kohustub ärajäänud hotelli asendama samaväärse vői kőrgema taseme hotelliga.
12.5 Reisikorraldaja veaks ei saa lugeda ka edasimüüja (teise reisibüroo) poolt antud puudulikku vői ebatäpset informatsiooni. Edasimüüja poolt antud informatsiooni őiguse eest vastutab edasimüüja.
12.6 Puudusest teatamine: Erinevatest puudustest tuleb viivitamatult teatada konkreetse teenuse osutajale ja/vői Virone Reisibüroo esindajale. Kui kohapeal lahenduse leidmine osutub vőimatuks, tuleb juhtumist teatada Reisikorraldajale niipea kui vőimalik, aga mitte hiljem kui kümme (10) päeva peale reisi lőppemist. Kui Reisija soovib saada hüvitust saamata jäänud ja/vői ebarahuldava teenuse eest, tuleb Reisijal kaebusele lisada kviitungite originaalid vői teised tőendid otseselt pőhjendatud lisakulutuste kohta. Tőendi saamata jäänud teenuse kohta vőib kirjutada ka Virone Reisibüroo esindaja. Seda tegemata jättes kaotab Reisija oma őiguse puuduste osas kahjude hüvitamist nőuda.

13. Kahjude korvamine
13.1 Reisikorraldaja korvab Reisija tervisele ja varale pőhjustatud kahju, kui see tuleneb Reisikorraldaja vői tema esindaja tegevusest (tegevusetusest). Korvatav kahju on näiteks saamata jäänud teenused, vea tőttu tekitatud pőhjendatud lisakulud. Kahjuks vőib lugeda ka majutus- ja teiste reisitingimuste olulist mittevastavust lubatule (erand v.t.p 1.2 ja p12.2-12.4).
13.2 Kui viga parandatakse ja tekitatud kahju korvatakse sihtpunktis, ei ole Reisijal őigust nőuda teistkordset korvamist Eestis. Kahju korvatakse proportsionaalselt tekitatud kahjule.
13.3 Reisiorraldaja ei vastuta kahjude eest, mille on pőhjustanud temast sőltumatud asjaolud (force majeur).
13.4 Reisikorraldaja ei vastuta kahjude eest, mis on pőhjustatud Reisija enda tegevusest ja hoolimatusest (Reisija on kaotanud pileti, tal puuduvad kehtivad reisidokumendid, hilineb reisi väljumisele, mőistab valesti reisi ajakava jmt.)
13.5 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui Reisija sattub kuritöö ohvriks.
13.6 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui kohapealne ilm ei vasta paljude aastate keskmistele näitajatele.
13.7 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui programmis olevas hotellis, liiklusvahendis vms. tekib ootamatu tehniline rike, samas kahjude eest seoses hotelli personali vői liiklusvahendi juhi tegevusega vői tegevusetusega. Samas aitab Reisikorrldaja tekkinud probleemi lahendada.
13.8 Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui tema poolt vahendatav firma (sihtkoha reisibüroo, hotell jne.) pankrotistub, märgatavalt hindu tőstab vői osutub muul viisil ebasobivaks. Küll teeb Reisikorraldaja omalt poolt kőik, et sellise olukorra poolt pőhjustatud probleemid mööduksid Reisija jaoks vőimalikult valutult ja kahjudeta. Sellest lähtuvalt on Reisikorraldajal őigus vastavalt vajadusele vahetada programmis eelnevalt välja kuulutatud hotell teise, kuid vähemalt samaväärse vastu.
13.9 Reisikorraldaja vastutus piirdub sihtkohamaa konsulaaresinduse nőuetega. Reisikorraldaja ei vastuta selle eest, kui reis jääb ära pőhjusel, et Reisijale ei anta viisat.
13.10 Reisikorraldaja ei vastuta lendude, bussitranspordi vői laevareiside tehnilise korraldamise eest. Kui Reisijal läheb kaduma pagas, vastutab Vedaja.
13.11 Nőue kahju korvamiseks tuleb esitada hiljemalt kümne päeva jooksul peale reisi lőppemist.

14. Reisitingimuste kehtivus ja tõlgendused
14.1. Käesolevad reisitingimused muutuvad kummalegi poolele kohustuslikuks pärast reisilepingu sõlmimist (punkt 3.1.).
14.2. Reisitingimuste tõlgendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste korras reisija ja reisikorraldaja vahel. Kui kokkulepet ei saavutata, on õigus eriarvamust käsitleda Tarbijakaitse Ametis. Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, siis Eesti Vabariigi seadusandlusega ette nähtud korras.

15. Lepingus mitte käsitletud küsimused
15.1 Reisija ei vaja lennukipileti/pakettreisi/laevapileti kirjalikku tőlget eesti keelde.
15.2 Lepingus mitte käsitletud küsimused lahendatakse vastavalt reisikataloogi / lennupileti/ majutuskoha tingimustele, millega saab tutvuda reisibüroos.

16. Vaidluste lahendamine
16.1 Kui Reisikorraldaja ja Reisija ei jõua kokkuleppele Reisilepingu tõlgendamise osas või kompensatsioonisumma suuruses, võib reisija saata avalduse Tarbijakaitseametile uurimiseks.
16.2 Kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada ka sel teel, lahendatakse lahkarvamused Eesti Vabariigi seadusega ettenähtud korras.